Mediator rodzinny - ten zawód wymaga zarówno “miękkich” kompetencji, jak i znajomości prawa rodzinnego. Ministerstwo Sprawiedliwości właśnie planuje zwiększenie jego rangi, podnosząc znaczenie mediacji w sprawach rozwodowych. Właśnie ruszają nowe studia dla przyszłych mediatorów w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

wsaib logoMediacja rodzinna to postępowanie między osobami, które chcą się rozwieść lub decydują się na separację. Z jednej strony może prowadzić do pogodzenia się małżonków. Z drugiej strony pomaga ustalić warunki rozwodu, zanim sprawa rozwodowa trafi do sądu. Dzięki temu jest krótsza, tańsza i mniej obciążająca psychicznie - zarówno dla małżonków, jak i dzieci. Mediator jest osobą, która pomaga cały proces przeprowadzić jak najsprawniej. “Uczelnia Kwiatkowskiego” w Gdyni właśnie uruchamia studia przygotowujące do tego zawodu. Są dostępne jako specjalizacja na magisterskich studiach administracyjnych oraz jako dodatkowe sprofilowanie jednolitych studiów prawniczych. Wkrótce ruszą też studia podyplomowe.Więcej pracy dla mediatorów rodzinnych

My Polacy, coraz częściej się rozwodzimy. Prawdopodobieństwo, że małżonkowie się rozstaną wynosi obecnie 50%. Rocznie 65 tys. rodzin przestaje istnieć - mamy teraz 6,5 rozwodów na na 10 tys. osób (wg danych GUS). Tylko kilka procent takich spraw trafia wcześniej do mediatora rodzinnego. Ministerstwo Sprawiedliwości chce, żeby trafiały tam wszystkie. Oznacza to, że w najbliższych latach będzie lawinowo rósł popyt na mediatorów rodzinnych.

Sytuację analizuje na bieżąco dr Aleksandra Brodecka, inicjatorka i założycielka Centrum Porozumień Prawnych w Gdyni, zaangażowana w tworzenie studiów z mediacji rodzinnych na WSAIB im. Kwiatkowskiego w Gdyni. - Zmiany, nad którymi aktualnie pracuje MS, mają sprawić, że zanim strony będą mogły wejść w proces sądowy, będą obligatoryjnie musiały stawić się do tzw. “postępowania informacyjnego”, które będzie kierowało na mediacje - wyjaśnia dr Brodecka. - Jednakże nie są to pierwsze zmiany w tej dziedzinie prawa. Od 2016 roku istnieje przepis mówiący, że aby móc wnieść pozew do sądu, trzeba wykazać próbę polubownego zakończenia konfliktu. Poskutkowało to wzrostem mediacji umownych. Jest to zmiana zdecydowanie na dobre, ponieważ coraz częściej osoby decydują się konflikt rozwiązać, a nie wygrać za wszelką cenę - dodaje dr Brodecka. W 2016 r. takich postępowań było ponad 5,1 tys., a w 2015 r. – 2, 5 tys.

Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich MS nie podaje konkretnych dat, kiedy zmiany mogłyby wejść w życie. Podkreśla jednak, że regulacje są na etapie opiniowania i raczej jest pewne, że wejdą w życie - bo mają ogromną skuteczność. Mogą odciążyć sądy - skrócić liczbę rozpraw podczas procesu rozwodowego.
IMG 9346

Czym zajmuje się mediator rodzinny?

W Polsce pracuje około 1800 mediatorów - wynika z danych Polskiego Centrum Mediacji. Tylko część z nich specjalizuje się w sprawach rodzinnych. Wymaga to bowiem nieco innych kompetencji, niż np. mediacja w sprawach gospodarczych. Zwykle na terenie danego województwa jest takich osób kilkadziesiąt. To zarówno członkowie instytucji mediacyjnych - takich jak PCM, jak i niezrzeszeni. W każdym przypadku muszą być wpisani na listę mediatorów rodzinnych przez sąd okręgowy w danym regionie. Strony zwracają się do danego mediatora rodzinnego, żeby pomógł im się pogodzić w sprawach formalnych, finansowych i prawnych.

Mediator pomaga porozumiewać się w małżonkom w takich sprawach, jak:
  • wysokość alimentów
  • sposób ustalania kontaktów z dzieckiem
  • ustalenie miejsca zamieszkania dziecka
  • sposób wykonywania władzy rodzicielskie
  • dojście do porozumienia w przypadku, kiedy jedno z rodziców uprowadziło dziecko
Praktyczny wymiar dzieli się na dwie kategorie: mediacja na skierowanie sądu oraz umowne. Różnią się przede wszystkim sposobem finansowania. Mediacja zlecona przez sąd ustalona jest z góry i wliczone w koszta procesu. Stawka dla mediatora jest sztywna i wynosi 150 złotych za spotkanie, aczkolwiek nigdy nie wiadomo, do ilu spotkać dojdzie w trakcie trwania procesu.

Jeżeli mediacja jest umowna, to rozliczają się zainteresowane strony, wedle nieregulowanych stawek, podobnych do adwokackich. Średni koszt całego procesu mediacyjnego wynosi około 2500 złotych, ale w przypadku instytucji nie sądowych, dochodzi jeszcze koszt porad prawnych. Innymi słowy: kwestia zarobków mediatora zależy od typu prowadzonych mediacji oraz wyceny jego umiejętności.

Jak zostać mediatorem rodzinnym?

Stałym mediatorem w sprawach cywilnych - takich jak rozwód może zostać osoba, która:
- ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji
- ukończyła 26 lat
- zna język polski
- nie była skazana za umyślne przestępstwo
- została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego

Jeśli sprawa mediacyjna dotyczy także niepełnoletniego dziecka, dodatkowo mediator musi:
- posiadać wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży
- posiadać umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich

Praca jako mediator rodzinny wprawdzie jest ciekawa i coraz bardziej ceniona na rynku pracy, ale ale nie jest łatwa. Wymagane są takie umiejętności, jak empatia, cierpliwość, dyplomacja, rozwinięta inteligencja psycho-emocjonalna Sztuka mediacji sama w sobie wymaga umiejętności łagodzenia konfliktu. Osoba ją wykonująca musi potrafić zrozumieć inną osobę i postawić się w jej miejscu
zajęcia w Sali Rozpraw studenci Prawa WSAiB

Mediacja rodzinna na “Uczelni Kwiatkowskiego”

Właśnie w oparciu o takie wymogi prawne, formalne oraz wiedzę na temat praktyki pracy mediatorów rodzinnych zostały przygotowane studia z mediacji rodzinnych na “Uczelni Kwiatkowsskiego". Nie tylko przygotowują do wykonywania zawodu mediatora, ale i umożliwiają bezproblemowe ubieganie się o wpis na listę mediatorów sądowych. W każdej z trzech ścieżek studiów na “Kwiatkowskim”: program zawiera trzy bloki wiedzy i umiejętności:
  1. panel prawny
  2. panel mediacyjny
  3. panel psychologiczny
Studenci odbywają praktykę w wydziałach rodzinnych w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz w podmiotach prowadzących mediacje umowne. Student uczestniczy w warsztatach mediacyjnych i treningach symulacyjnych mediacji rodzinnej, jak również na ćwiczeniach symulacyjnych przygotowuje się do rozwiązywania konfliktów. Warto nadmienić, że gdyńska WSAiB posiada własne centrum mediacyjne.

Zajęcia prowadzą praktycy z zakresu psychologii, relacji interpersonalnych i prawa, prowadzący mediacje rodzinne. Program studiów został tak ułożony, aby odzwierciedlał złożony charakter mediacji rodzinnych, umożliwił wszechstronne podniesienie kwalifikacji, jak i praktyczne doskonalenie warsztatu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem konstruowania dokumentacji mediacyjnej, umiejętności związanych z psychologią konfliktu oraz efektywnej współpracy między mediatorem a sądem.

Mediację rodzinną na trójmiejskiej uczelni możesz studiować jako:

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->