Studenci poznają najważniejsze sposoby konstruowania przekazu medialnego, doskonalenia warsztatu dziennikarskiego, kompetencji komunikacyjnych i umiejętności interpersonalnych oraz prezentacji, a także poznają mechanizmy, które kształtują przestrzeń polityczną Polski oraz Unii Europejskiej. Media i komunikacja społeczna we wszystkich jej aspektach, to jeden z najważniejszych czynników kształtowania współczesnej rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej, dlatego tak ważna jest umiejętność dostrzegania i komentowania wydarzeń na świecie.

W trakcie studiów:
Na kierunku Media i komunikacja społeczna student nauczy się rozumieć mechanizmy i zjawiska zachodzące we współczesnym świecie. Wybrane zagadnienia na kierunku Media i komunikacja społeczna to:
- Nauki o komunikowaniu
- Encyklopedia prawa mediów
- Historia i socjologia mediów
- Współczesne systemy medialne
- Podstawy estetyki współczesnej
- Metody badań medioznawczych i badań opinii publicznej
- Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów
- Społeczeństwo informacyjne
- Retoryka i erystyka
- Stylistyka i kultura języka
- Gatunki dziennikarskie
- Etyka dziennikarska
- Warsztat dziennikarski
- Marketing i public relations
- Dziennikarskie źródła informacji
- Współczesne media
- e-Dziennikarstwo
- Psychologia w mediach

Po studiach:
Absolwent kierunku Media i komunikacja społeczna znajdzie zatrudnienie np. w domach mediowych, agencjach reklamowych, agencjach public relations, przedsiębiorstwo krajowe lub zagraniczne w działach marketingu i PR, administracji publiczna w działach komunikacji społecznej, agencjach eventowych, biurach rzecznika prasowego. Można również po tym kierunku podjąć pracę w agencjach badań rynkowych, firmach doradczych, instytutach badawczych, instytucjach zajmujących się gromadzeniem, przetwarzaniem i upowszechnianiem informacji, mediach ogólnopolskich i lokalnych (prasa, TV, radio, serwisy internetowe), ośrodkach kultury.
« WWW »
« WWW »
al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->