Studia na kierunku Higiena dentystyczna przygotowują do wykonywania zabiegów higieniczno-profilaktycznych pod kierunkiem lekarza stomatologa, np. dokonywania bieżących przeglądów uzębienia, wykonywania zabiegów profilaktycznych i kosmetycznych uzębienia, samodzielnego prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej, samodzielnej pracy promocyjno-oświatowej wśród rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych i szkolnych. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tego kierunku studiów, koniecznie zapoznaj sie z programem kształcenia oraz perspektywami zatrudnienia dla absolwentów! 

W trakcie studiów:

Student zdobywa niezbędną wiedzę z następujących dziedzin: profilaktyka, edukacja prozdrowotna, podstawy działalności zawodowej, podstawy prawa i ekonomii w ochronie zdrowia. Dzięki wszechstronnemu programowi kształcenia student zdobywa umiejętności:
- posługiwania się podstawowymi metodami badawczymi do oceny stanu uzębienia,
- korzystania z wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w działalności edukacyjnej oraz w rozwiązywaniu problemów zawodowych,
- stosowania w pracy zawodowej wiedzy z anatomii, fizjologii i patologii człowieka.

Po studiach:
Absolwent kierunku może pracować w laboratorium dentystycznym, ośrodkach naukowych, firmach produkujących materiały stomatologiczne, w samorządach, instytucjach medycznych związanych z dentystyką.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->