Studia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna skierowane są do osób, które chcą zajmować się kształtowaniem właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie. Kierunek ten łączy trzy dyscypliny: logopedię kliniczną, lingwistykę i pedagogikę. Kandydaci powinni wykazać się zainteresowaniami we wszystkich trzech dziedzinach. Pamiętaj, że logopedia to stosunkowo nowa propozycja w ofercie edukacyjnej uczelni. Sama dziedzina cały czas się rozwija, dlatego absolwenci poświęcają dużo uwagi na szlifowanie swoich umiejętności.


W trakcie studiów:

Zajęcia, jakie przewiduje program na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna to:
- Wprowadzenie do nauki o języku
- Elementy prawa medycznego i oświatowego
- Wprowadzenie do komunikacji językowej, wspomagającej i alternatywnej
- Funkcjonalny opis języka
- Psychologia rozwoju dziecka
- Pedagogika ogólna
- Kwalifikowana pierwsza pomoc
- Anatomia i fizjologia człowieka
- Pediatria
- Ortodoncja
- Psycholingwistyka
- Rozwój mowy dziecka
- Opóźniony rozwój mowy
- Psychologia kliniczna dziecka
- Dydaktyka nauczania początkowego
- Dyslalia
- Dysleksja rozwojowa
- Metody badań logopedycznych
- Podstawy foniatrii
- Podstawy audiologii

Po studiach:
Absolwent studiów na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna jest przygotowywany do pracy jako logopeda w przedszkolach i szkołach podstawowych powszechnych oraz przedszkolach i szkołach podstawowych integracyjnych. Może podjąć również pracę jako nauczyciel klas I-III w szkołach podstawowych powszechnych i w szkołach podstawowych integracyjnych. Znajdzie zatrudnienie też w poradniach psychologiczno-pedagogiczne, poradniach foniatrycznych i rehabilitacyjnych oraz w szpitalach i sanatoriach.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->