Międzywydziałowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze zapewniają zdobycie umiejętność sprawnej interpretacji zjawisk i procesów naturalnych oraz ich formalnego opisu w języku nauki. Uczą także zdobywać, systematyzować i przetwarzać informacje. Kandydaci powinni wykazywać szerokie zainteresowania z dziedzin zarówno matematycznych, jak i przyrodniczych.
W trakcie studiów:
Studia na MISMP wymagają ze strony studenta uzdolnień, dużej aktywności, pasji i samodyscypliny. Student, który nie podoła tym wysokim wymaganiom, może po zaliczeniu roku akademickiego zrezygnować ze studiowania na MISMP i przenieść się na kierunek, na którym uzyskał pozytywne wyniki.

Po studiach:
Absolwent znajdzie pracę:
- na uczelni, zdobywając kolejne stopnie awansu zawodowego,
- jako nauczyciel z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
« WWW »

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->