Nowy kierunek na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie skupia się na praktycznym wykorzystaniu badań naukowych w rozwiązywaniu problemów środowiska naturalnego. Wydział Chemii, jako jeden z 12 wydziałów UMCS wpisuje się swoimi działaniami w priorytety wysokiej jakości kształcenia oraz rozwoju naukowego i zawodowego studentów.

Monitoring i Analityka Środowiska
to propozycja Wydziału Chemii UMCS skierowana do osób, którym nie jest obojętny stan naszego środowiska naturalnego, ale jednocześnie chciałyby opanować najnowocześniejsze techniki analityczne, które są wykorzystane w wielu innych dziedzinach życia. Nauka na tym kierunku umożliwia nie tylko wszechstronne zaznajomienie studentów z problematyką badań środowiska, ale również z praktycznym wykorzystaniem tej wiedzy do oceny stanu i jakości środowiska, możliwości i procedur jego ochrony, czy też oceny stopnia rekultywacji i oczyszczania jego różnych elementów.

Nauka w praktyce

Wiedza przekazywana jest nie tylko teoretycznie w formie wykładów. Mocny nacisk uczelnia kładzie na aspekt praktyczny. Na kierunku zaplanowano wiele ćwiczeń, gdzie studenci będą mogli w praktyce wykorzystać bogatą wiedzę zdobytą na wykładach. Ćwiczenia dają im możliwość bezpośredniego kontaktu z najnowszą aparaturą, dzięki czemu jej obsługa nie będzie stanowiła problemu w przyszłej pracy. Dzięki opanowaniu różnych technik badawczych, poczynając od chemicznych metod analitycznych, poprzez różnorodne metody biologiczne, na technikach wykorzystywanych w systemach informacji geograficznej kończąc, przyszły absolwent będzie konkurencyjny na rynku pracy. Wiedza zdobyta podczas zajęć będzie mogła być wykorzystana nie tylko w instytucjach bezpośrednio związanych z ochroną środowiska, ale również w innych gałęziach przemysłu (laboratoria przemysłowe, farmaceutyczne, kosmetyczne, itd.).

W edukacji studentów kierunku Monitoring i Analityka Środowiska bardzo pomocne są liczne ćwiczenia terenowe oraz praktyki studenckie. Umożliwiają one zapoznanie z realnymi problemami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska oraz stosowanymi metodami oczyszczania, uzdatniania i analityki powietrza, wód i gruntów. Kontakt z praktycznym zastosowaniem poznawanych w teorii metod ochrony przed zanieczyszczeniami jest cennym elementem procesu kształcenia absolwentów Wydziału - przyszłych specjalistów w dziedzinie monitoringu i analityki środowiska (dzięki ścisłej wymianie doświadczeń z naukowcami z krajów Unii Europejskiej także na arenie międzynarodowej).

Kompetencje i elastyczność na rynku pracy

Studia na kierunku Monitoring i Analityka Środowiska, dzięki opanowaniu przez absolwentów różnorodnych technik badawczych z dziedziny chemii, biologii i geografii, umożliwiają im elastyczne dostosowywanie się do zmian na rynku pracy. Studenci są dobrze przygotowani do tego, aby spełniać oczekiwania pracodawców – w Polsce i całej Unii Europejskiej. Dzięki temu mają oni ogromne szanse na zatrudnienie w atrakcyjnych zawodach. UMCS jest zdobywcą znaczących tytułów i wyróżnień, takich jak: "Uczelnia Liderów", "Aurea Praxis", "Dobra Uczelnia – dobra praca", a także "Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych".

Studia i praktyki w całej Europie

Intensywna współpraca w ramach Programu Erasmus+, a także mniej lub bardziej formalne kontakty pracowników z naukowcami z całego świata dają studentom Wydziału Chemii UMCS możliwości podjęcia nauki oraz zdobywania doświadczenia zawodowego w ponad 20 uczelniach partnerskich w całej Europie. Możliwe są także praktyki w zaproponowanym przez studenta ośrodku. W obu przypadkach studenci otrzymują atrakcyjne stypendium na pokrycie kosztów związanych z edukacją. Studiowanie za granicą daje także unikalną możliwość podniesienia poziomu znajomości języków obcych, poznania odmiennych kultur i obyczajów, innych metod kształcenia oraz poszerzenia swojej wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w zagranicznych ośrodkach. Są to dodatkowe atuty dla absolwentów.

Przeżycia i wspomnienia

Studia na kierunku Monitoring i Analityka Środowiska to nie tylko zdobywanie wiedzy i umiejętności. Życie studenckie skupione jest w zlokalizowanym w centrum Lublina kampusie studenckim. Do dyspozycji naszych studentów jest 9 nowoczesnych akademików, kluby, a życie kulturalne toczy się wokół Akademickiego Centrum Kultury "Chatka Żaka" oraz Inkubatora Medialno-Artystycznego, stanowiącego przestrzeń dialogu między edukacją, kulturą, sztuką a mediami. Dostępne jest również Centrum Kultury Fizycznej wyposażone w nowoczesny basen o standardach międzynarodowych. Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ponad 40 sekcji sportowych, prowadzonych przez Klub Uczelniany AZS UMCS. Droga z akademika na zajęcia na Wydziale Chemii zajmuje studentowi jedynie około 5 minut.

Dołącz do studentów Wydziału Chemii UMCS.

Zdaniem studentów

Lublin to fantastyczne miejsce do studiowania. Mieszkając w akademiku na miasteczku studenckim czuje się wyjątkową atmosferę wspólnoty. Wystarczy wieczorem wyjść i zaraz spotyka się znajomych, z którymi można ciekawie spędzić czas. Ten fakt, że mam blisko nie tylko na uczelnię, gdzie idę kilka minut, ale dosłownie wszędzie, czyli do sklepów, centrum miasta, czy do lekarza sprawia, że nie zamieniłabym tego miejsca na żadne inne.
Trzy lata liceum uświadomiły mi, jak ogromne możliwości daje chemia i w jak wielu dziedzinach znajduje ona zastosowanie. Dlatego bez wahania podjęłam studia na Wydziale Chemii.
Decydując się na te studia, wiążę swoją przyszłość z chemią i pracą w wielkiej firmie chemicznej.
Wybieram ten kierunek, bo tylko on umożliwi mi zdobycie wiedzy z zakresu analityki chemicznej.

Wydział Chemii UMCS

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie będący jednym z 12 wydziałów uczelni stwarza wiele możliwości do rozwoju i jest świetnym miejscem do podjęcia studiów w dziedzinie chemii. Priorytetem uczelni jest wysoka jakość kształcenia, bo to gwarantuje studentom szybkie odnalezienie się na rynku pracy. Innowacyjne metody kształcenia wspierają proces dydaktyczny, na którego sukces składają się:
  • nauczyciele akademiccy (nazwiska znane i uznane na krajowym i międzynarodowym forum nauki)
  • supernowoczesna baza dydaktyczna (dzięki środkom strukturalnym i dofinansowaniu na ten cel na poziomie 120 mln zł zakupiono najnowocześniejszą aparaturę, która pozwala prowadzić wieloaspektową działalność badawczo-naukową w kierunku m.in. środków biologicznie aktywnych, nowoczesnych materiałów i szeroko pojętej analityki).

Studenci Wydziału Chemii UMCS otrzymują wsparcie finansowe. Stypendia naukowe i socjalne oraz stypendia rektora pomagają studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej zdobyć niezależność finansową.

Uczelnia dostrzega wartość współpracy międzynarodowej. W ramach programu Erasmus+, a także innych umów międzynarodowych, współpracuje z ponad 40 uczelniami z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Szwecji, Norwegii, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii, Grecji i Turcji. Prowadzona wymiana międzynarodowa studentów i wykładowców, efektywnie przyczynia się do rozwoju kariery zawodowej.

Studenci mają szansę na rozwój naukowy i zawodowy - poprzez kursy, szkolenia i warsztaty oraz spotkania z pracodawcami organizowane przez uczelnię. Dzięki temu studenci poznają realia rynku pracy, nawiązują pierwsze kontakty zawodowe i zyskują praktyczne przygotowanie do zawodu chemika. Wydział odpowiada także na bieżące potrzeby rynku w zakresie usług badawczych i rozwiązywania bieżących problemów. Pomocne są w tym przypadku relacje i współpraca z pracodawcami, którzy wspierają działania Uniwersytetu. Studentom w kształtowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej pomaga także Biuro Karier.

Uczelnia wspiera inicjatywy studenckie: aktywnie działającą Radę Samorządu Studenckiego Wydziału Chemii, koła naukowe Alkahest, Bioaktywni oraz Koło Naukowe Studentów Ochrony Środowiska. Dzięki ich aktywnemu działaniu UMCS uczestniczy w takich wydarzeniach jak Lubelski Festiwal Nauki, Wojewódzki Konkurs Chemiczny, Próbna Matura z Chemii, Turniej Alchemiczny, Bal Chemika, Drzwi Otwarte i wiele innych.

Każdy kolejny rok przynosi zmiany w planach dydaktycznych i organizacji studiów chemicznych na Wydziale. Pozwala to na pozyskiwanie środków finansowych z funduszy Unii, a wprowadzenie takich zmian do tradycyjnego sposobu kształcenia daje studentom możliwość łatwego wyboru spośród wielu przedmiotów wykładanych nie tylko na Wydziale Chemii, ale także na innych wydziałach chemicznych w Polsce i Europie zgodnie z postanowieniami Procesu Bolońskiego.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->