Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej specjalizuje się w kształceniu studentów oraz prowadzeniu badań w zakresie szeroko rozumianej technologii chemicznej i inżynierii chemicznej. Kstałciształcenia wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską dla przemysłu chemicznego. Dzisiaj jest jedną z wiodących jednostek akademickich w swojej dziedzinie. I ty możesz tam dołączyć!


Przedmiotem badań realizowanych w obszarze dziedziny są reakcje chemiczne. Dzięki osiągnięciom inżynierii dąży się do stworzenia rozwiązań technicznych, które zapewniają kontrolę procesom chemicznym w ramach produkcji, przetwórstwa i wytwarzania różnego rodzaju materiałów. Kierunek ten jest w zasadzie bliski Technologii chemicznej. Inżynier, który zdobył wykształcenie może być odpowiedzialny za projektowanie urządzeń będących elementami systemów produkcyjnych, zapewniających optymalny ekonomicznie i technologicznie przebieg procesów chemicznych.


Sylwetka kandydata na Inżynierię chemiczną i procesową

Idealnymi kandydatami na ten kierunek są osoby obdarzone zdolnościami matematycznymi. Świetna znajomość chemii organicznej i nieorganicznej to absolutna podstawa. Oba te przedmioty muszą znaleźć się na świadectwie maturalnym, aby zyskać indeks dobrej uczelni. Student inżynierii powinien być dociekliwy, mieć dobrze rozwiniętą wyobraźnię, kierować się dyscypliną myślenia oraz być człowiekiem skrupulatnym i rzetelnym.

Przedmioty na Inżynierii chemicznej i procesowej

  • fizykochemiczne podstawy inżynierii procesowej;
  • zanieczyszczenia przemysłowe środowiska;
  • podstawy technologii chemicznej;
  • chemia fizyczna;
  • chemia analityczna;
  • systemy automatycznego sterowania;
  • procesy cieplne;
  • komputerowe wspomaganie projektowania.

Perspektywy zawodowe po ukończeniu Inżynierii chemicznej i procesowej

Znalezienie zatrudnienia nie jest zbyt wielkim wyzwaniem dla dobrych absolwentów. W czasie studiów, dzięki praktykom zawodowym mieli oni okazję poznać przynajmniej kilka zakładów produkcyjnych, firm, fabryk lub wytwórni. Jeśli dali się tam poznać jako cenni kandydaci do pracy, mogą być pewni, że w krótkim czasie po ukończeniu studiów znajdą sobie dobre zajęcie w swoim zawodzie.
« WWW »

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->