Zielone technologie i monitoring/Green technologies and monitoring to specjalistyczny, polsko-angielski inżynierski kierunek studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Studenci uczą się wykorzystywać nowoczesne technologie chemiczne do monitorowania, ochrony i oczyszczania środowiska oraz prowadzenia “zielonych” rozwiązań w przemyśle.

Green energy na Politechnice GdańskiejJest to pierwszy kierunek PG, na którym studenci poznają metody służące monitorowaniu środowiska, usuwania z niego zanieczyszczeń i przeprowadzaniu zielonych procesów przemysłowych. Uczą się też skutecznie rozwiązywać rzeczywiste problemy technologiczne. Na kierunku studia są prowadzone w dwóch strumieniach językowych - polskim i angielskim.

Co po “zielonych studiach”?

W całej Europie i w Polsce dynamicznie rozwija się rynek usług i produktów przyjaznych środowisku. Trend związany z ochroną środowiska naturalnego utrzymuje się nieprzerwanie, a wszystkie rozwijające się gałęzie przemysłu są dostosowywane do zaostrzających się dyrektyw unijnych. Z tego powodu powstało duże zapotrzebowanie na inżynierów, specjalizujących się w zielonych technologiach, praktykach prośrodowiskowych i chemii.

Absolwenci kierunku Zielone technologie i monitoring są w pełni przygotowani do pracy w zakładach, przedsiębiorstwach i instytucjach, które specjalizują się w ochronie środowiska. Po studiach z zielonych technologii można podjąć pracę również w ośrodkach badawczych oraz laboratoriach kontrolno-pomiarowych. Ich kompetencje pozwolą na samodzielne prowadzenie badań oraz dobór odpowiednich procesów technologicznych, przyjaznych dla środowiska. Prośrodowiskowe podejście, nazywane również „zielonym” podejściem nie skupia się tylko na badaniu istniejących już zagrożeń i szukania sposobu na jego usunięcie. Ważniejszym elementem jest samo zapobieganie zagrożeniem dla środowiska już na etapie projektowania technologii czy produktu. Dlatego absolwenci znajdą zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebne są konsultacje ze specjalistami w zakresie ochrony środowiska. Pośród szerokiego pasma perspektyw zawodowych, Wydział Chemiczny ma podpisane umowy praktyk oraz współpracy z takimi firmami jak FAST, Stocznia Gdańska czy Remontowa Coating&Equipment. Po studiach mogą również zająć się badaniem obecności zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych w wyrobach oraz procesach technologicznych.

Inżynierowie dla środowiska

Zielone technologie i monitoring to wyjątkowy kierunek studiów. Na żadnej uczelni technicznej w Polsce nie ma kierunku czy specjalności, w ramach których student zdobywa praktyczną wiedzę, biegle posługuje się językiem angielskim oraz jest przygotowany do pracy w rozwijającej się gałęzi przemysłu. Warto zaznaczyć, że kierunek odbywa się w dwóch strumieniach językowych. Wszystkie przedmioty są prowadzone równolegle po angielsku i po polsku, a studenci mogą wybrać, w jakim języku chcą studiować. Dzięki temu studenci mogą podjąć pracę nie tylko w kraju, ale i w ośrodkach zagranicznych.

Podczas studiów student nauczy się:
  • projektowania i nadzorowania technologii przyjaznych dla środowiska,
  • stosowania technologii bezodpadowych,
  • wykonania ekspertyz dotyczących szkodliwości środowiska technologii już pracujących
  • prowadzić procesy remediacji środowiska,
  • wykonać analizy próbek powietrza, wody czy gleby pod kątem oddziaływania zanieczyszczeń na środowiska.

Dodatkowo studenci mogą skorzystać również z ciekawych zajęć fakultatywnych, których program skupia się na specjalistycznych zagadnieniach ochrony środowiska, technik projektowania procesów produkcyjnych i technologicznych, jak: ekologiczne aspekty recyklingu opakowań polimerowych, zarządzanie ekosystemem Morza Bałtyckiego, meteorologia i klimatologia, hydratacja i oddziaływanie międzycząsteczkowe.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->