Odnawialne źródła energii, ochrona biosfery, gospodarka wodna i odpadowa, a wszystko to w bardzo praktycznym ujęciu. To właśnie wyróżnia studia na ochronie środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Partnerem kierunku są m.in. Kampinoski Park Narodowy oraz Mazowiecka Agencja Energetyczna.

wseiz logoKierunek ochrona środowiska to “flagowy” kierunek Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania. w Warszawie. Możesz go studiować na studiach licencjackich, inżynierskich oraz na drugim stopniu, na studiach magisterskich i magistersko-inżynierskich. - Łączymy wiedzę przyrodniczą z szeroko rozumianymi kompetencjami inżynierskimi, które są typowe dla nauk technicznych i rolniczych - mówi prof. nadzw. dr inż. Jan Cetner, dziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Studenci kierunku ochrona środowiska mają możliwość uczestniczenia nie tylko w zajęciach wykładowych. Bardzo dużo ćwiczeń odbywa się w laboratorium, na zajęciach terenowych, a także w czasie praktyk studenckich. - Podczas wyboru studiów warto zwrócić uwagę na te uczelnie, które zapewniają jak najwięcej zajęć praktycznych, a tym może poszczycić się Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie - dodaje dziekan Cetner. Uczelnia ma własną Terenową Stację Ochrony Przyrody i Krajobrazu.

REKRUTACJA NA STUDIA OCHRONA ŚRODOWISKA W WSEIZ W WARSZAWIE TUTAJ!

 
Czego uczą się studenci Ochrony środowiska na WSEiZ?
Siłą kierunku Ochrona Środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania jest program kształcenia. - Został tak stworzony aby odpowiadać na potrzeby rynku pracy z sektora “zielonego biznesu” i administracji publicznej - opowiada dziekan Jan Cetner. Dzięki partnerstwu firm oraz instytucji możemy bardzo szybko reagować na potrzeby rynku pracy i odpowiednio przygotowywać przyszłych specjalistów - dodaje.

W dopasowaniu go pomogli partnerzy merytoryczni m.in.:
- Kampinoski Park Narodowy
- Veolia
- Mazowiecka Agencja Energetyczna
- Płoński Klaster Energii
- Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne

01 ochrona
Studenci studiów pierwszego stopnia mogą otrzymać tytuł licencjata lub inżyniera w zakresie trzech specjalności:

Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa (partner merytoryczny to Mazowiecka Agencja Energetyczna) o kompetencjach:
umiejętność wykorzystania i stosowania odnawialnych źródeł energii,
- znajomość zasad ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej,
- sprawne i efektywne zastosowanie sposobów utylizacji, unieszkodliwiania i użytkowania odpadów.

Ochrona biosfery (partner merytoryczny to Kampinoski Park Narodowy) o kompetencjach:
- zdolność opracowywania ekspertyz przyrodniczych, raportów oddziaływania na środowisko oraz programów zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin,
- sprawność w planowaniu i zarządzaniu obszarami Natura 2000 i innymi krajowymi formami ochrony przyrody,
- biegłość w prowadzeniu monitoringu środowiska.

Efektywność energetyczna (partner merytoryczny Veolia, Mazowiecka Agencja Energetyczna oraz Płoński Klaster Energii) o kompetencjach:
- umiejętność przeprowadzania audytu energetycznego,
- stosowanie narzędzi ochrony środowiska z wykorzystaniem wiedzy z zakresu gospodarki energetycznej,
- znajomość polityki, prawa i ekonomiki ochrony środowiska.

02 ochrona

Podczas rekrutacji przyszli studenci wybierają, czy studia chcieliby ukończyć z tytułem licencjata, czy inżyniera. Studia licencjackie to sześć semestrów, inżynierskie trwają siedem semestrów. Dodatkowy semestr wynika z różnic programowych potrzebnych do uzyskania tytułu inżyniera.

Na studiach drugiego stopnia WSEiZ proponuje specjalności, w których można otrzymać tytuł magistra lub magistra inżyniera:
- Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa (partner merytoryczny Mazowiecka Agencja Energetyczna).
- Menedżer energii (partnerzy merytoryczni to Veolia, Mazowiecka Agencja Energetyczna oraz Project Energy).
- Zdrowie i środowisko (partner merytoryczny to Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”).
- Menedżer środowiska w przedsiębiorstwie (partner merytoryczny to Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne).

Studia magisterskie z ochrony środowiska w WSEiZ możesz realizować w dwóch ścieżkach. Jeśli posiadasz tytuł licencjacki kończąc trzy semestry otrzymasz tytuł magistra. Jeżeli posiadasz tytuł inżyniera - po trzech semestrach drugiego stopnia otrzymasz tytuł magistra inżyniera. Jeśli nie posiadasz dyplomu ukończenia studiów inżynierskich, a chcesz ukończyć studia z tytułem magister inżynier, staraj się o przyjęcia na studia II-go stopnia od semestru zimowego - na cztery semestry.

- Uważam, że WSEiZ może się pochwalić perfekcyjnie dobraną kadrą - opowiada Agata Głowacka, studentka kierunku ochrona środowiska w WSEiZ. Twierdzi, że uczelnia bardzo dba o dobór wykładowców i programów nauczania. Każda zajęcia teoretyczne uzupełniane sę na bieżąco zajęciami praktycznymi. - Przyszli studenci, którzy wybiorą Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie, na pewno zyskają w oczach przyszłych pracodawców za sprawą dużej wiedzy praktycznej - dodaje Agata Głowacka.

03 ochrona


Nie tylko teoria czyli praktyczny wymiar kształcenia w WSEiZ

- Ponad 60% zajęć na kierunku ochrona środowiska to ćwiczenia - audytoryjne, loboratoryjne, projektowe i terenowe - mówi dziekan Cetner. Zajęcia prowadzone są przede wszystkim w laboratoriach - biologicznym, botanicznym, mikrobiologicznym, chemicznym, biochemicznym, fizycznym, zoologicznym, toksykologicznym, mechaniki płynów, statyki i wytrzymałości materiałów oraz oczyszczania ścieków. Zajęcia terenowe prowadzone są przez wykwalifikowany personel - odbywają się np. w stacji Kampinoskiego Parku Narodowego i prowadzone są przez jego pracowników. - Dzięki takiemu rozwiązaniu nasi studenci uczą się praktycznego podejścia do zawodu i mogą zaobserwować na czym polega codzienna praca pracownika parku - dodaje dziekan.

- Z czasów studiów utkwiły mi w pamięci zajęcia w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu, przepiękny teren w miejscowości Klaudyn-Laski niedaleko Warszawy należący do uczelni - opowiada mgr inż. Dariusz Ostrowski, absolwent Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, pracownik Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Stacja zlokalizowana jest na 3,5 ha działce z budynkiem, pawilonem ogrodowym oraz pawilonem naukowo-dydaktycznym. - Pamiętam zajęcia z meteorologii, które przy odpowiedniej pogodzie były bardzo ciekawe i wynosiło się z nich o wiele więcej wiedzy niż ze zwykłych zajęć teoretycznych w uczelnianej sali - dodaje mgr inż. Dariusz Ostrowski.

- Uczelnia przekazuje swoim studentom bardzo szeroką wiedzę i otwiera wiele drzwi dla tych, którzy będą chcieli specjalizować się w węższych dziedzinach ochrony środowiska - mówi mgr inż. Dariusz Ostrowski. - Bardzo dobrze wyposażone laboratoria i zajęcia, które są odpowiednio dobrane aby maksymalnie wykorzystać zaplecze techniczne uczelni sprawią, że każdy student odnajdzie w sobie pasję do kilku z wielu rodzajów badań, które przeprowadza się na zajęciach laboratoryjnych - dodaje absolwent.

04 ochrona


Gdzie znajdziesz pracę po Ochronie środowiska w WSEiZ?

Jak wygląda przyszłość absolwentów po kierunku Ochrona środowiska? Wśród ofert pracy wyróżniają się obecnie firmy, które poszukują specjalistów z zakresu:
- pozyskiwania i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,
- planowania i koordynacji gospodarki wodno-ściekowej,
-wdrażania systemów nowoczesnej gospodarki odpadowej,
- doskonalenia procesów logistycznych w zakresie ochrony środowiska i wykorzystania jego zasobów,
- opracowywania ekspertyz przyrodniczych, raportów oddziaływania na środowisko oraz programów zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin.

- Studiuję zaocznie, bo już zaczęłam realizować swoje plany zawodowe - opowiada Agata Głowacka. Podczas studiów studenci podejmują tematy, z którymi na co dzień zmagają się specjaliści od ochrony środowiska. Dzięki temu już podczas studiów są w stanie zaobserwować jak będzie mogła przebiec ich dalsza kariera zawodowa. - Aktualnie pracuję w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym. Gdy zaczynałam studia pracowałam w Zakładzie Zarządzania Zasobami Leśnymi, należącym do IBL. Zajmowałam się w nim pomiarami teledetekcyjnymi i terenowymi, badaniami monitoringu lasu, a także brałam udział w projekcie tzw. wilkowym - dodaje Agata Głowacka. Obecnie jest analitykiem w Laboratorium Chemii Ochrony Środowiska IBL.

Na absolwentów z powyższymi kompetencjami czekają nie tylko wyspecjalizowane firmy i instytucje ukierunkowane w stronę odnawialnych źródeł energii, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej czy też czynnej ochrony środowiska, ale także w licznych przedsiębiorstwach produkcyjnych, biurach projektowych, jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji regionalnej i centralnej.

REKRUTACJA NA STUDIA OCHRONA ŚRODOWISKA W WSEIZ W WARSZAWIE TUTAJ! 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->