Jeźeli zapytać przeciętnego człowieka o to, jak wyobraźa sobie malarza dowiedzielibyśmy się, źe jest to osoba mająca niewielki kontakt z rzeczywistością, malująca niezrozumiale obrazy na współczesną modłę i czekająca na śmierć, aby zostać sławnym. Tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna. Absolwent studiów na kierunku Malarstwo to ekspert, świetnie znający nie tylko historię sztuki, ale takźe współczesne prądy i kierunki artystyczne. Jeźeli chcesz przekonać się, na czym polegają i czym są studia na kierunku Malarstwo, zapraszamy do dalszej lektury.


Wiedza, tradycja i dyscyplina

Dziś uczelnie artystyczne zdały juź sobie sprawę z tego, źe przygotowują ludzi do wykonywania wolnego zawodu, dlatego programy studiów uwzględniają nie tylko kształcenie artystyczne, ale takźe przygotowują swoich absolwentów do radzenia sobie na wolnym rynku sztuki. Człowiek zupełnie niewtajemniczony mógłby wątpić w to, źe malarstwo moźe być przedmiotem studiów wyźszych, w końcu jakiej wiedzy trzeba, by stworzyć zielony trójkąt na oliwkowym tle? Taki pogląd jest krzywdzący nie tylko dla samych malarzy, ale takźe dla sztuki przez nich uprawianej. Zacznijmy od tego, źe studia malarskie to nie tylko praca z pędzlem, płótnem i sztalugami. Człowiek, który chce podjąć się stworzenia dzieła, powinien znać tradycje, nurty i kierunki malarskie. Musi zdawać sobie sprawę z tego, źe jego twórczość jest częścią kultury, a zatem powinien być erudytą i znawcą języka sztuki.

Studia malarskie

Studia na kierunku malarstwo to nie tylko wykłady. Najistotniejszą ich częścią są zajęcia w pracowniach malarskich. Kaźdy student tego kierunku ma do wyboru moźliwość kształcenia się u artystów, którzy jednocześnie są profesorami jego wydziału. Oprócz tego trzeba zdać egzaminy i zaliczenia z przedmiotów takich jak:
  • historia sztuki;
  • krytyka artystyczna;
  • techniki malarskie;
  • podstawy fotografii;
  • architektura;
  • filozofia sztuki.
Jest jeszcze wiele innych, w zaleźności od wydziału i celów kształcenia, przyjętych przez daną uczelnię.

Koszty i uwarunkowania finansowe studiów na kierunku Malarstwo

Studia malarskie, to dość duźa inwestycja w siebie. Płótna, farby oraz inne plastyczne akcesoria nie naleźą do tanich. Szacując koszt studiów, nawet jeźeli zamierzasz studiować stacjonarnie, musisz uwzględnić comiesięczne wydatki w sklepie dla plastyków.

Artysta - absolwent Malarstwa - na wolnym rynku

Malarstwo wykonywane jest najczęściej, jako wolny zawód. XXI wiek to czas, w którym nie ma juź mecenasów sztuki oraz monarchów, którzy zatrudniali malarzy. Absolwent kierunku malarskiego zmuszony jest radzić sobie sam na wolnym rynku, w warunkach wzmoźonej konkurencji. Dobry malarz z pewnością znajdzie krajowych i zagranicznych odbiorców swojej sztuki. Na szczęście studia w pewnej mierze przygotowują do stąpania po twardym gruncie realiów handlu sztuką. Malarz moźe takźe wybrać ścieźkę dydaktyczną, w ramach której zostaje belfrem akademickim lub nauczycielem przedmiotów artystycznych w liceum plastycznym lub w innych publicznych szkołach powszechnych. Takźe domy i centra kultury oraz placówki realizujące projekty edukacji artystycznej chętnie zatrudniają absolwentów malarstwa, o ile w ramach studiów zdobyli oni przygotowanie pedagogiczne.

Malarz poza zawodem

Oprócz uznanych malarzy kierunek malarski ukończyli równieź inni ludzie, którzy zdobyli popularność oraz sławę w zupełnie innych dziedzinach. Moźna się domyślać, źe bardzo wiele swoich umiejętności oraz moźliwości ekspresji swoich zdolności zawdzięczają ukończonym przez siebie studiom. Dobrym przykładem jest Magda Gessler, która zasłynęła, jako restauratorka oraz instruktorka kulinarna.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->