Etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Gdańskim to studia, które pozwolą ci zrozumieć ludzi i inne kultury Specyfiką Etnologii w Gdańsku są zajęcia ze specjalistami, którzy bezpośrednio poznają ludy Ameryki Południowej, Japonii, Australii i Nowej Gwinei, studia nad kulturami i tradycjami Pomorza i rozwinięta współpraca z instytucjami kulturalnymi regionu. Jest to nowoczesny kierunek kształcenia koncentrujący się na poznawaniu świata przez poznawanie ludzi.


 Etnologia i antropologia kulturowaCo nas wyróżnia?

1. Mocne nastawienie na badania pozaeuropejskie
Gdańsk to unikatowe miejsce w Polsce, gdzie studenci mają możliwość kontaktu z wykładowcami prowadzącymi badania w społecznościach Ameryki Południowej, Australii, Nowej Gwinei czy Japonii. Nasi studenci i doktoranci odwiedzili m.in. Kurdystan, Japonię, Brazylię, Kirgistan czy Kanadę. Jeżeli interesujesz się kulturami tubylczymi świata, Indianami czy Aborygenami, to właśnie u nas znajdziesz najlepszych specjalistów w tym zakresie.

2. Studia nad kulturami i tradycjami Pomorza
Ośrodek w Gdańsku zajmuje się także badaniem lokalnych tradycji Pomorza. Poznajemy tradycje Kaszubów, Kociewiaków, Kresowiaków i innych grup, które tworzą wielokulturowość Pomorza. Współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami regionu (m.in. z Muzeum Narodowym, Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Kaszubskim Parkiem Etnograficznym we Wdzydzach, Towarzystwem Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej). Jeśli chcesz zostać menadżerem kulturowym, zarządzać dobrami kulturowymi, budować sieć kontaktów – pomożemy Ci w tym.


Co na studiach?

Etnologia (antropologia kulturowa) na UG to studia, dzięki którym poznasz inne kultury i będziesz dobrze orientować się w mechanizmach działania współczesnego świata. Zyskasz szerokie humanistyczne wykształcenie oraz konkretne umiejętności praktyczne – kontaktu i pracy z ludźmi, krytycznej analizy oraz działania metodą projektów.

Na studiach realizowane są następujące przedmioty:

  • dające wiedzę o kulturach świata (np. Indianie Ameryki, Antropologia Japonii, Mapa etniczna świata, Tradycyjne prawo i system wartości u ludów Australii i Oceanii, Islam w Europie, Szamanizm);
  • dające wiedzę o kulturze współczesnej i regionalnej (np. Antropologia miasta, Etnologia Pomorza, Antropologia współczesności, Kultura mniejszości narodowych w Polsce);
  • uczące praktycznych umiejętności (np. Metody badań terenowych, Projektowanie grantów, Warsztaty terenowe, Etnolog na rynku pracy, Etnografia w biznesie).

Osobną dziedziną studiów są praktyki zawodowe oraz badania terenowe.Oprócz tego funkcjonują dwa koła naukowe: Studenckie Koło Naukowe Etnologów oraz Koło Naukowe Antropologów „Arcana”. Tradycją jest już również konkurs antropologiczny przeprowadzany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.


Co po studiach?

Uzyskanie tytułu etnologa/antropologa kulturowego to potwierdzenie szerokich horyzontów i dobrego zrozumienia współczesnych procesów zachodzących w świecie. Absolwent zyskuje unikalny zestaw umiejętności bardzo cenionych na rynku pracy: potrafi analizować dane i projektować badania pozwalające zrozumieć ludzi i ich potrzeby. Potrafi pracować z tekstem, prezentować dane, jest kreatywny i otwarty. Wie, jak rozmawiać z ludźmi i ma doświadczenie w trudnych sytuacjach.

Takie umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w rozmaitych obszarach – od organizacji pozarządowych po międzynarodowe agendy pomocowe i od samorządów lokalnych po agencje marketingowe. Badania etnograficzne są też coraz bardziej popularne przy badaniu opinii i zachowań konsumenckich. W dynamicznie zmieniającym się świecie osoby nastawione na kontakty międzykulturowe mogą liczyć na ciągle poszerzającą się pulę potencjalnych zawodów.

Studia etnologiczne/antropologiczne stanowią doskonałe uzupełnienie dla absolwentów innych kierunków – humanistycznych i ścisłych – którzy w przyszłości chcą pracować z ludźmi, a w szczególności dla tych, którzy będą współpracować z przedstawicielami różnych środowisk i kultur.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->