Site logo

Kiedy egzamin maturalny 2023 może zostać uznany za nieważny?

Unieważnienie egzaminu maturalnego to najprawdopodobniej największy koszmar dla maturzysty. Takie sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko, ale co roku Centralna Komisja Egzaminacyjna odnotowuje przypadki łamania zasad przez przystępujących do matury. Czym trzeba sobie „zasłużyć”, aby egzamin maturalny został unieważniony?

Unieważnienie matury

Egzamin maturalny może zostać uznany za nieważny w kilku przypadkach już na sali egzaminacyjnej oraz w trakcie prac związanych ze sprawdzaniem egzaminu maturalnego przez CKE. Jak zostało wskazane w Informatorze Maturalnym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, każdy maturzysta ma obowiązek samodzielne rozwiązywać każde zadanie oraz odpowiadać na pytania zawarte w arkuszu maturalnym. W każdym z przypadków, który może doprowadzić do unieważnienia matury, to właśnie brak samodzielności decyduje o przerwaniu egzaminu czy uznaniu go za nieważnym przez egzaminatora.

Poradnik maturzysty

Jeśli szukasz innych ważnych informacji o egzaminie dojrzałości – zobacz nasz serwis maturalny.

Przerwanie matury w sali egzaminacyjnej

Podczas egzaminu maturalnego nauczyciele mogą poprosić o przerwanie egzaminu i wyjście z sali uczniów, którzy:

  • współpracują z innymi,
  • wniosą do sali urządzenie telekomunikacyjne,
  • wniosą do sali przybory niedozwolone lub inne materiały,
  • korzystają z wcześniej przygotowanych ściąg,
  • korzystają z telefonu lub tabletu,
  • zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu, przeszkadzając tym samym innym.

Stwierdzenie nieważności w trakcie sprawdzania

Jeżeli podczas sprawdzania pracy konkretnego maturzysty egzaminator stwierdzi, że praca nie została wykonana samodzielnie, może wnioskować o jej unieważnienie u dyrektora CKE. Zaistnieć mogą dwa przypadki. Pierwszy: odpowiedzi czy rozwiązania (lub ich fragmenty) dwóch maturzystów przystępujących do egzaminu są identyczne. Warto dodać, że ani egzaminator ani komisja nie będzie prowadzić „dochodzenia”, które wykaże, kto pierwszy udzielił odpowiedzi. Egzamin obu maturzystów zostanie unieważniony. Drugi przypadek, który najczęściej jest powodem do uznania egzaminu za nieważny, jest korzystanie z zewnętrznych źródeł. Jeśli egzaminator „wyłapie”, że przepisałeś fragment książki, podręcznika, opracowania czy treści z witryny internetowej – sprawdzający może anulować egzamin tak samo, jak w przypadku ściągania.

Jakie są konsekwencje?

Decyzję o unieważnieniu egzaminu podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej. Unieważnienie matury z przedmiotu obowiązkowego (czyli pisemnego egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym) skutkuje niezdaniem egzaminu maturalnego. Zdający nie ma też możliwości kolejnego podejścia do egzaminu w sesji poprawkowej, która odbywa się w sierpniu. Podobne konsekwencje czekają tych, których egzamin zostanie unieważniony z obowiązkowego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Jeśli unieważniona zostanie matura z przedmiotu nieobowiązkowego – uczeń otrzyma świadectwo maturalne, a wynik z danego przedmiotu wyniesie 0%.

I co dalej?

Zdający, który otrzyma informację o możliwości unieważnienia egzaminu, może złożyć wniosek do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z prośbą o wgląd do dokumentacji. Ostateczną możliwością, z której można skorzystać jest złożenie zastrzeżenia do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji. Decyzja o uznaniu egzaminu za nieważny jest podejmowana w oparciu o konkretne argumenty, dlatego jeśli egzaminator wziął Twoją maturę „pod lupę”, trudno będzie udowodnić, że udzielałeś odpowiedzi samodzielne. Mamy nadzieję, że przekonaliśmy Cię, że naprawdę nie warto ryzykować na egzaminie maturalnym!

źródło: CKE

Sprawdź studia i uczelnie

Jeśli myślisz już o tym, co studiować, sprawdź ofertę kierunków studiów w Polsce.

Poradnik kandydata na studia

Zdajesz maturę, ale jeszcze zastanawiasz się, co studiować? Szukasz porad, w jaki sposób wybrać uczelnię, kierunek studiowania, specjalność? Nie wiesz, co lepsze – studia dzienne czy zaoczne, bezpłatne czy płatne? Jak wygląda rekrutacja? Zapisz się do naszego newslettera – będziesz dostawać ciekawe informacje, które będą przydawały się zaraz po maturze.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

System operacyjny – jaki wybrać?

Byłeś kiedyś świadkiem sprzeczki między użytkownikami Windowsa i Linuxa? Zapewne padły w jej trakcie liczne argumenty i kontrargumenty, które przemawiałyby za słusznością wyboru konkretnego systemu

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję