Zmiana profilu ogólnoakademickiego na profil praktyczny ma być rozwiązaniem nawarstwiającego się problemu wśród absolwentów i pracodawców. Z jednej strony studenci narzekają na zbyt teoretyczny system kształcenia. Z drugiej, pracodawcy wysyłają sygnały, że absolwenci po studiach nie potrafią wykonywać zawodu. Niesie to za sobą problem poświęcania wielu godzin żeby wdrożyć nowego pracownika na dane stanowisko. Rozwiązaniem tego problemu jest Ustawa 2.0, która przekształca profile ogólnoakademickie uczelni na profile typowo praktyczne.

Czy profil praktyczny to nowość?
Nadmienić należy, że profile praktyczne na polskich uczelniach istniały już w świetle starej ustawy. Jednakże wiele kierunków (jak np. kierunki humanistyczne) pozbawionych było elementów praktycznych. Teraz ma się to zmienić.
- Ustawa 2.0 wprowadziła obowiązek przez wszystkie uczelnie zawodowe czyli uczelnie, które nie mają praw do doktoryzowania - opowiada Monika Madej, Rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Wprowadzenie profili praktycznych ma na celu lepsze przygotowanie studentów do wykonywania pracy tuż po studiach, a pracodawcom ma pomóc w szybszym wdrożeniu nowego pracownika na stanowisku pracy.

04 wseiz
Jak zmienią się zajęcia na uczelni po wprowadzeniu profili praktycznych?
Obecni studenci zauważą zwiększenie liczby zajęć, które będą odbywały się w salach ćwiczeniowych, laboratoryjnych czy też podczas ćwiczeń terenowych. Co więcej, uczelnie mają także możliwość organizacji zajęć praktycznych bezpośrednio w firmach, z którymi współpracują na co dzień.
- Zastanawiamy się nad wieloma zmianami. Część zajęć, która była do tej pory przeprowadzana jako zajęcia audytoryjne, czyli w salach wykładowych, będzie prowadzona w specjalistycznych pracowniach - mówi rektor Monika Madej. - Jak najwięcej zajęć chcemy przenieść do pracowni, które będą specjalnie stworzone do praktycznego przygotowania zawodowego.Na wszystkich kierunkach studiów zwiększymy także liczbę zajęć terenowych np. już w obecnym semestrze studenci kierunku budownictwo mają zajęcia w zaprzyjaźnionych z uczelnią firmach - dodaje.
- Mniej wykładów na rzecz zajęć praktycznych czyli projektowych. Więcej tworzenia projektów w zamian za część wykładową, która jest tak naprawdę jedynie wprowadzeniem do projektu. Na zajęciach projektowych i tak uczymy się wykorzystania teorii w praktyce - opowiada Anna Miłosz, studentka architektury WSEiZ w Warszawie.
- Zmniejszamy liczbę godzin teoretycznych i w zamian wprowadzamy więcej zajęć typowo praktycznych – laboratoryjnych, warsztatowych w małych grupach oraz warsztatowych. Jednym słowem kładziemy większy nacisk na praktykę - dodaje Monika Madej. - Wiedza teoretyczna, która jest przekazywana na wykładach jest trudniejsza do przyswojenia niż wiedza praktyczna z zajęć projektowych. Mniej wykładów, a więcej zajęć praktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk w firmach zewnętrznych jest na plus - mówi Anna Miłosz.

02 wseiz

Jak będą wyglądały praktyki studenckie?
Zmianie ulegną także praktyki studenckie. Przede wszystkim zostaną one wydłużone co pozwoli studentom przyswoić więcej wiedzy praktycznej.
- Ustawa 2.0 zwiększa liczbę obowiązkowych praktyk z trzech do sześciu miesięcy na studiach pierwszego stopnia. Na drugim stopniu będą teraz trzy miesiące praktyk. Tak duża liczba zajęć praktycznych powoduje, że studenci powinni dogłębnie zapoznać się z zawodem, który będą wykonywać po zakończeniu studiów. Dłuższe praktyki zapewniają gruntowne przygotowanie do wykonywania określonych kompetencji zawodowych - opowiada Monika Madej.
- Z doświadczenia wiem, że wiele firm nie chce przyjmować praktykantów na „krótkie” praktyki, czyli takie które trwają mniej niż trzy miesiące. Dzieje się tak dlatego, że samo wprowadzenie do pracy niestety trwa dość długo. Zanim pracodawca wdroży praktykanta to praktyki dobiegają już końca. Przypuszczam, że wydłużenie okresu trwania praktyk, sprawi że studenci dostaną możliwość ubiegania się o nie w firmach, które do tej pory im to uniemożliwiały. Poza tym, wdrożą się lepiej w swoje obowiązki i rzeczywiście popracują w zespole z etatowymi pracownikami firm - mówi Anna Miłosz.

03 wseiz

Czy dłuższe praktyki studenckie sprawią, że będziesz miał krótsze wakacje?
Jak zwiększenie długości praktyk wpłynie na długość roku akademickiego? Nie musisz się martwić, że będziesz miał krótsze wakacje. Zwiększenie liczby godzin praktyk nie wpłynie na wydłużenie roku akademickiego.
- Układamy program studiów w taki sposób aby dwa semestry, które obecnie kończą się w lipcu zakończyły się wcześniej, żeby studenci mogli podjąć praktyki zawodowe. Dzięki czemu nie będą poświęcali na nie całych wakacji - opowiada Rektor Monika Madej.

01 wseiz
Dlaczego praktyka na uczelni jest dla Ciebie tak ważna?
- Sama praktyka zawodowa potrafi pomóc w samoocenie i zwiększeniu pewności siebie. Absolwent po praktykach zna swoje mocne strony oraz wie na czym polegać będzie jego praca w zawodzie. Dodatkowo zwiększenie liczby godzin zajęć praktycznych pomoże absolwentom w znalezieniu pierwszej pracy - opowiada Anna Miłosz.
- Absolwent studiów o profilu praktycznym będzie mógł dużo szybciej „wejść” w dany zawód. Będzie lepiej przygotowany do tego żeby podjąć swoje obowiązki i nie będzie wymagał od pracodawcy tak długiego okresu szkolenia. Stanie się tak dzięki temu, że wiele z umiejętności pozyska już podczas studiów - opowiada rektor Monika Madej.

05 wseiz

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->