Studia pielęgniarskie w GWSH przygotowują do wykonywania opieki pielęgniarskiej w oparciu o nowoczesne metody kształcenia. Uczelnia oferuje studentom zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych, które mieści się w budynku szkoły. Tamtejsze studia pielęgniarskie prowadzone są przez aktywne zawodowo pielęgniarki, położne i lekarzy na co dzień pracujących w placówkach medycznych w Polsce i za granicą. Pielęgniarstwo w GWSH to również studia, które uwrażliwiają i uczą postaw etycznych zawodowych oraz życiowych.

Więcej o kierunku pielęgniarstwo w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach tutaj!


gwshKształcenie na kierunku pielęgniarstwa w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, uczy planowania, wdrażania oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie zdrowia. Studenci rozwijają wiedzę z podstaw metodologii badań, z możliwością uczestniczenia w badaniach naukowych, natomiast kadrę dydaktyczną, stanowią doświadczeni nauczyciele akademiccy, profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy, pielęgniarki/położne specjalistki.


Studia pielęgniarskie na GWSH podzielone są na dwa stopnie:
- licencjackie, które trwają 3,5 roku (7 semestrów), wyłącznie w formacie stacjonarne
- magisterskie, II stopnia, trwające 2 lata (4 semestry), dostępne jako studia stacjonarne oraz niestacjonarne

Jak GWSH uczy zaufania społecznego

Zawód pielęgniarki należy do zawodów zaufania społecznego. Studia pielęgniarskie na poziomie licencjatu przygotowują do pracy z osobami zarówno zdrowymi, jak i chorymi. Studenci podczas praktyk mają kontakt z dziećmi, dorosłymi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi i środowiskiem rodzinnym. Z kolei na studiach magisterskich studenci poszerzają wiedzę i umiejętności, głównie z zakresu pielęgniarstwa specjalistycznego, zarządzania w opiece pielęgniarskiej, dydaktyki medycznej, metodologii badań. Wykłady i zajęcia prowadzone są przez dydaktyków, profesjonalistów w stopniu profesora, doktora oraz magistrów pielęgniarstwa.

csm1
Organizacja zajęć w trybie niestacjonarnym wygląda następująco:
- Zajęcia teoretyczne - piątki od godz. 16.00 oraz w soboty i niedziele,
- Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe - dni robocze wg planu studiów

Przykładowe przedmioty na kierunku Pielęgniarstwo:
- Fizjologia
- Biochemia i biofizyka
- Genetyka
- Podstawy pielęgniarstwa
- Psychologia
- Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
- Mikrobiologia i parazytologia

Magister pielęgniarstwa może podjąć pracę na wszystkich stanowiskach pielęgniarskich w instytucjach ochrony zdrowia, prowadzić własną działalność gospodarczą. Jest przygotowany do pracy w instytucjach przygotowujących do zawodu pielęgniarskiego, realizujących doskonalenie zawodowe podyplomowe, realizujących edukację zdrowotną społeczeństwa.

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów, zaliczenie praktyk zawodowych, napisanie i obrona pracy magisterskiej oraz zdanie egzaminu magisterskiego. Po ukończeniu studiów absolwent GWSH otrzymuje tytuł magistra pielęgniarstwa.

csm4

Studia i co dalej?

Absolwent może pracować oraz rozwijać się w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: w szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, pielęgnacyjno-leczniczych, domach pomocy społecznej, hospicjach itp.

Praca czeka również w dydaktyce w charakterze nauczyciela akademickiego oraz w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy prozdrowotnej i poradnictwem. Absolwent może także prowadzić swoją indywidualną działalność gospodarczą w zakresie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Uczelnia posiada akredytację do realizacji kształcenia na w kierunku Pielęgniarstwo, co umożliwia zatrudnienie na unijnym rynku pracy. Dyplom licencjata pielęgniarstwa jest uznawany w krajach UE.

csm5

Praktyki studenckie na GWSH

Kierunek Pielęgniarstwo posiada szeroki pakiet praktyk realizowanych w placówkach na terenie województwa śląskiego. To pozwala studentom wybrać najdogodniejsze dla nich miejsce odbywania praktyki.

Wykaz placówek:
- Szpital Specjalistyczny w Chorzowie
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez Sp. z o.o. w Tychach
- Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z.o.o.
- Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” Borowa Wieś
- Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
- American Heart of Poland S.A. z Oddziałami na terenie Śląska (m. in. Szpital im. Św. Elżbiety w Katowicach)
- Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
- Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., Szpital Powiatowy
- Szpital Miejski w Żorach
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej All - Medicus Katowice
- Ośrodek Medyczny TOMMED Katowice
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach
- Pielęgniarstwo Rodzinne B. Wilczek spółka jawna w Tychach
- "Nasze Zdrowie" Grabińscy Sp. Jawna Tychy
- Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu
- Hospicjum Cordis w Katowicach 18. Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo

Kontynuacja studiów w GWSH
Po ukończeniu studiów II stopnia (magisterskie) na kierunku Pielęgniarstwo, student może kontynuować naukę w GWSH w ramach studiów podyplomowe z wielu obszarów, nie tylko uzupełniających, ale również poszerzających kompetencje zawodowe:
- Psychologia
- Pedagogika
- Fizjoterapia
- Medycyna Estetyczna i Kosmetologia
- Stomatologia
- Terapie Holistyczne i naturalne

Więcej o kierunku pielęgniarstwo w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach tutaj!

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->