Technologia chemiczna jest największym i najchętniej wybieranym kierunkiem studiów na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, który specjalizuje się w kształceniu studentów oraz prowadzeniu badań. Od ponad pięćdziesięciu lat szkoli się tam wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską dla szybko rozwijającego się przemysłu chemicznego w południowym regionie Polski. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś i Ty do nich dołączył!

Chcesz zostać fizykochemikiem? Studiuj na Politechnice KrakowskiejCo, kto i dlaczego

Od 1966 roku, kierunek zapewnia zdobycie kluczowych umiejętności w zakresie szeroko rozumianej technologii chemicznej i inżynierii chemicznej. Obszerny zakres materiału został szczegółowo wyselekcjonowany na sześć specjalizacji:

- Analityka Przemysłowa i Środowiskowa
- Chemia i Technologia Kosmetyków
- Kataliza Przemysłowa
- Lekka Technologia Organiczna
- Technologia Polimerów
- Technologie Środowiska i Gospodarka Odpadami

W ciągu pięcioletniej nauki, podzielonej na dwa stopnie, studenci będą mieli możliwość:

⟹ zapoznania się z nowoczesnymi metodami analitycznymi, uzyskują szeroki zakres wiedzy specjalistycznej z obszaru technologii pozyskiwania surowców kosmetycznych z naturalnych źródeł oraz przetwarzania tych surowców

⟹ zdobycia szerokiej wiedzy na temat produkcji i zastosowania podstawowych materiałów pomocniczych używanych przy komponowaniu preparatów kosmetycznych, farmaceutycznych, chemii gospodarczej oraz tworzyw sztucznych.

⟹ uzyskania ukierunkowanych wiadomości na temat metod otrzymywania monomerów do produkcji związków wielkocząsteczkowych, chemii i technologii otrzymywania polimerów, metod badania ich właściwości, oraz przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych.

⟹ zapoznawania się z nowoczesnymi technologiami wytwarzania nawozów sztucznych, dodatków paszowych, wytwarzaniem garbników, pigmentów i różnych soli nieorganicznych.

⟹ posiadania szerokiej wiedzy z zakresu gospodarki surowcami i odpadami, a także zapoznania się z podstawami wiedzy w zakresie ograniczania negatywnego wpływu chemii na środowisko naturalne, poznają metody preparatyki katalizatorów przemysłowych oraz ich charakterystyki fizykochemicznej. Należy zaznaczyć, że Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej prowadzi szeroki program wymian międzynarodowych, co umożliwia studentom wyjazd do najważniejszych ośrodków w Europie. Współpraca dotyczy między innymi jednostek z Czech, Francji, Niemiec, Portugalii, Turcji i Włoch. Ponadto wydział posiada umowę o podwójnym dyplomowaniu z Fachhochschule Münster dzięki, któremu osoby zainteresowane będą miały możliwość otrzymania dyplomów dwóch uczelni - polskiej i niemieckiej.

Co dalej?

Absolwenci kierunku Technologia chemiczna uzyskują szeroki zakres wiedzy specjalistycznej z obszaru wybranej specjalności. Przyszli inżynierzy i magistrowie posiadają uniwersalne wykształcenie techniczne z dobrymi podstawami matematyki, fizyki i chemii, pozwalające na podejmowanie pracy szeroko rozumianym przemyśle chemicznym, laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz w placówkach naukowo-badawczych.

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej utrzymuje kontakt z wieloma jednostkami branżowymi, co umożliwia studentom poszukiwanie opcji zawodowych, jeszcze przed ukończeniem studiów. Regularna współpraca odbywa się między innymi z Laboratorium Analiz Śladowych oraz Instytutem Nowych Syntez Chemicznych. Natomiast partnerem strategicznym jest Grupa Azoty

Kariera na uczelni

Zainteresowani kontynuowaniem kariery naukowej mogą ją rozwijać w obrębie WiiTCh, który posiada prawa nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach technologia chemiczna i inżynieria chemiczna oraz w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia. W 2011 roku, decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, wydział uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej.

Poniżej prezentujemy główne kierunki badań naukowych:
  • rozwój technologii energooszczędnych, w tym badania nad wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii, zagospodarowaniem odpadów,
  • rozwój procesów wytwarzania szerokiej gamy nanomateriałów oraz ich kompozytów
  • badania z zakresu modelowania procesów i reaktorów chemicznych oraz mikrobiologicznych
  • badania nad syntezą w reaktorach mikrofalowych


 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->