Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej przygotował dla tegorocznych kandydatów na studia nowe kierunki i specjalności, których programy opracowano w odpowiedzi na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, wspólnie z pracodawcami. Celem Wydziału Chemicznego PŁ jest kształcenie specjalistów z obszaru nauk chemicznych i technicznych, poszukiwanych w Polsce i na europejskich rynkach pracy! Studenci Wydziału mają możliwość studiowania według indywidualnego programu studiów, co daje dużą swobodę w sposobie zdobywania wiedzy.

Nowe kierunki studiów na Wydziale Chemicznym PŁNowym kierunkiem studiów I stopnia, po którym znajdziesz pracę w laboratoriach analitycznych, przemysłowych, medycznych, w których stosowane są nowoczesne techniki instrumentalne, jest ANALITYKA CHEMICZNA. Dobrze wyposażone laboratoria, program studiów skonsultowany z przedstawicielami przemysłu oraz wykwalifikowana kadra, gwarantują wysoką jakość kształcenia i pozwalają na zdobycie pożądanych na rynku pracy umiejętności praktycznych!

CHEMIA W KRYMINALISTYCE to interdyscyplinarne studia II-ego stopnia, które oferują możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzą z zakresu chemii sądowej, analizy materiałów dowodowych oraz technik stosowanych w kryminalistyce. Program studiów ma za zadanie zintegrowanie wiedzy z zakresu pracy laboratoryjnej z materiałami dowodowymi z wiedzą dotyczącą zagadnień biologicznych, toksykologicznych i informatycznych oraz z zakresu kryminologii, prawa karnego procesowego i dowodowego, a studia realizowane są we współpracy z Akademią Górniczo Hutniczą i Instytutem Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

Ciekawą ofertą wydziału są również studia I i II stopnia CHEMIA BUDOWLANA, opracowane z myślą o zapotrzebowaniu sektora chemii budowlanej, prężnie rozwijającego się w naszym kraju działu gospodarki związanej z chemią, które realizowane są we współpracy z Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie i Politechniką Gdańską. Jeśli zainteresowany jesteś studiowaniem NANOTECHNOLOGII nie tylko w Łodzi, ale również w Twente w Holandii, to jest to możliwe na mocy podpisanej umowy o podwójnym dyplomie, dzięki czemu w ciągu czterech semestrów studiów II stopnia uzyskujesz dyplom Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Twente. Dla osób, które chcą studiować chemię w języku angielskim, utworzyliśmy kierunek studiów BIOMATERIAŁY INSPIROWANE NATURĄ (Advanced Biobased and Bioinspired Materials, ABIOM) realizowany we współpracy z Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ (IFE), który łączy wybrane zagadnienia z chemii, biologii, medycyny, fizyki i nauk technicznych.

Sprawdź szczegóły: studia na Wydziale Chemicznym PŁ

KIERUNKI STUDIÓW I STOPNIA
 • analityka chemiczna, stacjonarne - inż. (7 sem.)
 • biomateriały inspirowane naturą (Advanced Biobased and Bioinspired Materials, ABIOM) - studia realizowane w j. ang.), stacjonarne - inż. (8 sem.)
 • chemia, stacjonarne - inż. (7 sem.) specjalności: kontrola jakości w chemii, synteza organiczna i bioorganiczna, chemia biomedyczna, chemia materiałów polimerowych,
 • chemia budowlana (kierunek międzyuczelniany), stacjonarne - inż. (7 sem.)
 • nanotechnologia, stacjonarne - inż. (7 sem.) specjalności: nanomateriały funkcjonalne, polimerowe materiały inżynierskie
 • technologia chemiczna, stacjonarne - inż. (7 sem.) specjalności: gospodarka odpadami, technologia chemiczna organiczna, technologie biomedyczne, technologia polimerów, technologia barwników i środków chemii gospodarczej

ZASADY REKRUTACJI
PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE
 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia (do wyboru)


KIERUNKI STUDIÓW II STOPNIA
 • chemia, stacjonarne - mgr (3 sem.) specjalności: chemia analityczna i strukturalna, chemia i fizyka polimerów, chemia medyczna, nowoczesna synteza i analiza organiczna, techniki fizykochemiczne i obliczeniowe w chemii, biologii i medycynie
 • chemia budowlana, stacjonarne - mgr (3 sem.)
 • chemia w kryminalistyce, stacjonarne - mgr inż. (3 sem.)
 • nanotechnologia, stacjonarne - mgr (3 sem.)
 • technologia chemiczna, stacjonarne - mgr (3 sem.) specjalności: inżynieria biomedyczna i radiacyjna, kataliza przemysłowa, technologia polimerów, technologia leków i środków ochrony roślin, technologia barwników, środków pomocniczych i chemii gospodarczej

ZASADY REKRUTACJI
Kandydaci na studia będą klasyfikowani na podstawie oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.
Komisja rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->