Management and Finance to unikatowy kierunek studiów I stopnia, który możesz rozpocząć na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Wszystkie zajęcia są prowadzone w języku angielskim. Studenci kierunku zdobywają wiedzę w zakresie nauk społecznych, poznają metody i techniki wspomagania procesów zarządzania w organizacjach biznesowych, w tym z zakresu finansów i rachunkowości. Czym wyróżnia się ten kierunek studiów?


REKRUTACJA NA MANAGEMENT AND FINANCE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO TUTAJ!

 Management and Finance na Uniwersytecie Łódzkim

W języku angielskim 

Studia w języku angielskim są dobrą alternatywą dla tradycyjnych studiów prowadzonych w po polsku. Studenci osiągają bardzo wysoki poziom znajomości języka angielskiego zarówno w swobodnej komunikacji jak i biznesie. Zyskują tym samym przewagę konkurencyjną nad studentami kierunków prowadzonych w języku polskim. Prowadzący zajęcia to osoby współpracujące z wieloma firmami i instytucjami szkoleniowymi, bardzo często menedżerowie, konsultanci i doradcy. Swoją praktykę zawodową wykorzystują podczas zajęć ze studentami, wprowadzając realne przykłady sytuacji problemowych do rozwiązania.

Zajęcia prowadzone są również przez wykładowców zagranicznych reprezentujących takie uczelnie jak:
  • University of Canterbury (Nowa Zelandia),
  • Linnacus University (Szwecja),
  • Rangist University (Tajlandia).

Praktyczny program studiów i międzynarodowe środowisko

Przedmioty prowadzone na studiach można pogrupować w cztery bloki: organizacja i zarządzanie, finanse, rachunkowość, narzędzia informatyczne. Przykłady takich przedmiotów: Introduction to Management, Economics, Fundamentals of Accounting/Financial Accounting, Change & Innovation management, Corporate Finance, Market and Marketing, Corporate Governance, SAP System for Finance & Management, Public Relations. Na trzecim roku studiów studenci odbywają praktyki w środowisku zawodowym w liczbie 120 godzin. Studenci w dużym stopniu pochodzą z Polski, ale są także reprezentanci z różnych stron świata, na przykład: Chiny, Zambia, Kirgistan, Maroko, Ukraina, Turcja.Czego uczą się studenci podczas zajęć? Nabywają umiejętności posługiwania się metodami wspomagania zarządzania w celu identyfikacji i strukturyzacji problemów organizacyjnych oraz metodami zapewniającymi dostarczanie wysokiej jakości informacji do podejmowania decyzji użytkownikom zewnętrznym oraz wewnętrznym. Poznają współcześnie obowiązujące zasady sporządzania sprawozdań finansowych i stosowane metody rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa.


Perspektywy zawodowe

Absolwenci są przygotowani do znalezienia zatrudnienia w różnych organizacjach (przede wszystkim biznesowych) wyróżniających się profesjonalnym zarządzaniem. Są przygotowani do podjęcia pracy w firmach, które charakteryzują się wielokulturowością, wielonarodowością i globalnym zasięgiem działania (różnych branż, w tym: firmach audytorskich, doradczych, bankach, biurach rachunkowych), a zarazem rozbudowaną infrastrukturą zarządzania i wielością różnorodnych interesów – co nie wyklucza możliwości zatrudnienia w małych lub rodzinnych przedsiębiorstwach czy też prowadzenia własnej działalności.


Jak się dostać?

Na studia Management and Finance przyjmuje się maksymalnie 35 kandydatów z najlepszymi wynikami maturalnymi. W trakcie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki maturalne z języka angielskiego oraz dwóch wybranych przedmiotów: matematyki geografii, WOSu, informatyki, historii, fizyki, biologii, chemii. Od kandydatów wymaga się także zaawansowanej znajomości języka angielskiego. Studia są płatne - roczny koszt wynosi 3000 zł.

REKRUTACJA NA MANAGEMENT AND FINANCE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO TUTAJ!

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->