Business Management to anglojęzyczne studia prowadzone na Wydziale Zarządzania w Łodzi. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy z obszaru zarządzania, w szczególności na temat finansów, rachunkowości, ekonomii, marketingu, prawa. Możesz wybrać studia licencjackie, a później kontynuować zdobywanie wiedzy na studiach magisterskich. Program studiów na I i II stopniu opracowany jest w taki sposób, aby skutecznie rozwijać u studentów umiejętność komunikacji, współpracy w zespole oraz samodzielnego uczenia się.


 Business Management na Wydziale Zarządzania w ŁodziDlaczego warto uczyć się po angielsku?

Zajęcia prowadzone są całkowicie w języku angielskim, przy wykorzystaniu aktualnych podręczników i materiałów dydaktycznych z zakresu edukacji biznesowej oferowanych przez wiodące wydawnictwa. Dzięki temu studenci osiągają bardzo wysoki poziom znajomości języka angielskiego specjalistycznego. Zajęcia prowadzą także wykładowcy z uczelni zagranicznych, między innymi: Molde University (Norwegia), Universitet Politécnica de Valencia (Hiszpania), Clark University (USA), Austin E. Corfin School of Business (USA). Ukończenie studiów na tym kierunku w połączeniu z kilkuletnią praktyką na stanowisku specjalisty czy asystenta menedżera stanowi doskonały start do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku kierowniczym w dalszej perspektywie.


Studenci z najróżniejszych zakątków świata

Dobór studentów nie jest przypadkowy – w procesie rekrutacji oprócz umiejętności posługiwania się językiem angielskim wymaga się od kandydatów autentycznego zainteresowania tym kierunkiem studiów, osobistym zaangażowaniem i potrzebą uczenia się, a także logicznym myśleniem. Studenci kierunku Business Management na Wydziale Zarządzania UŁ tworzą wspólnie z polskimi studentami międzynarodowe środowisko, pochodzą ze wszystkich stron świata, m.in.: USA, Niemcy, Ukraina, Turcja, Chiny, Indie, Irak, Kazachstan, Arabia Saudyjska, Maroko, Meksyk.

.be

Praktyczny wymiar kształcenia

Na studiach pierwszego stopnia między innymi prowadzone są zajęcia oparte na licencjonowanej grze TOP SIM: studenci uczą się, jak prowadzić biznes, jak rozpoznać rynek, w jaki sposób prowadzić sprzedaż. Na drugim stopniu studiów przy wykorzystaniu TOP SIM II studenci rozwijają umiejętność poprawnego wyciągania wniosków i analizy przyczyn zdarzeń biznesowych. Przedmiot Business Research (Elective Project) umożliwia studentom kontakt z przedsiębiorstwami i realizowanie projektów na rzecz podmiotów zewnętrznych, które później oceniają przydatność danego projektu.

Co po studiach?

Absolwenci dzięki połączeniu wiedzy, umiejętności i kompetencji absolwenci swobodnie odnajdują się w dużych firmach, korporacjach, w międzynarodowym środowisku. Mogą pracować w różnych zakątkach świata, a międzynarodowe kształcenie uczy ich od początku kształcenia jak współpracować z ludźmi z najdalszych zakątków świata. Absolwenci po ukończonych studiach z powodzeniem znajdą zatrudnienie na specjalistycznych stanowiskach specjalistycznych związanych z:
  • zarządzaniem,
  • consultingiem,
  • organizacją,
  • finansami,
  • zarządzaniem,
  • controllingiem.

Rekrutacja na studia

Rocznie przyjmowanych jest 35 kandydatów z najlepszymi wynikami maturalnymi. Oprócz tradycyjnego konkursu świadectw wymaga się od studentów zaawansowanej znajomości języka angielskiego. W trakcie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki maturalne z języka angielskiego oraz dwóch wybranych przedmiotów: matematyki geografii, WOSu, informatyki, historii, fizyki, biologii, chemii. Roczny koszt opłacenia studiów wynosi 3000 zł.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->