Lubisz przedmioty ścisłe (matematykę i fizykę), ale interesują Cię też zjawiska zachodzące w organizmach żywych? Zamiast wkuwać wolisz rozumieć? Szukasz studiów, dzięki którym nauczysz się krytycznego myślenia, budowania hipotez, analizy faktów? Chcesz robić w życiu rzeczy nowatorskie, wykraczające daleko poza przeciętność? Jeśli na te pytania odpowiadasz "tak", to kierunek biofizyka molekularna i komórkowa będzie właściwym wyborem. 
 

REKRUTACJA NA BIOFIZYKĘ MOLEKULARNĄ I KOMÓRKOWĄ UJ TUTAJ!Biofizyka molekularna i komórkowa - kierunek przyszłości na UJBIOFIZYKA to interdyscyplinarna nauka wykorzystująca metodologię i prawa zaczerpnięte z fizyki do badania i opisu zjawisk biologicznych. Dzięki eksperymentom, modelowaniu komputerowemu i funkcjom matematycznym biofizyka jest w stanie nadać czytelny kształt bardzo złożonym i często na pozór chaotycznym procesom zachodzącym w żywych organizmach.

Biofizyka zajmuje się układami biologicznymi na każdym poziomie organizacji: od wiązań między atomami, poprzez makrocząsteczki, komórki, tkanki, aż do całych organizmów i ekosystemów. Struktura i dynamika biocząsteczek oraz ich współdziałanie w komórce, ruchy białek kurczliwych i mechanika mięśni, białka jako maszyny molekularne, oddziaływanie promieniowania na organizm i przetwarzanie różnych form energii w postać dostępną dla komórek, rola informacji w systemach biologicznych, w tym funkcjonowanie narządów zmysłów i całego mózgu, wykorzystanie nanotechnologii w medycynie i farmakologii – oto niektóre z zagadnień współczesnej biofizyki.
 
Badania z obszaru biofizyki nie tylko przyczyniają się do poszerzenia wiedzy o otaczającym nas świecie, ale mają również daleko idące znaczenie praktyczne, albowiem biofizycy opracowują także aparaturę, programy i metody wykorzystywane powszechnie w diagnozowaniu (tomografia komputerowa, PET, MRI, ultrasonografia) i leczeniu chorób, projektowaniu nowych leków czy analizie śladów kryminalistycznych. Wszystko wskazuje na to, że w XXI wieku biofizyka będzie jedną z tych dyscyplin, które w decydujący sposób wpłyną na rozwój nowych, zaawansowanych technologii znajdujących zastosowanie w różnych sektorach gospodarki.

KIERUNEK BIOFIZYKA na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii to trzyletnie, stacjonarne studia licencjackie. Program studiów realizowany jest we współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziałem Chemii UJ, dzięki czemu studenci mają kontakt ze specjalistami z różnych dziedzin. Przedmiotom ścisłym (fizyka, chemia, matematyka) towarzyszą przedmioty interdyscyplinarne (biochemia, biofizyka, modelowania molekularne, bioinformatyka) oraz biologiczne (biologia komórki, immunologia, genetyka). Dodatkowo, w programie przewidziane jest dużo miejsce na kursy „do wyboru”, co pozwala dopasować zajęcia do indywidualnych zainteresowań.
 
Wyróżniającą cechą studiów na naszym wydziale jest udział w badaniach naukowych – już od drugiego roku studiów można się włączać w prace prowadzone w poszczególnych Zakładach i Pracowniach, jak również stworzyć studencki zespół badawczy i zdobyć finansowanie na realizację autorskiego projektu. Poznawanie różnych metod pomiarowych i technik eksperymentalnych na żywo, w nowocześnie wyposażonym laboratorium, a nie tylko z podręczników, to zupełnie inny wymiar zdobywania wiedzy. W ten sposób nasi studenci nabywają także umiejętności praktycznych, uczą się odpowiedzialności, samodzielności oraz pracy w zespole, jak również mają okazję odkrycia własnych pasji.
biofizykauj3
WBBiB UJ to wiodący ośrodek badawczy w kraju. Swą pozycję zawdzięcza ludziom, którzy na nim pracują. Ich szeroka wiedza oraz bogate doświadczenie gwarantują wysoki poziom nauczania. Poprzez bezpośrednie relacje z prowadzącymi zajęcia, możliwość zadawania pytań, wspólną pracę, nasi studenci uczą się trafnej oceny problemów. W świecie, w którym za sprawą Internetu, wiele informacji mamy na wyciągniecie ręki, liczy się przede wszystkim możliwość krytycznego podejścia do informacji, odróżnienia prawdy od fałszu, rzeczy ważnych od mniej istotnych. Taka postawa poznawczą jest niezwykle cenna w późniejszym życiu zawodowym. Poszerzaniu horyzontów służą również wyjazdy na zagraniczne stypendia naukowe oraz uczestnictwo w wykładach prowadzonych w języku angielskim przez zaproszonych na wydział gości.
 
PRACA Po ukończeniu studiów z biofizyki, absolwenci mają do wyboru kilka różnych ścieżek zawodowych. Jedną z nich jest zostanie naukowcem. Wiąże się to na ogół z podjęciem studiów doktoranckich, a następnie pracą na uczelniach wyższych lub ośrodkach badawczych w kraju lub za granicą. Kolejna możliwość zatrudnienia to firmy farmaceutyczne, kosmetyczne i biotechnologiczne (działy produkcji, patentów, badań), czy też przedsiębiorstwa zajmujących się produkcją lub sprzedażą nowoczesnej aparatury pomiarowej i diagnostycznej. Dzięki umiejętności programowania biofizycy znajdują również pracę w branży informatycznej.

REKRUTACJA NA BIOFIZYKĘ MOLEKULARNĄ I KOMÓRKOWĄ UJ TUTAJ!

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->