Inżynieria produkcji to nowatorski kierunek studiów dający możliwość realnego wpływania na rozwój przedsiębiorstw z różnych gałęzi przemysłu. Kierunek dedykowany jest osobom zainteresowanym zarówno zarządzaniem i organizowaniem procesu produkcji, jak i tworzeniem nowych produktów za pomocą różnorodnych technik oraz technologii. Kandydaci na kierunek Inżynieria produkcji powinni posiadać wiedzę z zakresu nauk ścisłych (matematyka, fizyka, informatyka) i/lub przyrodniczych (np. biologia). Proces rekrutacji na tego typu studia odbywa się w formie konkursu świadectw. 

W trakcie studiów:
Priorytetem objęte są przedmioty kierunkowe na danej uczelni. Wysokie stopnie na świadectwie dojrzałości z wymienionych powyżej przedmiotów mogą być przepustką na Inżynierię produkcji. Gdzieniegdzie oprócz konkursu świadectw organizuje się także rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, na których sprawdzana jest nie tylko wiedza, ale także sposób jej przekazywania i umiejętność komunikowania się z otoczeniem. Inżynierię produkcji można studiować zarówno na studiach dziennych, jak i na studiach zaocznych. Najczęściej obowiązują trzy lata edukacji na studiach pierwszego stopnia oraz dwa lata nauki na studiach drugiego stopnia. Pierwszy etap edukacji akademickiej kończy się uzyskaniem tytuły inżyniera, zaś kolejny stopień wtajemniczenia skutkuje zdobyciem tytułu magistra. Doskonali się umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych i technik i technologii produkcji oraz nabywa wiedzę dotyczącą zarządzania, ekonomii, prawa, grafiki i projektowania, zarządzania projektami, zarządzania zasobami ludzkimi, informatyki. Taka wieloaspektowość czyni z Inżynierii produkcji studia interdyscyplinarne i daje możliwość rozwijania wielu różnych zdolności. Na Inżynierii produkcji bardzo duży nacisk kładzie się na naukę języków obcych. Obowiązkiem przyszłych adeptów tego kierunku będzie na przykład sporządzanie w języku obcym raportów dotyczących przebiegu procesu produkcyjnego lub opisywanie rozwiązań zastosowanych, by podnieść efektywność produkcji w danym zakładzie pracy. Absolwenci tych studiów będą zmuszeni w trakcie pracy zawodowej posługiwać się terminologią stosowaną w inżynierii produkcji. Muszą więc doskonale opanować kluczowe zagadnienia charakteryzujące wszystkie etapy produkcji. Absolwenci kierunku Inżynieria produkcji muszą także umieć wdrażać w życie nowoczesne technologie wspomagające wszelkiego typu produkcję. Dlatego też wymaga się od nich wykorzystywania wszelkich źródeł informacji do samodzielnego, ciągłego poszerzania wiedzy.
 
Po studiach:
Czeka wiele ciekawych miejsc pracy. Absolwenci Inżynierii produkcji mogą podjęć pracę we własnych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Są też dobrze przygotowani, by zajmować stanowiska kierownicze w firmach produkcyjnych, między innymi w działach produkcji, marketingu, logistyki, zbytu. Doskonała znajomość procesu produkcji daje sposobność zatrudnienia w jednostkach badawczo - rozwojowych oraz w placówkach naukowych w Polsce i za granicą. 

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->