Na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska zdobędziesz wiedzę o geologii inżynierskiej i hydrogeologii, gospodarce odpadami, inżynierii mineralnej, a jako absolwent będziesz mógł ubiegać się o uprawnienia budowlane: energetyczne, kolejowe i drogowe, wodociągowe, grzewcze, wentylacyjne, energetyczne. Dlaczego warto studiować ten kierunek? Zapraszamy do lektury!


Interesuje Cię Inżynieria Środowiska? Studiuj na AGH w KrakowieInżynieria Środowiska, czyli co?

IS 2 250Studia na kierunku Inżynieria Środowiska mają charakter techniczno-przyrodniczy. Rynek pracy potrzebuje specjalistów z tej dziedziny, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności. Dlaczego? Ta dziedzina nauk technicznych zajmuje się przedsięwzięciami inżynierskimi dążącymi do zachowania dobrego stanu środowiska i wykorzystywania go w sposób zrównoważony, w celu zachowania jego możliwości naturalnego samooczyszczania. Wraz z utrzymującą się presją na środowisko, zarówno w Polsce jak i w innych krajach, występuje ciągła potrzeba kształcenia w tym zakresie. Inżynieria Środowiska zajmuje się także opracowywaniem przedsięwzięć zmierzających do jego rekultywacji i rewitalizacji środowiska zdegradowanego. Kierunek ten obejmuje również kształcenie w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.


Czego uczą się studenci?
W trakcie zajęć studenci zdobywają podstawową wiedzę z obszarów nauk ścisłych i nauk o Ziemi oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu inżynierii środowiska. W ramach modułów obowiązkowych studenci zdobywają podstawową wiedzę z takich dziedzin jak: geologia, kartografia, geofizyka środowiska, chemia środowiska, gleboznawstwo, gruntoznawstwo, hydrologia, gospodarka wodna, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ekonomia, socjologia pracy.

IS 3 250Po zaliczeniu modułów obowiązkowych, studenci przystępują do nauki w ramach modułów specjalistycznych. Studenci mogą wybrać przedmioty pod kątem ich zainteresowań naukowych i badawczych. Moduły przedmiotów dotyczą takich aspektów jak gospodarka odpadami, inżynieria zrównoważonego rozwoju, hydrogeologia stosowana i geotechnika środowiska, inżynieria mineralna, systemy energetyczne odnawialnych źródeł energii.

Studenci uczą się posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi lub badawczymi, realizują projekty inżynierskie związane z wybraną specjalnością. Zdobywają umiejętność łączenia wiedzy z zakresu danej specjalności z wiedzą geologiczną i z niektórych obszarów ochrony środowiska.


Gdzie pracują absolwenci?

Wykształcenie, jakie otrzymują absolwenci studiów II stopnia, pozwala na podjęcie pracy w:
  • firmach projektowych i wykonawczych z branży hydrogeologii stosowanej, geotechniki i gospodarki odpadami,
  • w działach zajmujących się ochroną i inżynierią środowiska, gospodarką odpadami i gospodarką wodną zakładów przemysłowych różnych sektorów gospodarki,
  • zakładach górniczych,
  • biurach projektowych,
  • działach związanych z ochroną środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym urzędów administracji samorządowej i państwowej.


Absolwent studiów ma możliwość ubiegania się o zdobycie uprawnień budowlanych w wielu specjalnościach, co zwiększa jego szansę na znalezienie dobrze płatnej i rozwojowej pracy. Absolwenci zdobywają uprawnienia budowlane ze specjalizacji: wodociągowej, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, grzewczych, klimatyzacyjnych, elektrycznych, energetycznych, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnych, kolejowych, drogowych, hydrotechnicznych.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->