Kierunek Informatyka i ekonometria zaliczany jest do nauk ekonomicznych i skupia się przede wszystkim na metodach analizy zjawisk gospodarczych. Kandydat powinien cechować się umiejętnością podejmowania szybkich, ale i trafnych decyzji, zdolnością logicznego myślenia oraz umiejętnością przewidywania rozwoju techniki. Obecność części przedmiotów informatycznych w programie studiów, uatrakcyjnia ten kierunek. Jeśli w przyszłości chcesz zdobyć umiejętności programowania czy administrowania siecią i jednocześnie zgłębić zagadnienia ekonomiczne, z pewnością jest to kierunek dla Ciebie! 


W trakcie studiów:

Do podstawowych przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i ekonometria należą m.in:
- algorytmy i struktury danych,
- analiza systemów informatycznych,
- sieci komputerowe,
- statystyka matematyczna,
- technologie multimedialne,
- ekonomika informacji,
- zarządzanie bazą danych,
- logika,
- makroekonomia,
- matematyka - algebra liniowa i analiza matematyczna,
- programowanie komputerów,
- socjologia,
- badania operacyjne,
- bazy danych,
- ekonometria,
- projektowanie systemów informatycznych,
- zarządzanie projektami.

Po studiach:

Absolwenci znajdą pracę w:

- firmach komputerowych,

- administracji państwowej i samorządowej,

- działach analiz banków, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych i powierniczych towarzystw ubezpieczeniowych,

- ośrodkach przetwarzania informacji rolniczej na potrzeby wspólnej polityki rolnej UE,

- zarządach przedsiębiorstw i organizacji działających w sektorze gospodarki żywnościowej,

- placówkach naukowo-badawczych.

« WWW »
al. Grunwaldzka 238a
80-266 Gdańsk

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->