Podczas studiów na kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii słuchacz zaznajamia się z podstawową wiedzą z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń branży odnawialnych źródeł energii. Poznaje zasady mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych oraz podstawy konstruowania maszyn i doboru materiałów inżynierskich. Uczy się projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania maszyn. Chcesz wiedzieć więcej?

W trakcie studiów:

Studenci uczą się planowania i nadzorowania zadań obsługowych, doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych, technologii wytwarzania, struktury i własności produktów, termodynamiki, projektowania i analizy elektrycznych układów napędowych i sterowania maszyn. Program kształcenia na kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii obejmuje takie przedmioty, jak:
- język obcy, technologia informacyjna, wychowanie fizyczne
- matematyka ze statystyką, fizyka, chemia, grafika inżynierska
- konstrukcja maszyn, elektrotechnika, automatyka i sterowanie, eksploatacja i niezawodności, gospodarka energetyczna, urządzenia energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, podstawy produkcji biopaliw, teoria i techniki spalania, prawo i gospodarka odpadami, podstawy działalności: gospodarczej, przedsiębiorczości i zarządzania, organizacja transportu, rachunek kosztów, bezpieczeństwo pracy i ergonomia.
- technologia pozyskiwania biomasy, technologia i technika produkcji biopaliw ciekłych i gazowych, układy kogeneracyjne, ekonomika w energetyce odnawialnej.

Po studiach:
Absolwenci kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii mogą pracować jako specjaliści w dziedzinie konstrukcji oraz budowy elektrowni wiatrowych, farm wiatrowych, biogazowni rolniczych, instalacji solarnych, pomp ciepła. Mogą również znaleźć zatrudnienie jako projektanci, monterzy, nadzorcy oraz sprzedawcy wybranych instalacji OZE, operatorzy procesowych, sterowniczych, informacyjnych i logistycznych systemów OZE, technicy i inżynierowie aktywnego i biernego monitorowania, serwisu i utrzymania ruchu. Są poszukiwani na rynku pracy również jako managerowie produktu, procesu, środowiska, np. ds. ochrony, kształtowania i polepszania środowiska, eksperci rozwoju biznesu związanego z energetyką OZE i doradcy inwestycyjni.
« WWW »

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->