Biologia i zdrowie człowieka to nowy kierunek studiów przygotowany w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy oraz zapotrzebowanie społeczne. Kierunek powstał z myślą o przygotowaniu specjalistów przygotowanych do działalności na rzecz ochrony, promowania i wspomagania zdrowia ludzi oraz w zakresie zdrowia środowiskowego, w oparciu o gruntowną wiedzę i umiejętności metodyczne z obszaru biologii i ekologii człowieka.

Biologia i zdrowie człowieka
Pionierski program stworzono we współpracy z pracodawcami i wzbogacono o dodatkowe formy kształcenia (tj. kursy i staże). Umożliwi to zdobycie unikalnych i poszukiwanych na obecnym rynku pracy kwalifikacji. Ważnym uzupełnieniem wykształcenia naszych absolwentów kierunku są moduły gdzie nabywają umiejętności, które mają umożliwić wspieranie człowieka w utrzymaniu lub odzyskiwaniu zdrowia, aktywizowaniu i sprawowaniu opieki nad osobami starszymi oraz świadczeniu niemedycznych usług terapeutycznych: 1) Psychologia zdrowia, 2) Pedagogika zdrowia, 3) Technologie informacyjne w edukacji zdrowotnej.


W programie studiów przewidziane są moduły, które umożliwią rozwijanie przedsiębiorczości i innowacyjności w pracy zawodowej: 1) Prawne i ekonomiczne podstawy ochrony zdrowia i 2) Przedsiębiorczość; oraz reagowanie na potrzeby społeczno-gospodarcze: 1) Aquaterapia, 2) Nordic Walking, 3) Terapia tańcem i ruchem, 4) Arteterapia, 5) Zooterapia, 6) Fitoterapia, 7) Hortiterapia.

Absolwent studiów licencjackich na kierunku Biologia i Zdrowie Człowieka będzie miał możliwość kontynuowania nauki na dwuletnich uzupełniających studiach magisterskich.

Absolwent kierunku Biologia i Zdrowie Człowieka przygotowany będzie do pracy w:

  • jednostkach administracji publicznej
  • instytucjach zajmujących się obsługą biologicznych i medycznych baz danych
  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, niemedycznych ośrodkach świadczących usługi pielęgnacyjne i terapeutyczne
  • firmach o profilu biologicznym lub farmaceutycznym
  • laboratoriach badawczych, biomedycznych
  • instytucjach zajmujących się oceną czynników środowiskowych zagrażających zdrowiu człowieka
  • przedsiębiorstwach zatrudniających specjalistów z zakresu ergonomii, oceny biologicznej środowiska pracy, zdalnej opieki i diagnostyki stanu zdrowia – telemedycyny
  • poradniach z zakresu zdrowego stylu życia, poradniach dietetycznych i gabinetach odnowy biologicznej.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->