Na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska zdobędziesz wiedzę z zakresu zanieczyszczenia i ochrony powietrza, wody i ziemi; najnowszych technologii; problematyki gospodarki odpadami; rekultywacji środowiska; odnawialnych źródeł energii.


REKRUTACJA NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA AGH TUTAJ!


Interesuje Cię Ochrona Środowiska? Studiuj na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Czego uczą się studenci?

Kierunek Ochrona Środowiska obejmuje unikalny w skali kraju profil kształcenia łączący zagadnienia z zakresu nauk o Ziemi, chemii, biologii i toksykologii, w tym toksykologii sądowej. Nauka obejmuje również zagadnienia biologiczne i geologiczne, takie jak: biochemia, mikrobiologia, geochemia. Program kształcenia składa się z komplementarnych zagadnień obejmujących nowoczesne metody oceny oddziaływania zanieczyszczeń na stan środowiska, jak również organizm człowieka.


Przygotowany program wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów, co do nabywania praktycznych umiejętności i obejmuje między innymi szkolenie w zakresie zaawansowanych, ultraczułych technik analitycznych, służących identyfikacji związków toksycznych, zanieczyszczeń środowiskowych czy substancji psychoaktywnych na potrzeby ekspertyz sądowych i toksykologicznychPraktyczny wymiar kształcenia

W zakres kształcenia wchodzą ilościowe i jakościowe analizy terenowe i laboratoryjne w wybranych komponentach środowiska, umiejętność oceny stanu degradacji środowiska i wybranie optymalnej metody jego odnowy oraz polityka środowiskowa uwzględniająca prawne, ekonomiczne i techniczne aspekty ochrony środowiska.

Student poznaje również techniki komputerowej analizy i wizualizacji danych. Kształcenie dostosowane jest do zmieniających się europejskich norm regulujących korzystanie ze środowiska. Program kształcenia jest dostosowany do współczesnych wyzwań i zwiększa znacząco szanse absolwentów na rynku pracy. 


W czym specjalizują się absolwenci?

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu:
 • zanieczyszczenia i ochrony powietrza, wody i ziemi,
 • zarządzania środowiskiem,
 • technologii stosowanych w ochronie środowiska,
 • problematyki gospodarki odpadami,
 • rekultywacji i remediacji elementów środowiska,
 • odnawialnych źródeł energii.

Gdzie znajdziesz pracę pod studiach?

Absolwenci kierunku Ochrona Środowiska podejmują pracę w:
 • urzędach i placówkach ochrony środowiska,
 • instytucjach monitorujących stan środowiska,
 • laboratoriach analitycznych, środowiskowych i przemysłowych,
 • firmach zajmujących się inżynierią, ochroną i monitoringiem środowiska,
 • sektorze energetycznym.

REKRUTACJA NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA AGH TUTAJ!

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->