Projektowanie i realizacja projektów ogrodów, parków i innych przestrzeni zewnętrznych zgodnie z zasadami ochrony środowiska i efektywnością biznesową. To właśnie wyróżnia studia na architekturze krajobrazu w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Partnerem kierunku są m.in. Łazienki Królewskie w Warszawie.

wseiz logoArchitektura krajobrazu w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, to studia inżynierskie I-go stopnia, które trwają 3,5 roku. Absolwenci kierunku uzyskują tytuł inżyniera architekta krajobrazu i mają uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Mogą go wykonywać zarówno jako specjaliści w wyspecjalizowanych firmach i instytucjach, jak i prowadząc samodzielną działalność gospodarczą. - Ze względu na mocno praktyczny charakter studiów nasz absolwent zaraz po ich ukończeniu ma w swoim CV mocno udokumentowane doświadczenie, które jest istotnym atutem na rynku pracy - mówi dr inż. Bogdan Gorczyca, prodziekan do spraw jakości i rozwoju Wydziału Architektury na Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania. - W tym zawodzie pracodawcy doceniają przede wszystkim umiejętności kandydata, a nie tylko sam dyplom. Śmiało mówimy, że absolwent architektury krajobrazu z dyplomem warszawskiej WSEiZ jest bezkonkurencyjny na rynku pracy - twierdzi prodziekan Gorczyca.

Przykładowe przedmioty kierunkowe wspólne dla całego kierunku to m.in.:
- modelowanie komputerowe,
- planowanie miast,
- projektowanie wnętrz.

Studenci architektury krajobrazu na tej specjalistycznej uczelni mają do wyboru dwie specjalności wraz z obowiązującymi na nich przedmiotami:
-Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej (partnerem merytorycznym tej specjalności są Łazienki Królewskie):
- rekreacja na obszarach chronionych,
- projektowanie obiektów wypoczynkowych,
- projekt obieralny,
- tereny otwarte w planowaniu przestrzennym.

Projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego (partnerem merytorycznym tej specjalności są Aster Park oraz Ogrody Ulrichów):
-projektowanie i urządzanie obszarów chronionych,
- projektowanie obszarów wypoczynkowych,
- projekt obieralny,
- zasady urbanistyki współczesnej.

01 krajobraz

REKRUTACJA NA STUDIA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU W WSEIZ W WARSZAWIE TUTAJ!


Czym zajmuje się architekt krajobrazu?

Architektura krajobrazu to połączenie umiejętności inżynierskich ze zmysłem artystycznym oraz wiedzą z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych, rolniczych, a także sztuk pięknych. Absolwenci architektury krajobrazu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie zajmują się takimi projektami, jak:
-Projektowanie zagospodarowania przestrzennego wraz z obiektami zabytkowymi.
-Budowa i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu.
-Kierowanie i nadzór nad pracami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi.
-Zarządzanie i nadzór nad pracownikami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu.
-Inwentaryzacja obiektów architektury krajobrazu wraz z oceną roślinności.

Studia na kierunku architektura krajobrazu kształcą do zawodu poprzez praktyki i zajęcia terenowe w obiektach uczelni oraz w firmach, z którymi współpracuje WSEiZ. Jeśli dodamy do tego wykładowców-praktyków, którzy zdobywają co roku najwyższe miejsca w konkursach związanych z architekturą krajobrazu, to otrzymamy przepis na sukces dla przyszłych absolwentów.

03 krajobraz
Jak wyglądają studia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie?
Studia na tym kierunku od bieżącego roku akademickiego mają bardzo wyraźny profil praktyczny (a nie ogólnoakademicki). Dzięki temu program zawiera więcej praktycznych zajęć, a studenci mają obowiązek odbycia 6-miesięcznych praktyk.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w ramach Rady Pracodawców współpracuje m.in. z:
- Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym
- Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
- Muzeum Hutnictwa Starożytnego w Pruszkowie
- Ogrodem Botanicznym PAN w Powsinie
- Aster Park
- Ogrody Ulrichów

Wśród wykładowców znajdziemy wielu praktyków aktywnie działających w zawodzie, którzy inspirują swoich studentów. - opowiada dr inż. Bogdan Gorczyca. Dr inż. Lidia Ozimkowska i dr inż. Jerzy Wojtatowicz, którzy są właścicielami firmy Aster Park, mgr inż. Jakub Botwina to architekt krajobrazu zbierający liczne nagrody za swoje projekty (m.in. w konkursie na rewitalizację parku Pole Mokotowskie). Barbara Werner jest z kolei Głównym Ogrodnikiem Łazienek Królewskich.

- Wybrałem Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie, gdyż usłyszałem opinie że na tej uczelni bardzo pieczołowicie traktowana jest technika budowania ogrodów, a przedmiot wykładają najlepsi praktycy z tej dziedziny - wspomina Sławomir Markowski, absolwent uczelni, a obecnie właściciel firmy zajmującej się architekturą krajobrazu.

Czym wyróżnia się kierunek architektura krajobrazu na WSEiZ w Warszawie?

- Studia na Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie to przede wszystkim praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka - podkreśla dr inż. Bogdan Gorczyca. Jednym z obiektów, który podczas studiów odwiedzą studenci, przeprowadzą ćwiczenia laboratoryjne i zajęcia terenowe jest uczelniana Terenowa Stacja Ochrony Przyrody w Klaudynie-Laskach pod Warszawą. Zlokalizowana jest na 3,5 ha działce z budynkiem, pawilonem ogrodowym oraz pawilonem naukowo-dydaktycznym - znajduje się w nim 5 sal, 3 laboratoria oraz pracownia rysunku i malarstwa.

02 krajobraz
- Praktyka studencka odbywała się w głównej mierze w szkółkach, bardzo dobrze wspominam praktykę w miejscowości Klaudyn-Laski pod Warszawą - mówi Stanisław Markowski. - Uważam, że to idealne miejsce do przeprowadzania praktyk projektowych, np. siedliskowania w wykonywanym projekcie poszczególnych gatunków ptaków oraz innych zwierząt. Projekt studencki opierał się na idei zagospodarowania obszaru zalesionego z elementami bagnistymi w taki sposób aby zachować naturalność tego miejsca.

- Uczelnia każdego roku w lipcu w ramach Koła Naukowego Rozwoju Architektów Krajobrazu przeprowadza ze studentami inwentaryzację dendrologiczną obiektów architektury krajobrazu na terenie parku należącego do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - opowiada prodziekan Gorczyca. Celem Koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania zainteresowań w dziedzinie architektury, architektury krajobrazu i ekologii. Opiekunem koła jest znany i ceniony architekt krajobrazu mgr inż. Jakub Botwina, który dzieli się ze studentami swoją wiedzą i praktyką podczas zajęć terenowych. Drugim obiektem, gdzie studenci przeprowadzają inwentaryzację drzewostanu, jest oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Janowcu. - Działania te mogły dojść do skutku, dzięki podpisanemu porozumieniu dotyczącemu współpracy pomiędzy WSEiZ a dwoma wymienionymi muzeami - dodaje dr inż. Gorczyca

Studenci kierunku Architektura Krajobrazu wraz z wykładowcami cyklicznie wyjeżdżają na ćwiczenia terenowe do trzech Parków Narodowych:
- Białowieskiego
- Biebrzańskiego
- Kampinoskiego

04 krajobraz
- Praktyki w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania odbywamy na dwa sposoby, w prywatnych firmach i obiektach WSEiZ - opowiada Agnieszka Kurzela, studentka kierunku architektura krajobrazu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Studia na WSEiZ to w dużej mierze zajęcia praktyczne, podczas których studenci uczą się swojego zawodu “na żywym organizmie”. Dzięki specjalnie przygotowywanym planom nauczania przyswaja się wiedzę w taki sposób, aby teoria była natychmiast uzupełniana wiedzą praktyczną. Praktyka w prywatnych firmach, to przede wszystkim nauka wiedzy w terenie. - Mogłam zaobserwować lepsze i gorsze momenty, które na co dzień dotykają pracowników w tym zawodzie - podkreśla Kurzel. Drugi typ praktyk, to zajęcia w zakresie ustanowionym przez uczelnię, które odbywały się m.in. w Stacji Terenowej Klaudyn-Laski pod Warszawą. Na tych zajęciach, każdy student ma swój wyznaczony teren, o który musi dbać przez kilka miesięcy, a przede wszystkim prowadzić na nim badania. - Ćwiczenia te pozwoliły mi zrozumieć ile pracy należy wykonać aby zrealizować dobry projekt z zakresu architektury krajobrazu - dodaje Agnieszka Kurzela.

- Wszelkie ćwiczenia terenowe, w tym projektowanie w krajobrazie umożliwiają studentom zastosowanie wiedzy uzyskanej w trakcie wykładów i ćwiczeń kameralnych w zmieniających się warunkach środowiska, które powinny być nieustannie brane pod uwagę w pracy przy projektowaniu, urządzaniu i pielęgnowaniu krajobrazu - mówi dr inż. Gorczyca.

- Projekty, które realizujemy stanowią aktualne wyzwanie dla specjalistów od architektury krajobrazu. Podczas zajęć zajmowaliśmy się m.in. Portem Czerniakowskim, a także domem handlowym w centrum Warszawy - Mysia 3 - opowiada studentka Agnieszka Kurzela. Podczas studiów studenci podejmują tematy, które na co dzień są pracą architekta krajobrazu. Jest to celowy zabieg aby pokazać przyszłym absolwentom na czym polega praca architekta przyrody i wpoić im pewne wzorce, które są priorytetem w tej pracy. Wykładowcy na zajęciach są bardzo zaangażowani w przekazywanie wiedzy, a cała reszta jest w rękach studentów i to od nich zależy ile wyniosą z danych ćwiczeń. - Jeżeli student wie po co przyszedł na tę uczelnię to na pewno nie będzie zawiedziony i ukończy ją z wiedzą, której potrzebuje aby odnaleźć się na rynku pracy i w dalszej karierze zawodowej - dodaje Agnieszka Kurzela.

STRONA REKRUTACJI NA STUDIA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU W WSEIZ W WARSZAWIE TUTAJ!

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->