Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa pracy ma pomóc w realizacji bezpiecznego procesu pracy w nowoczesnej gospodarce. Jego celem jest wykształcenie kadry pracowników, którzy czuwać będą nad procesami, które nadmiernie narażają na niepożądane skutki zdrowotne i środowiskowe. Inżynieria bezpieczeństwa pracy to kierunek studiów przeznaczony dla osób, które w przyszłości chciałby objąć stanowiska, na których pracownicy są odpowiedzialni za wprowadzanie bezpiecznych zasad w miejscu pracy. Zapraszamy do dalszej części artykułu, w którym dowiesz się dlaczego warto wybrać te studia?


W trakcie studiów:
Studenci nabywają w trakcie edukacji wiedzę i umiejętności umożliwiające sprawne wykonywanie analiz bezpieczeństwa oraz racjonalne zarządzanie ryzykiem zawodowym i procesowym. Uczą się rozwiązywania zadań w zakresie bezpieczeństwa we wszystkich sektorach gospodarki i administracji.

Po studiach:
Absolwenci tej dziedziny będą mogli współpracować z technologami i organizatorami produkcji. Projektują skuteczne i opłacalne rozwiązania organizacyjno-techniczne, które służą do zapobiegania i minimalizacji strat materialnych związanych z wypadkami, awariami i chorobami zawodowymi.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->