logo wsfi 250 250Właśnie uruchamiane są nowe programy studiów na Wyższej Szkole Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego (WSFI) w Łodzi. To nowa formuła kierunku, gdzie na którym pojawiają się takie specjalności jak: logistyka, programowanie i bazy danych w ekonomii czy zasoby ludzkie w organizacji.
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego (WSFI) w Łodzi to prywatna uczelnia specjalizująca się w programach studiów biznesowych. Uczelnia ta została założona w 1997 roku przez środowisko wybitnych polskich finansistów. WSFI skupia się na kierunku ekonomia, na którym studenci rozwijają specjalności przydatne w biznesie. Po zmianach personalnych i organizacyjnych na uczelni nowe władze uruchamiają właśnie atrakcyjne programy studiów. Zmiany dotyczą także filii Uczelni w Kaliszu.

Absolwenci po skończonym kierunku ekonomia otrzymują tytuł licencjata. WSFI w Łodzi oferuje swoim studentom trzyletnie studia licencjackie stacjonarne lub niestacjonarne. Program nauczania realizowany jest dwustopniowo:

 • I etap studiów — nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej i ogólnej trwającej dwa semestry
 • II etap studiów — nauka przedmiotów specjalnościowych, która zakończona jest obroną pracy dyplomowej. Etap ten trwa cztery semestry.

ZOBACZ OFERTĘ STUDIÓW LICENCJACKICH NA WSFI W ŁODZI

Specjalności realizowane na WSFI gwarantują absolwentom nabycie wiedzy i umiejętności, które pozwalają odnosić sukcesy na rynku pracy. Studia przygotowują zarówno do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach, jak i budowania ścieżek kariery w korporacjach. Student może podjąć studia licencjackie na takich specjalnościach, jak:

 • Bankowość i ubezpieczenia (przykładowe przedmioty: sektor finansowy w gospodarce, ryzyko na rynku finansowym, marketing na rynku finansowym)
 • Ekonomia administracji (przykładowe przedmioty: sektor publiczny w UE i Polsce, zamówienia publiczne, ekonomia społeczna)
 • Logistyka (przykładowe przedmioty: towaroznawstwo w logistyce, bazy danych w logistyce, projektowanie procesów logistycznych)
 • Programowanie i bazy danych w ekonomii (przykładowe przedmioty: programowanie w Javie, tworzenie stron www, programowanie aplikacji internetowych)
 • Przedsiębiorczość (przykładowe przedmioty: psychologia sprzedaży, budowanie i utrzymywanie relacji z klientami, negocjacje biznesowe)
 • Rachunkowość w biznesie (przykładowe przedmioty: rachunkowość finansowa, rozliczenia ubezpieczeniowe, rachunek kosztów)
 • Zasoby ludzkie w organizacji (przykładowe przedmioty: projektowanie i ocena szkoleń, systemy ocen pracowniczych, procesy rozwoju personelu w organizacji)writing an exam at university PMPZUQJ

Kadra WSFI to przede wszystkim naukowcy i praktycy biznesu. Profesorowie i doktorzy mają wieloletnie doświadczenie akademickie i na co dzień realizują badania naukowe w kraju i za granicą. Kadra praktyków to m.in. wieloletni trenerzy biznesu, którzy współpracują z największymi firmami w Polsce i całej Europie. Współpraca z autorytetami naukowymi oraz przedsiębiorstwami pozwala na takie przygotowanie programów nauczania, aby absolwenci WSFI bez problemu odnaleźli się na rynku pracy i odpowiadali na obecne zapotrzebowanie pracodawców.

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

WSFI zapewnia równe szanse realizacji planu studiów i programów kształcenia przez osoby dotknięte różnym stopniem niepełnosprawności. Szereg rozwiązań dla osób niepełnosprawnych ma za zadanie pomóc im w ukończeniu kształcenia na danym kierunku bez potrzeby zmniejszania wymagań merytorycznych wobec innych studentów.

Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o:

 • indywidualną organizację studiów
 • indywidualne warunki korzystania z zasobów bibliotecznych uczelni
 • pomoc w zdobywaniu materiałów dydaktycznych niezbędnych do studiowania
 • zezwolenie na wjazd samochodem i parkowanie obok szkoły

W przypadku, gdy niepełnosprawność studenta uniemożliwia bezpośredni udział w zajęciach, dziekan na wniosek studenta może:

 • wyrazić zgodę na udział asystenta studenta ruchowo ograniczonego lub niewidomego
 • zezwolić na większą absencję na zajęciach
 • wyrazić zgodę na zmianę formy sprawdzania wiedzy
 • pozwolić na nagrywanie zajęć za zgodą wykładowcy

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->