Studia na kierunku Kultura Śródziemnomorska pozwalają na zapoznanie się z szeroko pojętą kulturą Śródziemnomorza od starożytności aż po czasy współczesne. Program nauczania na tym kierunku umożliwia poznanie i zrozumienie kultury wybranego regionu Śródziemnomorza z naciskiem na aktualną problematykę i dominujące formy współczesnej kultury. Studia te zapewniają teoretyczne podstawy konieczne do pełnego zrozumienia historii kultury i sztuki, filozofii i literatury świata śródziemnomorskiego w jego historycznym rozwoju. To studia dla osób z otwartym umysłem i zacięciem humanistycznym.

W trakcie studiów:

Studia przygotowują specjalistów o wszechstronnej wiedzy humanistycznej i wysokim poziomie umiejętności w zakresie wielopoziomowego podejścia do zagadnień kulturowych, którzy w pełni rozumiejących przebieg europejskich procesów cywilizacyjnych. Dzięki studiom na kierunku Kultura Śródziemnomorska słuchacz zdobywa wiedzę z zakresu literatury, historii oraz wielu zagadnień kulturowych, poznaje języki antyczne, takie jak greka i łacina oraz jeden z języków nowożytnych używanych w krajach basenu Morza Śródziemnego. Zdobyte wykształcenie ogólnohumanistyczne w zakresie literatury, historii oraz kultury krajów śródziemnomorskich kształtuje świadomość młodego człowieka i pozwala  mu zrozumieć istotę cywilizacji europejskiej, która oddziaływała na cały świat.

Po studiach:
Dzięki studiom na kierunku Kultura Śródziemnomorska absolwent będzie przygotowany do pracy w instytucjach kultury i oświaty (placówkach kultury, muzeach, galeriach sztuki), a także jako nauczyciel kultury antycznej, śródziemnomorskiej oraz jako pracownik w instytucjach naukowo-badawczych. Będzie mógł podjąć pracę w instytucjach prowadzących kontakty międzynarodowe, międzykulturowe i międzyreligijne, jak np.: biura podróży i biura pielgrzymkowe, biura handlowe i firmy współpracujące z krajami śródziemnomorskimi. Może znaleźć zatrudnienie również jako dziennikarz, korespondent i ekspert w szeroko rozumianej kulturze śródziemnomorskiej.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->