Muzyka to Twoja wielka pasja? Rozwijaj się w tym kierunku! Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej to wyjątkowe studia, które kształcą wszechstronnych muzyków i nauczycieli muzyki, dyrygentów oraz animatorów życia muzycznego w szkołach ogólnokształcących i ośrodkach kultury. Na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu możesz rozpocząć naukę na studiach licencjackich i magisterskich w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Kierunek posiada certyfikat jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

REKRUTACJA NA EDUKACJĘ ARTYSTYCZNĄ W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ UAM TUTAJ!Komu przydadzą się studia muzyczne?

 Muzycznie i praktycznie – studia na UAM w KaliszuStudia muzyczne to szczególny rodzaj kształcenia akademickiego. Na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu rozwiniesz swoje umiejętności śpiewu i gry na instrumentach, poznasz historię muzyki, jej zasady, harmonię, literaturę muzyczną i kontrapunkt. Nauczysz się aranżacji muzyki i improwizacji. Poszerzysz również wiedzę ogólną dzięki zajęciom z filozofii, estetyki i historii kultury. Udoskonalisz znajomość języka obcego, a na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości zobaczysz, jak można pasję artystyczną przekształcić w prosperującą firmę. Wybierając jedną z trzech specjalności: dyrygenturę chóralną, muzykę organową i sakralną lub muzykę estradową, poszerzysz swoją wiedzę i nabędziesz nowych umiejętności. A wszystko to pod okiem znakomitych pedagogów, utytułowanych artystów i teoretyków, którzy kompetentnie i z życzliwością nie tylko przekażą tajniki warsztatu artystycznego i naukowego, ale również zaproszą do wspólnego muzykowania i zainspirują do samodzielnego odkrywania nowych przestrzeni muzycznych. Każdy z naszych studentów może zdobyć kompetencje pedagogiczne, dzięki którym będzie realizował się jako nauczyciel muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym i państwowych lub prywatnych ośrodkach edukacji artystycznej.

Dlaczego warto?

Na studiach licencjackich i magisterskich można wybrać jedną z prowadzonych specjalności:
 • muzyka estradowa (wokalna, instrumentalna),
 • muzyka organowa i sakralna,
 • dyrygentura chóralna.
Na specjalności estradowej – wokalnej odbywają się zajęcia praktyczne z emisji głosu i interpretacji różnych gatunków piosenki. Zajęcia z dykcji pozwolą na optymalny przekaz tekstu piosenek, choreografia i ruch sceniczny umożliwią naturalne poruszanie się podczas wykonywania piosenki na koncercie. Warsztaty estradowe przygotują do wykonawstwa zespołowego. Całość dopełniają zajęcia z historii muzyki estradowej i harmonii jazzowej. Osobne zajęcia przewidziano dla instrumentalistów estradowych, którzy mogą doskonalić swoje umiejętności w zakresie wykonawstwa i improwizacji na fortepianie, gitarze i perkusji, od podstaw poznają grę w big-bandzie, zgłębią tajniki aranżacji muzyki estradowej.Na specjalności dyrygentura chóralna możesz poszerzać umiejętności dyrygowania zespołami wokalnymi i instrumentalnymi. Zapoznasz się z metodyką śpiewu zbiorowego, a zajęcia z literatury chóralnej pokażą, jak ciekawym wyzwaniem kompozytorskim bywa zespół wokalny. Pasjonaci organów i muzyki sakralnej, wybierając specjalność poświęconą tym aspektom kształcenia muzycznego, zdobędą nowe kompetencje przygotowujące ich do pracy organisty i kantora w kościele. Temu zadaniu służą zajęcia z gry na organach i improwizacji organowej, liturgiki i gry liturgicznej oraz realizacji basu cyfrowanego.


Zalety studiów muzycznych w Kaliszu

Każdy artysta sprawdza poziom swych umiejętności w działaniach praktycznych. Nasi studenci mają wiele możliwości, by uczestniczyć w wydarzeniach artystycznych najwyższej próby: prawykonania a cappella oraz z orkiestrą Filharmonii Kaliskiej utworów wokalnych i wokalno-instrumentalnych podczas ogólnopolskiego konkursu kompozytorskiego, udział w koncertach, festiwalach i konkursach chóralnych, prezentacja solowych i zespołowych umiejętności wokalnych i instrumentalnych podczas koncertów muzyki klasycznej i estradowej, koncerty dla dzieci i młodzieży towarzyszące Uniwersyteckim Spotkaniom ze Sztuką.
Szczególnym wydarzeniem są koncerty dyplomowe. Na studiach licencjackich przedmiot: dyrygowanie kończy się koncertem a cappella, w którym studenci prezentują się jako dyrygenci chórów amatorskich (w roku dyplomowym odbywają praktykę w wybranym zespole dziecięcym lub młodzieżowym) oraz jako dyrygenci zespołu wokalnego wykonującego muzykę różnych epok.
Specjalny i jedyny w swoim rodzaju jest koncert dyplomowy kończący studia magisterskie, w którym wszyscy studenci mierzą swoje siły jako prowadzący wielkie dzieła wokalno-instrumentalne dyrygując solistami, chórem i orkiestrą Filharmonii Kaliskiej. Koncerty odbywają się w jednej z najnowocześniejszych auli, studenci mają również do dyspozycji salę kameralną oraz studio nagrań.

Jak dostać się na studia?

Warunkiem przyjęcia na studia licencjackie i magisterskie jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów na sprawdzianie predyspozycji słuchowych, głosowych i manualnych. Podczas sprawdzianu oceniana jest również umiejętność gry na wybranym instrumencie. Kandydaci nie muszą posiadać wykształcenia muzycznego. W ramach rekrutacji kandydaci podchodzą do testu predyspozycji muzycznych, z którego można uzyskać 200 punktów. Aby dostać się na studia Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych należy zdobyć co najmniej 100 punktów. Oprócz testów z zakresu uzdolnień muzycznych, kandydatów obowiązuje również standardowy konkurs świadectw maturalnych lub studiów pierwszego stopnia.

Program studiów

Program studiów licencjackich i magisterskich obejmuje kilka modułów. Są to kolejno: moduł kształcenia ogólnego, podstawowego, kierunkowego, moduł nauczycielski oraz zajęcia ze specjalności.

Moduł podstawowy na studiach pierwszego stopnia obejmuje zajęcia z:
 • gry na fortepianie,
 • podstaw harmonii funkcyjnej,
 • historii muzyki,
 • literatury muzycznej,
 • analizy dzieła muzycznego,
 • kształcenia słuchu,
 • dydaktyki muzycznej,
 • śpiewu chóralnego.
W ramach modułu kształcenia ogólnego na studiach licencjackich prowadzone są takie zajęcia z:
 • praw autorskich i rzetelności naukowej.
 • przedsiębiorczości w kulturze i sztuce,
 • biomedyczne podstawy rozwoju człowieka,
 • język obcego,
 • wybranych zagadnień filozofii i etyki.
Na studiach magisterskich w ramach modułu podstawowego prowadzone są zajęcia z między innymi:
 • historii kultury,
 • fortepianu i akompaniamentu,
 • kształcenia słuchu,
 • interpretacji tekstu literackiego z dykcją.
Na studiach magisterskich ogólne zajęcia dotyczą:
 • wybranych zagadnień z muzyki XX wieku,
 • estetyki,
 • współczesnych kierunków filozofii,
 • języka obcego.
Kolejny moduł kształcenia to specjalistyczny moduł kierunkowy. Prowadzone zajęcia obejmuje praktyczną naukę w zakresie muzycznym, m.in.:
 • dyrygowanie,
 • czytanie partytur,
 • instrumentalizację,
 • naukę akompaniamentu,
 • zajęcia muzyczno-ruchowe,
 • emisję głosu z dykcją i metodyką.
Na studiach drugiego stopnia dochodzą do programu takie przedmioty jak:
 • improwizacja fortepianowa,
 • metodologia badań,
 • propedeutyka kompozycji i aranżacji.

Przedmioty z zakresu pedagogiki i specjalności

Ostatni moduł obejmuje przedmioty związane z pedagogiką oraz przygotowaniem do pracy w przedszkolach i szkołach. Moduł pedagogiczny obejmuje takie przedmioty jak:
 • pedagogika,
 • psychologia ogólna i rozwojowa,
 • dydaktyka ogólna,
 • zagadnienia prawne w zawodzie nauczyciela.
Moduł pedagogiczny na studiach drugiego stopnia również obejmuje praktyki zawodowe w placówce pedagogicznej. Zajęcia dotyczą:
 • pedagogiki rozwojowej ucznia,
 • psychologii rozwojowej,
 • metodyki edukacji muzycznej.


 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->