Studia na kierunku Nauki ścisłe mają charakter interdyscyplinarny i łączą w skoordynowany sposób elementy chemii, fizyki, matematyki i informatyki. Celem nauczania na tym kierunku jest wyrobienie umiejętności rozwiązywania, na drodze analitycznej i numerycznej, złożonych problemów w wielu dziedzinach, także w tych nie objętych formalnym wykształceniem. Duży nacisk na kierunku Nauki ścisłe położony jest na zajęcia laboratoryjne, które pozwolą studentom zdobyć umiejętności praktyczne oraz zrozumieć zasady obsługi i automatyzacji nowoczesnych urządzeń i procesów technologicznych.

Sprawdź podobne kierunki studiów:


W trakcie studiów:

Do przykładowych przedmiotów realizowanych w trakcie studiów zaliczamy m.in.:
- chemia fizyczna,
- fizyczna i chemiczna pracownia informatyczna,
- analiza matematyczna,
- chemia ogólna,
- podstawy informatyki,
- algebra liniowa z geometrią,
- fizyka ogólna,
- chemia organiczna,
- rachunek prawdopodobieństwa i statystyka,
- pracownia chemii analitycznej.

Po studiach:
Absolwent po studiach na kierunku nauki ścisłe może znaleźć zatrudnienie w nowoczesnych przedsiębiorstwach, administracji, w służbach ochrony środowiska, zdrowia i mienia. Jest przygotowany do pracy w firmach komputerowych, doradczych i ubezpieczeniowych, a także koncernach wielonarodowych.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->