Studia na kierunku Leśnictwo dają możliwość zdobycia wiedzy potrzebnej do zrozumienia praw biologii, ekologii oraz zjawisk przyrodniczych zachodzących w środowisku leśnym. Studenci kierunku zdobywają wiedzę niezbędną do zarządzania środowiskiem leśnym, w szczególności w dziedzinie hodowli, ochrony, pielęgnacji i odnawiania lasu, pozyskania drewna, a także w innych dziedzinach gospodarki związanych z gospodarką leśną. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tego kierunku studiów, koniecznie zapoznaj się z dalszą częścią artykułu dotyczącego kierunku!

W trakcie studiów:

matematyka i statystyka matematyczna, fizyka, chemia, technika i inżynieria leśna, fizjologia roślin drzewiastych, hodowla lasu, botanika i zoologia leśna, ekologia, urządzanie ekosystemów leśnych, zarządzanie w leśnictwie, ochrona ekosystemów leśnych, użytkowanie zasobów, hodowla lasu;

Po studiach:

Po ukończeniu studiów na kierunku Leśnictwo absolwent posiada wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym, zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody. Umie planować i organizować produkcję szkółkarską, hodowlę oraz ochronę lasu przed zagrożeniami abiotycznymi, biotycznymi i antropogenicznymi, w trakcie pozyskiwania i transportu surowców leśnych oraz wykorzystywania lasu do celów łowieckich.
Absolwent studiów jest przygotowany do pracy w strukturach Lasów Państwowych, a także w administracji i gałęziach gospodarki związanych z leśnictwem.
« WWW »

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->