Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoWiększa liczba tegorocznych maturzystów zdecyduje się na wybór trudniejszych studiów technicznych oraz ścisłych – jak wynika z raportu dotyczącego kierunków zamawianych opracowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W czerwcu resort nauki ogłosi pilotaż nowej edycji tego popularnego programu.

Program kierunków zamawianych, który cieszył się sporym zainteresowaniem ze strony kandydatów na studia, ulegnie gruntownej przebudowie. Większy nacisk, w nowej edycji programu, położony zostanie na odpowiednio dobrane kwalifikacje i kompetencje, które poszukiwane są na rynku pracy. - „Dzięki rządowemu programowi, a przede wszystkim wysiłkowi samych uczelni, udało się odwrócić niekorzystną strukturę kształcenia. Wzrosła liczba maturzystów wybierających trudniejsze studia techniczne i ścisłe, a gospodarka może liczyć na dobrze przygotowanych specjalistów w dziedzinach, które są ważne dla jej konkurencyjności. Osiągnęliśmy więc najważniejsze cele programu" – mówi prof. Kolarska-Bobińska cytowana w poniedziałkowym komunikacie.

Co czwarta uczelnia, podejmując decyzję o uruchomieniu naboru w ramach programu Kierunki zamawiane, konsultowała swoją decyzję ze środowiskiem biznesowym. Aż 41 proc. uczelni prowadzących studia zamawiane współpracowało z kilkoma pracodawcami, a 17 proc. mogło pochwalić się współpracą z więcej niż 20 firmami.

Ponad 30 proc. pracodawców włączyło się w program studiów zamawianych, żeby zrekrutować odpowiednich pracowników, 55 proc. pracodawców oferowało rozbudowany system praktyk staży, 53 proc. dostrzegło, że ścisła współpraca z uczelnią przy opracowywaniu programu studiów jest szansą na pozyskanie w przyszłości wartościowych pracowników. Co ważne, aż 90 proc. firm deklaruje, że chce uczestniczyć w programie kierunków zamawianych także w przyszłości.

93 proc. uczelni, które realizowały program kierunków zamawianych, prowadziło dodatkowe wykłady, kursy oraz szkolenia dla studentów. 82 proc. opracowało natomiast ofertę praktyk i staży zawodowych, 60 proc. organizowało wyjazdy studyjne, m.in. do dużych przedsiębiorstw. Wszystkie uczelnie realizowały ponadto program zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki czy chemii.

Z przeprowadzonych badań wynika, że osoby, które ukończyły kierunki zamawiane lepiej radzą sobie na rynku pracy – aż 54 proc. z nich pracuje w zawodach zgodnych z kwalifikacjami zdobytymi w trakcie studiów.

Każda róża ma jednak swoje kolce. Resortowy program kierunków zamawianych również miał wiele wad, o których słyszało się każdego dnia zarówno ze strony uczelni i wykładowców akademickich, jak i samych studentów. Największym błędem, zdaniem specjalistów, było włączenie kierunku Ochrona środowiska do rządowego programu i przeznaczenie na ten cel znacznych środków finansowych.

Autor: Miłosz Szkudlarski
Źródło: PAP - Nauka w Polsce
 
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->