Geomonitoring to śledzenie środowiska i badanie zachodzących zmian. Studiując geomonitoring będziesz mieć okazje do poznania mechanizmów funkcjonowania ekosystemów, metod oceny zasobów środowiska przyrodniczego oraz kształtowania racjonalnych zasad wykorzystania tych zasobów, spełniających warunki zrównoważonego rozwoju. Nauka na kierunku obejmuje bloki przedmiotowe związane z miernictwem i pozyskiwaniem danych środowiskowych. Oprócz tego, studenci poznają specjalistyczną wiedzę, a także nabywają praktycznych umiejętności, wykonując badania terenowe.


W trakcie studiów:

Realizowane przedmioty ukierunkowane na interpretację i projektowe wykorzystanie danych monitoringowych, poznanie zaawansowanych technik geostatystycznych i geoinformatycznych. Ponadto w trakcie studiów przewidziane są ćwiczenia terenowe obejmujących różne formy geomonitoringu, praktyki zawodowe w instytucjach zajmujących się monitorowaniem i ochroną środowiska.


Po studiach:

Geomonitoring przygotowuje absolwentów do pracy w systemie instytucji i służb, powołanych do monitorowania i kontroli stanu środowiska naturalnego, planowania zrównoważonego rozwoju i zarządzania ochroną środowiska. Praca ta wymaga kompleksowego spojrzenia na środowisko; trzeba znać jego komponenty - atmosferę, hydrosferę, litosferę, pedosferę i biosferę, a przede wszystkim związki między nimi.

 

 

 

 

 

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->