Studia geograficzne od dawna nie stanowią już propozycji jedynie dla nauczycieli. Zastosowanie wiedzy geograficznej we współczesnym świecie jest bardzo szerokie. Trzeba wiedzieć, że geografia przynależy do dziedziny nauk przyrodniczych oraz społecznych. Z jednej strony jej przedmiotem jest skorupa ziemska, ukształtowanie powierzchni lądów, dna mórz i oceanów czy rozmieszczenie bogactw naturalnych, z drugiej zaś strony nauki geograficzne badają wzajemne powiązania pomiędzy środowiskiem naturalnym a działalnością człowieka. Zapraszamy do lektury! 


Kandydat na Geografię w szkole średniej

Kierunek Geografia realizowany jest na różnych uczelniach, dlatego nie ma jednej, ściśle określonej procedury rekrutacyjnej. Istnieje jednak pewna prawidłowość, im lepsze studia, tym trudniej o indeks. O miejsce na najlepszych uczelniach rywalizuje nawet kilka osób, choć Geografia nie należy do najbardziej obleganych kierunków. Aby przygotować się do nauki, trzeba świetnie znać wiadomości z geografii, które znajdują się w programie szkoły średniej. Oczywiście warto wybrać ten przedmiot na rozszerzoną maturę.

Studia geograficzne

Nauka na studiach geograficznych to bardzo ciekawy proces. Studenci uczestniczą, tak jak na innych kierunkach, w wykładach, ćwiczeniach i seminariach. Istnieje też kilka specyficznych dla Geografii sposobów przekazywania wiedzy. Niektóre przedmioty wymagają realizowania zadań w laboratoriach i specjalistycznych pracowniach. Chlebem codziennym dla studenta Geografii są zajęcia terenowe, w ramach których ma okazję przyjrzeć się z bliska strukturom geograficznym, ukształtowaniu terenu i obiektom, które stanowią przedmiot jego studiów.

Geograf na rynku pracy

Istnieje wiele miejsc pracy dla absolwentów Geografii w państwowych instytucjach, związanych z gospodarką wodną, przestrzenną, przemysłem wydobywczym oraz pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych. Innym sektorem, w którym geografowie odnoszą zawodowe sukcesy jest branża turystyczna. Aby w pełni wykorzystać swoje szanse, należy znać także języki obce. Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych w ramach studiów może zaowocować etatem nauczycielskim. Także uczelnie potrzebują nowej kadry naukowej, dlatego kierunek ten można uznać za perspektywiczny.
« WWW »
« WWW »

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->