Muzeologia jest nauką pomocniczą historii, która zajmuje się architekturą muzeów i ich zarządzaniem, z rozszerzeniem o teorię komunikacji, edukację i rolę, jaką pełnią instytucje muzealne w społeczeństwie. Studenci poznają rolę muzeum w społeczeństwie, badania i konserwację, sposoby prezentacji, animacji i rozpowszechnienia, organizacji oraz funkcjonowania muzeum w Polsce, jak i na świecie. Studia obejmują swoim zakresem zagadnienia związane z funkcjonowaniem muzeum, historią polskich muzeów, ich aspektem filozoficznym i socjologicznym. Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

W planach zajęć na kierunku Muzeologia przewidziano takie przedmioty, jak:
- Wstęp do muzeologii i muzealnictwa
- Zasady planowania i projektowania wystaw
- Obiekt, opis i dokumentacja
- Biblioteki i muzea
- Biblioteka - przygotowanie praktyczne
- Historia sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej
- Plastyka średniowieczna
- Wprowadzenie do archeologii
- Interpretacja w naukach historycznych
- Pedagogika ogólna
- Historia filozofii
- Informatyka w muzeach

Po studiach:
Absolwent kierunku Muzeologia znajdzie zatrudnienie przy pracach inwentaryzacyjnych i dokumentacyjnych obiektów muzealnych. Może zajmować stanowiska kierownicze w miejscach, gdzie taką pracę się wykonuje, z wykorzystaniem systemów inwentaryzacji cyfrowej. Może uczestniczyć i prowadzić działania edukacyjne w muzeach, w tym zajęcia z osobami w różnych przedziałach wiekowych. Może nadzorować zajęcia edukacyjne i terapeutyczne prowadzone w muzeach.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->