To interdyscyplinarna nauka łącząca w sobie zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości i zarządzaniem portfelem inwestycyjnym. Studia na Gospodarowaniu nieruchomościami przybliżą osobom, które zdecydują się na naukę na tym kierunku metody, podejścia i techniki wyceny nieruchomości w Polsce. Program studiów obejmuje zajęcia, na których student zapoznaje się z problemami związanymi z rynkiem nieruchomości, rynkiem inwestycyjno-budowlanym, zarządzaniem nieruchomościami oraz wyceną nieruchomości.

W trakcie studiów:

Oprócz przedmiotów o tematyce ekonomicznej (np. podstawy ekonomii menedżerskiej, zrządzanie procesem inwestycyjnym, ekonomika odnowy zabytków, zarządzanie rozwojem organizacji) program studiów przewiduje również zajęcia techniczne (np. podstawy planowania przestrzennego, wprowadzenie do techniki budowlanej, eksploatacja nieruchomości budowlanych) dzięki czemu studenci poznają podstawy technik budowlanych, kosztorysowania, oraz geodezji i geologii inżynierskiej.

Po studiach:
Absolwent kierunku znajdzie pracę w obszarach przedsiębiorstw, grup kapitałowych, jednostek budżetowych obejmujących zarówno procesy zarządzania majątkiem, procesy inwestycyjne jak i doradcze w aspekcie kreowania wartości inwestycji i majątku.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->