Trudno sobie wyobrazić współczesny świat bez materiałów inżynieryjnych. Jeżeli masz wątpliwości, czy to stwierdzenie jest prawdziwe, zastanówmy się przez chwilę, czym są owe "materiały". Tym mianem można określić w zasadzie wszystko, co człowiek przetwarza w sposób zorganizowany i planowy, aby uzyskać przedmioty, obiekty i rzeczy, które zaspokajają jego potrzeby. Stal, plastik, nanomateriały, szkło, tworzywa sztuczne i wiele innych elementów naszej codzienności stanowi rezultat działania inżynierów, specjalistów w zakresie materiałów.


Rekrutacja na Inżynierię materiałową

Zasady procesu rekrutacji ustalane są przez uczelnie w sposób niezależny, dlatego warto wiedzieć, że różne szkoły premiują różne przedmioty oraz przyznają im odmienne wagi w trakcie obliczania ostatecznej punktacji, decydującej o miejscu kandydata na liście rankingowej. Matura z matematyki, chemii i fizyki jest zwykle najbardziej punktowanym elementem świadectwa dojrzałości.

Przebieg studiów w zakresie inżynierii materiałowej

Wiele wskazuje na to, że są to jedne z najciekawszych studiów inżynierskich w kraju. Studenci uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach, uczą się języków obcych w ramach konwersatoriów i lektoratów, a zajęcia laboratoryjne pomagają im poznawać codzienność pracy inżyniera. Niezwykle istotną częścią nauki są też praktyki zawodowe, dzięki którym już w trakcie studiów można rozpocząć budowanie profesjonalnej sieci kontaktów zawodowych.

Absolwent Inżynierii materiałowej na rynku pracy

Wiele osób po ukończeniu tych studiów odnosi znaczne sukcesy zawodowe za granicą. Polski przemysł wchodzi dopiero w fazę intensywnego rozwoju, więc jeśli zamierzasz rozpocząć te studia w najbliższym czasie, być może trafisz na fazę boomu inwestycyjnego i staniesz się bardzo poszukiwanym inżynierem na rynku pracy.
« WWW »
« WWW »
« WWW »
« WWW »
« WWW »
« WWW »

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->