wsg logo nazwa RGBPsychologia edukacyjna to nowy kierunek na Wyższej Szkole Gospodarki (WSG) w Bydgoszczy, który jest adresowany przede wszystkim do osób zainteresowanych psychologią w sektorze edukacji. Jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia edukacyjna trwają pięć lat.

405351 1343892256485 nKierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to nowy kierunek na Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum. Dotychczas realizowany był jako specjalność na kierunku pedagogika, studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia. Od roku akademickiego 2019/2020 kierunek ten to studia jednolite magisterskie 5-letnie. To doskonały i kompleksowy sposób na poszerzenie wiedzy i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym w dyscyplinie pedagogika, niezbędnych przy kompleksowej realizacji działań edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych oraz terapeutycznych.

E-historia to unikalny kierunek studiów niestacjonarnych, który zostanie włączony do oferty kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego w nowym roku akademickim. Autorski program studiów ma łączyć klasyczne wartości nauczania historycznego z nowymi obszarami zainteresowań historii i metodami rozwijającymi się w e-świecie. Nabór na ten nowy kierunek ruszy w sierpniu.

SSW logoWzornictwo to nowy kierunek na Sopockiej Szkole Wyższej (SSW), który przygotowuje absolwenta do sztuki projektowania nowoczesnych form użytkowych i towarzyszących im przestrzeni w czterech uzupełniających się zakresach: PRODUKT, MEBEL, OPAKOWANIA i MOBILNOŚĆ. 

W roku akademickim 2018/2019 Uczelnia Łazarskiego poszerzy swoją ofertę kształcenia o dwie nowe specjalności, które będą prowadzone na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Nowe specjalności to bankowość na kierunku finanse i rachunkowość na studiach pierwszego stopnia oraz doradztwo inwestycyjne na kierunku ekonomia na studiach drugiego stopnia. Powstały one we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i Fundacją na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska.

logo EUSTStudia prawnicze w Warszawie i Radomiu uruchamia Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna. To  jednolite studia magisterskie, które zwykle trwają pięć lat. Jednak absolwenci kilku kierunków studiów mogą studiować prawo na EUST krócej - w tzw. trybie przeniesienia osiągnięć.


Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej przygotował dla tegorocznych kandydatów na studia nowe kierunki i specjalności, których programy opracowano w odpowiedzi na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, wspólnie z pracodawcami. Celem Wydziału Chemicznego PŁ jest kształcenie specjalistów z obszaru nauk chemicznych i technicznych, poszukiwanych w Polsce i na europejskich rynkach pracy! Studenci Wydziału mają możliwość studiowania według indywidualnego programu studiów, co daje dużą swobodę w sposobie zdobywania wiedzy.

logo wersja podstawowa granat 1Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to nowe 5-letnie jednolite studia magisterskie na kaliskim Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Poznaniu W kaliskiej filii poznańskiego uniwerku nadal można studiować pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą oraz pedagogikę resocjalizacyjną i penitencjarną w systemie 3+2 czyli studiów licencjackich I stopnia i magisterskich II stopnia.

Już niebawem do oferty kształcenia Politechniki Śląskiej w Gliwicach zostaną włączone kolejne kierunki studiów dualnych, które będą łączyć przygotowanie teoretyczne z praktyczną nauką danego zawodu. Na realizację pięciu projektów takich studiów uczelnia ponad prawie 7 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Logo WSEI wersja odwroconaMechatronika to nowy kierunek studiów inżynierskich na Wyższej Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Warto podkreślić, że można go studiować za darmo — studia są w 100% finansowane ze środków unijnych (EFS).

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie od roku akademickiego 2018/2019 poszerzy swoją ofertę kształcenia w języku angielskim o jeden nowy kierunek studiów pierwszego stopnia oraz dwie specjalności: Organic Agriculture and Food Processing, Big Data Analytics oraz Civil Engineering.

6235

Wydział Nauk Technicznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (WNT UWM) nazywany jest „Małą Politechniką Olsztyńską”.  Od lipca 2019 roku rekrutuje studentów na kolejne kierunki — inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych. 

Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa to nowy kierunek studiów, który od roku akademickiego 2018/2019 zostanie włączony do oferty kształcenia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej poszerzy natomiast swoją ofertę o kierunek "Budownictwo podziemne", czyli czteroletnie studia pierwszego stopnia.

logo 2


Kierunek psychologia rusza na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomiczna (EUH-E). To jednolite pięcioletnie studia magisterskie, które dają uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa. 

Gospodarka obiegu zamkniętego to nowy kierunek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, który od roku akademickiego 2018/2019 zostanie uruchomiony na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Dużą zaletą tego unikatowego kierunku jest nowoczesny i innowacyjny program studiów, dostosowany do współczesnych wymogów rynku pracy.

UJ KrakwBioinformatyka nabiera coraz większego znaczenia we współczesnym, scyfryzowanym świecie. Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów od analizy danych biologicznych. Bioinformatycy pracują nad najbardziej zaawansowanymi i innowacyjnymi rozwiązaniami w sektorze IT i nauk o życiu. Zarobki w branży systematycznie idą w górę.
Energetyka odnawialna i zarządzanie energią to nowy kierunek studiów pierwszego stopnia (prowadzony w trybie stacjonarnym), który od roku akademickiego 2018/2019 poszerzy ofertę kształcenia Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W ramach studiów oferowane będą dwie specjalności: ekonomika, polityka i zarządzanie energią oraz technologie energetyki odnawialnej. Limit przyjęć ustalony został na poziomie 60 osób.

Od roku nowego akademickiego 2019/2020 informatyka na Uniwersytecie Gdańskim zostanie wzbogacona o nowy, maksymalnie praktyczny profil studiów. Program studiów został znacznie zmodyfikowany we ścisłej współpracy z pracodawcami branży IT. Najważniejsze wprowadzone zmiany zakładają, że część zajęć będzie prowadzona przez doświadczonych specjalistów z trójmiejskich firm, natomiast połowa wszystkich zajęć będzie miała charakter praktyczny.

Prognozy The European Health & Fitness Market wskazują, że za 10 lat ok. 80 mln Europejczyków będzie aktywnie korzystać z usług fitness. W Polsce rynek usług tego typu rozwija się bardzo dynamicznie, dlatego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie uruchomiła unikatowy w skali całego kraju kierunek praktyczny studiów licencjackich: Psychofizyczne kształtowanie człowieka.

Chemia materiałów i nanotechnologia to nowy kierunek studiów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. To pierwszy kierunek inżynierski w ofercie wydziału. Absolwenci znajdą pracę m.in. w przedsiębiorstwach wdrążających nowoczesne materiały z branży chemicznej, medycznej, elektronicznej i farmaceutycznej.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie jest jedyną uczelnią w Polsce, która prowadzi studia z zakresu Rewitalizacji terenów zdegradowanych. Program kierunku wpisuje się w europejskie standardy, a także krajowe plany rewitalizacji regionów górniczych. Kierunek realizowany jest na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH.

Health Economics and Big Data Analytics to nowy, elitarny program studiów dualnych z rządowym dofinansowaniem na Akademia Leona Koźmińskiego. Jesteście dobrzy w liczbach, ale nudzi was już sama myśl o bankach i giełdach? Szukacie innowacyjnego kierunku ekonomicznego? To właśnie studia dla Was. Prognozy wskazują, że w nadchodzących latach znacznie wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów właśnie tej dziedziny ekonomiki.

Studia polsko-ukraińskie to nowy kierunek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzony na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studenci tego kierunku będą mogli zdobyć zarówno gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności, jak i szereg kompetencji społecznych związanych z teoretycznymi i praktycznymi aspektami szeroko pojętych relacji polsko – ukraińskich i współpracy pomiędzy Ukrainą i Polską, zarówno w wymiarze regionalnym jak i w kontekście europejskim.

Mediator rodzinny - ten zawód wymaga zarówno “miękkich” kompetencji, jak i znajomości prawa rodzinnego. Ministerstwo Sprawiedliwości właśnie planuje zwiększenie jego rangi, podnosząc znaczenie mediacji w sprawach rozwodowych. Właśnie ruszają nowe studia dla przyszłych mediatorów w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Latynoamerykanistyka to unikatowe studia stacjonarne pierwszego stopnia, prowadzone na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, oferujące studentom możliwość zdobycia przekrojowej wiedzy z zakresu zagadnień społecznych, kulturowych, politycznych i gospodarczych związanych z problematyką latynoamerykańską.

Uważasz, że tradycyjne studia to dla Ciebie strata czasu? Chcesz łączyć edukację ze zdobywaniem praktycznego doświadczenia zawodowego? A może nawiązać współpracę z potencjalnymi pracodawcami i zdobyć wynagrodzenie sięgające nawet 14 tys. zł za staż? W takim razie, nowa oferta studiów dualnych na kierunku biznes turystyczny, które od roku akademickiego 2018/2019 uruchamia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, będą idealnym rozwiązaniem dla Ciebie.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->