Kierunek INFORMATYKA na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego to wyjątkowa oferta studiów. Ciekawy program, o profilach praktycznym i ogólnoakademickim, opracowany z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, daje duże szanse na znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia. Atrakcyjne specjalności, dobrze wyposażone laboratoria i pracownie, kompetentni prowadzący to nasza najlepsza wizytówka. Dzięki temu wszystkiemu nasi absolwenci są dobrze przygotowani do stawiania czoła wyzwaniom współczesnej branży informatycznej.

Dlaczego warto być pielęgniarką? To zawód, który znajduje się na 2. miejscu zaufania publicznego; stały rozwój zawodowy; praca w zespole, którego celem jest pomoc człowiekowi zdrowemu oraz choremu w radzeniu sobie z chorobą i niepełnosprawnością; praca w różnorodnych środowiskach (m.in. szpitalach, przychodniach, szkołach, zakładach karnych); dużo miejsc pracy: na świecie brakuje ponad 1 mln pielęgniarek.

Dietetyka jest kierunkiem obejmującym wiedzę z zakresu wielu dyscyplin naukowych, takich jak biologia medyczna i medycyna, a także z zakresu dziedziny nauk o zdrowiu. Absolwenci dietetyki są specjalistami posiadającymi zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego, profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych, technologii przygotowywania potraw, a także poradnictwa żywieniowego.

Zdrowie publiczne wymaga interdyscyplinarnego podejścia w poszukiwaniu nowych rozwiązań biologiczno-medycznych mających na celu poprawę stanu zdrowia populacji oraz efektywnych działań ekonomicznych, prawnych, organizacyjnych i administracyjnych dotyczących profilaktyki, edukacji zdrowotnej oraz poprawy jakości usług medycznych. Absolwenci posiadają wielokierunkową wiedzę w obszarze nauk o zdrowiu w specjalnościach poszukiwanych na dynamicznie rozwijającym się rynku usług medycznych i jednostek administracji ochrony zdrowia.

Zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ratownictwo medyczne to system organizacyjny polegający na zwartej i skoordynowanej gotowości ludzi, zasobów i jednostek organizacyjnych uruchamianych w trybie pilnym celem opanowania nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne przygotowują do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych w jednostkach systemu. Głównie w zespołach ratownictwa medycznego, centrach powiadamiania ratunkowego, lotniczym pogotowiu ratunkowym i szpitalnym oddziale ratunkowym.

Dla miłośników literatury hiszpańskiej, wielbicieli hiszpańskiego kina, amatorów kultury latynoskiej, językowych maniaków, piewców śródziemnomorskiej urody, entuzjastów iberyjskiej sztuki: Filologia Hiszpańska w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego „gdzie uczymy posługiwać się językami francuskim, hiszpańskim, portugalskim, włoskim, a także pokazujemy, jak odkrywać bogactwo tradycji i rozumieć współczesność krajów posługujących się językami romańskimi.”
- Dyrektor IFR dr hab. Beata Baczyńska, prof. nadzw. UWr.

Umiejętność efektywnego wykorzystywania informacji (e-informacji) decyduje w coraz większym stopniu o statusie ekonomicznym i społecznym. Książka, także w swojej cyfrowej postaci, wciąż oferuje dostęp do nieprzebranych zasobów wiedzy, wzbogaca intelektualnie i emocjonalnie. Współczesne instytucie odpowiedzialne za organizację przepływu informacji i wiedzy potrzebują ekspertów, którzy sprawnie poruszają się zarówno w obszarze technologii, jak i kultury.
Studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym i wieczorowym: trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie. Prowadzimy studia podyplomowe Podyplomowe studia dla tłumaczy ustnych i pisemnych języka serbskiego. Możliwości zatrudnienia: polskie i międzynarodowe firmy, obsługa kontaktów biznesowych z państwami bałkańskimi, instytucje samorządowe, urzędy, biura tłumaczeń, uczelnie w kraju i za granicą.

Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym, zaocznym i wieczorowym: trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie. Prowadzimy studia podyplomowe: Język rosyjski w biznesie, Podyplomowe studia dla tłumaczy ustnych i pisemnych języka rosyjskiego, Rosjoznawstwo. Możliwości zatrudnienia: polskie i międzynarodowe firmy, obsługa kontaktów biznesowych z Rosją, instytucje samorządowe, urzędy, biura tłumaczeń, uczelnie w kraju i za granicą.

Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym i wieczorowym: trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie. Prowadzimy studia podyplomowe: Język czeski w biznesie, Podyplomowe studia dla tłumaczy ustnych i pisemnych języka czeskiego. Możliwości zatrudnienia: polskie i międzynarodowe firmy, obsługa kontaktów biznesowych z Czechami, instytucje samorządowe, urzędy, biura tłumaczeń, uczelnie w kraju i za granicą.

Kierunek Publikowanie cyfrowe i sieciowe adresowany jest do humanistów zainteresowanych nowoczesnymi technologiami. Studenci poznają wszystkie etapy życia publikacji cyfrowej – począwszy od jej przygotowania, przez dystrybucję i archiwizację, a na odbiorze i użytkowaniu kończąc. Wiedza i umiejętności nabywane podczas studiów dotyczą organizacji nowoczesnego procesu wydawniczego, budowania strategii dystrybucyjnych i marketingowych dla różnych typów publikacji i różnych grup odbiorców, funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za przetwarzanie i udostępnianie e-informacji w różnorodnych formach i formatach.

Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym i wieczorowym: trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie. Prowadzimy studia podyplomowe: Język ukraiński w biznesie, Podyplomowe studia dla tłumaczy ustnych i pisemnych języka ukraińskiego. Możliwości zatrudnienia: polskie i międzynarodowe firmy, obsługa kontaktów biznesowych z Ukrainą, instytucje samorządowe, urzędy, biura tłumaczeń, uczelnie w kraju i za granicą.

Instytut Filologii Angielskiej UWr oferuje: - szeroki wachlarz dziedzin naukowych (językoznawstwo angielskie, językoznawstwo stosowane, literatura angielska i amerykańska, psycholingwityka),  wiele zajęć dydaktycznych z praktycznej nauki języka angielskiego (słownictwo, gramatyka, fonetyka, pisanie, konwersacje z native speakerami), nowoczesny program studiów z zakresu translatoryki i dydaktyki nauczania języka angielskiego oraz możliwość odbywania studiów 1-go i 2-go stopnia w trybie niestacjonarnym (zajęcia w soboty i niedziele).

Dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej dr hab. Beata Baczyńska, prof. nadzw. UWr: „Zapraszamy do Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uczymy posługiwać się językami francuskim, hiszpańskim, portugalskim, włoskim, a także pokazujemy, jak odkrywać bogactwo tradycji i rozumieć współczesność krajów posługujących się językami romańskimi. Atutem naszego zespołu jest wszechstronność i wielokulturowy klimat życzliwości, w którym francuski racjonalizm łączy się z hiszpańskim otwarciem na podbój nowych światów, wysublimowane wyczucie włoskiego piękna z nostalgiczną nutą portugalskiego fado.

Germanistyka to kierunek dla ludzi z pasją, otwartych na świat, chcących pracować nie tylko jako tłumacz czy nauczyciel, ale także w branży marketingowej, turystycznej i handlowej. Instytut Filologii Germańskiej oferuje wiele seminariów i wykładów do wyboru, prowadzi liczne programy stypendialne w Niemczech, kilka kół studenckich, wydaje własną gazetę i ma najpiękniejszy Innenhof ze wszystkich wydziałów!

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy dba nie tylko o przygotowanie teoretyczne i bogatą wiedzę specjalistyczną swoich studentów, ale też umiejętności praktyczne i kontakt z branżą oraz biznesem jeszcze podczas studiów. Temu właśnie służą różnego rodzaju zajęcia terenowe i wyjazdy nie tylko krajowe, ale też zagraniczne.

Oferta Uniwersytetu Wrocławskiego jest bogata i zaplanowana w ten sposób, że z pewnością znajdziesz propozycję, która będzie odpowiadała Twoim zainteresowaniom oraz pozwoli Tobie studiować chemię w przyjaznych i profesjonalnych warunkach na jednym z najlepszych Wydziałów w Polsce. Proces dydaktyczny jest ściśle powiązany z badaniami naukowymi, a kadra dydaktyczna to jednocześnie wybitnej klasy specjaliści w swoich dziedzinach. Wydział posiada unikalną aparaturę dostępną dla studentów i po raz kolejny został zakwalifikowany do grona Wydziałów Doskonałych wg Europejskiego rankingu Centre of Higher Education Excellence Ranking.

Wbrew potocznym opiniom, POLITOLOGIA nie jest dedykowana tylko wąskiej grupie kandydatów na działaczy politycznych. Przeciwnie - jest to dziedzina szeroka, czerpiącą z takich nauk jak: prawo, socjologia, psychologia, ekonomia, historia, filozofia. "Przy ciągłej potrzebie dokształcania się i bycia elastycznym na rynku pracy ukończenie studiów humanistycznych w ogóle, zaś politologii w szczególności, pozwala zrozumieć reguły, jakimi rządzi się dziś świat oraz daje szansę kreowania siebie w różnych zawodach i rolach społecznych"*. Takie właśnie świadome postawy otwartości absolwentów kierunku politologia, wzmacnia praktyczny profil kształcenia prowadzony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.

KOSMETOLOGIA – nauka powiązana z farmacją, fizjoterapią, dietetyką oraz chemią – jest nowy kierunkiem studiów licencjackich, oferowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile. Jest to dziedzina, która w ostatnich latach bardzo się rozwinęła. Wynika to z zainteresowania zdrowym stylem życia, dbałością o sylwetkę oraz wygląd zewnętrzny. Popularne stały się zabiegi wchodzące w zakres medycyny estetycznej. Dlatego też uczelnia kształcić będzie wykwalifikowanych kosmetologów, przygotowanych do pracy w tym zawodzie - tłumaczy dr Alina Grochowalska, Zastępca Dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia.

Barwniki, aromaty, wzmacniacze smaku, konserwanty – to właśnie te wszystkie dodatki do żywności są chemią, której nadużywamy na co dzień. Właśnie dlatego powstał Instytut Chemii Nadużywanej – projekt edukacyjny zachęcający do czytania etykiet i świadomej konsumpcji.

Sinologia na Uniwersytecie Gdańskim to unikatowa propozycja dla kandydatów na studia w skali kraju. Programy studiów na kierunku sinologia w innych uczelniach są skoncentrowane wyłącznie na praktycznej nauce języka oraz zajęciach z zakresu historii i kultury Chin. Absolwenci sinologii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego zyskają dodatkowo wiedzę z takich dziedzin, jak: kulturoznawstwo, historia, historia sztuki, nauki o polityce, prawo i ekonomia. Połączenie praktycznej nauki języka z wieloma dziedzinami nauki podniesie kwalifikacje absolwentów sinologii, zwiększając ich szanse na rynku pracy.

Na studiach licencjackich kierunku Slawistyka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego nauczysz się języka serbskiego lub chorwackiego, a dodatkowo poznasz podstawy języka słoweńskiego lub rosyjskiego. Będziesz miał także lektorat z języka zachodniego. Zapraszamy na studia nad Bałtykiem o krajach nad Adriatykiem!

Zarządzanie instytucjami artystycznymi na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego łączy w sobie wiele dyscyplin nauki i sztuki, takich jak: kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, teatrologia, historia i teoria sztuki oraz zarządzanie. Absolwenci kierunku będą mogli pracować w instytucjach artystycznych, urzędach, agencjach, fundacjach, stowarzyszeniach, departamentach kultury oraz przy organizacji festiwali i wydarzeń artystycznych.

Chcesz uczyć kaszubskiego? Chcesz pracować w radiu, gazecie lokalnej? Etnofilologia łączy naukę języka kaszubskiego z nauką o języku oraz specyfice kulturowej regionu, tu m.in. historia, antropologia, literatura Kaszub i Pomorza, polityka językowa w Polsce i Europie. Kaszubskiego można nauczyć się od podstaw!

Na iberystyce na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego będziesz mógł nie tylko biegle opanować język hiszpański. Poznasz również język portugalski w stopniu komunikatywnym, odkryjesz fascynującą kulturę i literaturę Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej, a dzięki bogatej ofercie zajęć fakultatywnych będziesz mógł poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia prawne i społeczno-gospodarcze. Poza zajęciami dydaktycznymi będziesz mógł rozwijać swój talent w kole teatralnym, grać w spektaklach w języku hiszpańskim, występować publicznie. Będziesz miał okazję stać się częścią grupy osób kreatywnych, która osiąga sukces poprzez dobrą zabawę.

Filologia klasyczna, najstarsza ze wszystkich dyscyplin filologicznych, stworzyła podstawowe metody badawcze, wykorzystywane przez pozostałe nauki o literaturze i języku. Mimo tej wiekowej tradycji wspaniale rozwija się również dzisiaj zarówno w Polsce, jak i na świecie. Katedra Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego może się poszczycić dużym dorobkiem naukowym, a studia przez nią prowadzone mają szczególnie nowoczesny charakter (wiele różnych specjalności! języki klasyczne i język włoski! literatura i sztuka! filozofia i socjologia! historia i kultura! literatura nowołacińska! antyk i współczesność!)

Filologia polska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego to nowoczesny, otwarty na wyzwania dzisiejszego świata kierunek studiów, nastawiony na łączenie teorii z praktyką. Nauki o literaturze i o języku spotykają się tu z naukami o kulturze, filmie, teatrze, Internecie i współczesnych środkach masowego przekazu. Filologia polska jest kierunkiem zapewniającym dużą liczbę zajęć praktycznych, przygotowujących do wykonywania konkretnych zawodów. Oferuje szeroki wybór specjalności. Ułatwia start tym, którzy myślą o literackim, dziennikarskim bądź scenicznym debiucie.

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest jednym z najbardziej cenionych Wydziałów w Polsce kształcących chemików. To prestiżowe miano przyznało na łamach tygodnika „Wprost” najważniejsze gremium, a więc sami Pracodawcy.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->