Studia Górnictwo i geologia to połączenie wiedzy z zakresu nauk o ziemi, nauk matematycznych i technicznych. Przyszły student Górnictwa i Geologii powinien posiadać przede wszystkim zdolności techniczne, ale także umiejętności wykorzystania wiedzy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, sprawnego komunikowania się z otoczeniem oraz kierowania zespołem osób. Przedmioty kształcenia ogólnego oraz podstawowego obejmują zagadnienia z zakresu nauk o ziemi i nauk matematyczno-technicznych, a także wprowadzają zagadnienia z zakresu procesów inżynierskich.
W trakcie studiów:
Do realizowanych przedmiotów należą: matematyka ze statystyką, chemia, fizyka, grafika inżynierska, podstawy mechaniki i wytrzymałości materiałów, informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynieryjnych, ekologia i zarządzanie środowiskowe.

Po studiach:
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności do wykonywania dokumentacji geologicznej i geotechnicznej, projektowania i realizacji robót górniczych i geotechnicznych, nadzorowania robót geologicznych, górniczych i geotechnicznych, ograniczania niekorzystnego wpływu przemysłu na środowisko.
« WWW »

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->