Dynamiczny rozwój sektora publicznego i społecznego stwarza pilną potrzebę przygotowania ścieżki kształcenia specjalistów, którzy będą potrafili sprostać wyzwaniom, jakie stawia zarządzanie organizacjami non profit, których otoczenie i reguły funkcjonowania zmieniają się znacznie częściej, niż w sektorze prywatnym. Studia przygotowują absolwentów do pracy na stanowiskach kierowniczych w różnego rodzaju placówkach i firmach, gdzie potrzebni są specjaliści w zakresie nawiązywania współpracy z różnymi podmiotami gospodarczymi. Chcesz wiedzieć więcej?
W trakcie studiów:
Student zdobywa umiejętności:
- diagnozowania sytuacji i zjawisk społecznych, decydujących o jakości i poziomie życia jednostek, grup społecznych, społeczności lokalnych i państwa,
- opanowania i stosowania odpowiednich form, metod i technik w budowaniu i realizowaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych,

- w aspekcie uwarunkowań instytucjonalnych oraz ewaluacji tych działań,

- współpracy, identyfikowania, opisywania, analizowania i oceny jakości i warunków życia i problemów jednostek i grup społecznych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie teorii i praktyki ekonomii i zarządzania publicznego,

- projektowania społecznego i inspirowania zmian społecznych i gospodarczych,

- z wykorzystaniem dostępnych zasobów oraz sił społecznych w środowiskach lokalnych,

- analizowania i porównywania problemów oraz nawiązywania współpracy w procesie stymulowania zmian w kontekście konkretnych przypadków i sytuacji (również w oparciu o praktyki studenckie lub wolontariat w organizacjach).


Po studiach:
Absolwent znajdzie pracę w w organizacjach publicznych i społecznych.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->