politechnika slaska logoBieżący rok jest powoli pasmem zwycięstw i sukcesów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W samym 2018 uczelnia zanotowała największy skok w rankingu Szkół Wyższych organizowanym przez Fundację Perspektywy i otrzymała nagrodę specjalną AWANS 2018! Aktualnie Politechnika Śląska plasuje się na 4 miejscu najlepszych uczelni technicznych w Polsce, a także jest 9 na liście wszystkich szkół akademickich w Polsce.
Politechnika Śląska top nowoczesny uniwersytet techniczny, który stawia na innowacyjne badania naukowe i prace rozwojowe, a realnym wsparciem procesu dydaktycznego jest intensywna współpraca z przemysłem, której efektem jest między innymi uruchomienie kształcenia dualnego. Ta najstarsza uczelnia techniczna w województwie śląskim i jedna z największych w kraju, znajduje się w sąsiedztwie Katowickiej Specjalnej Strefy. Inwestycje przekraczające ponad 20 miliardów zł i dały miejsce utworzeniu ponad 70 tys. miejsc pracy, spowodowały, że śląska uczelnia ma dostęp do najnowszych i najlepiej wyposażonych laboratoriów technologii Przemysłu 4.0 .
5685
- Tak wysokie miejsce Politechniki Śląskiej w najważniejszym rankingu szkół wyższych w Polsce to wielki sukces i efekt wytężonej pracy całego środowiska akademickiego naszej uczelni oraz powód do dumy dla wszystkich naszych pracowników i studentów. Z pewnością będziemy nadal dynamicznie się rozwijać, wykorzystując nasz olbrzymi potencjał naukowy i dydaktyczny – mówi prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.
Lokalizacja Politechniki Śląskiej jest jednym z największych atutów uczelni. Położona na na skrzyżowaniu dwóch, ważnych, europejskich szlaków komunikacyjnych – autostrad A1 i A4 oraz sąsiedztwa Drogowej Trasy Średnicowej, stanowi pomost między obiecującym rynkiem pracy i wysokim poziomem nauczania. Zlokalizowana w centrum ponad dwumilionowej, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, PŚ główną siedzibę umiejscowiło w Gliwicach, mieście o ponad 760-letniej tradycji. Uczelnia jest obecna również w Katowicach, Zabrzu i Rybniku.

Każdego roku uczelnia wzbogaca swoją ofertę edukacyjną o nowe kierunki i specjalności. W roku akademickim 2018/2019 Politechnika Śląska planuje między innymi uruchomienie, aż pięciu nowych kierunków studiów w języku angielskim: architektura, informatyka, biotechnologia, logistyka (od semestru letniego) oraz mechanika i budowa maszyn.

Aktualnie uczelnia kształci ponad 20 tys. studentów, w tym prawie 15 tys. na studiach stacjonarnych. W piętnastu jednostkach – trzynastu wydziałach, kolegiach i instytucjach prowadzonych jest ponad 50 kierunków studiów i około 200 specjalności. Politechnika Śląska oferuje stacjonarne i niestacjonarne studia na wszystkich stopniach: I stopnia – inżynierskie i licencjackie, II stopnia – magisterskie, III stopnia – doktoranckie, a także studia podyplomowe. Uczelni daje także możliwość bezpłatnego studiowania w języku angielskim. Na studiach I stopnia prowadzonych jest 13 kierunków a na studiach II stopnia 16 kierunków w języku angielskim. Studenci mają także możliwość wyjazdu na stypendia do ponad 200 uczelni na całym świecie.
5684
W październiku 2017 Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojowa wydziałów Politechniki Śląskiej. W ocenie brano pod uwagę między innymi osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy oraz praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej. Jeden z wydziałów otrzymał najwyższą kategorię naukową, dziesięć wydziałów - kategorię A, gdy trzy posiadają kategorię B.

Wydział Politechniki Śląskiej z kategorią A+
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Wydziały z kategorią A:
Wydział Architektury
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Wydział Chemiczny
Wydział Górnictwa i Geologii
Wydział Inżynierii Biomedycznej
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Wydział Matematyki Stosowanej
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Wydział Organizacji i Zarządzania
Wydział Transportu
Wydziały z kategorią B:
Wydział Budownictwa
Wydział Elektryczny
Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Nie tylko inżynierowie kształcą się na Politechnice Śląskiej. Obok kierunków technicznych, można studiować także m.in; socjologię, analitykę biznesową, architekturę wnętrz, a nawet pedagogikę i filologię – do wyboru język angielski, hiszpański i niemiecki.
5683Nie samą nauką żyje PŚ

Na Politechnice Śląskiej istnieje prawie 170 kół naukowych oraz 20 organizacji i agend studenckich. Rozwojowi kompetencji studentów oraz ich przyszłej kariery zawodowej, pomaga Biuro Karier Studenckich oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Na uczelni regularnie organizuje się targi pracy, szkolenia, warsztaty, a także programy i konkursy promujące przedsiębiorczość akademicką. Oprócz tego, w obrębie uczelni istnieje prawie 170 kół naukowych oraz 20 organizacji i agend studenckich.

Każda dobra uczelnia, równolegle bogatej oferty kształcenia, dostarcza kandydatom i studentom różnorodny pakiet aktywności około naukowych. Politechnika Śląska daje wiele możliwości rozwoju pasji, zainteresowań, a także uczestnictwa w wydarzeniach rozrywkowych, jak Juwenalia PŚ “Igry”. W Gliwicach działa Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”, a w nim największy klub studencki na Śląsku – „Spirala”. Na studentów czekają też Akademicki Teatr „Remont”, Akademicki Chór Politechniki Śląskiej , Akademicki Zespół Muzyczny oraz Zespół Tańca „Dąbrowiacy”. Jest też Akademicki Klub Turystyczny „Watra”, Studenckie Koło Przewodników Górskich „Harnasie” oraz Akademicki Klub Podwodny „Kalmar”. Politechnika Śląska to także jedna z najbardziej usportowionych uczelni w kraju, która pośród prawie 30 sekcji sportowych, posiada zwycięskie drużyny koszykarzy, siatkarzy, sportów sztuk walki, curlingu, kolarstwa górskiego i tenisa stołowego.

Na studentów PŚ czeka trzynaście akademików. Jedenaście z nich znajduje się w Gliwicach, pozostałe ulokowane są w Katowicach i Zabrzu, co czyni uczelnię wielo-kampusową, silnie osadzoną w regionie. Dostępne są jedno-, dwu- lub trzyosobowe pokoje o trzech standardach – zwykłym, podwyższonym i wysokim. W pobliżu domów studenckich znajduje się niedawno zmodernizowana stołówka studencka, a dojście na zajęcia zajmuje raptem kilka minut.

Politechnika Śląska oferuje przyszłym studentom wiele programów wsparcia. Stypendia socjalne, stypendia rektora dla najlepszych studentów oraz stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych w wysokości 700 zł, mogą wyraźnie wesprzeć studencką kieszeń. W roku 2017/2018 stypendia Rektora wynoszą od 500 do 800 zł, zaś minimalne stypendium socjalne wynosi 250 zł. Poza stypendiami prowadzimy np. programy przeznaczone dla szczególnie uzdolnionej młodzieży.
Najlepszym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, rozpoczynającym studia na Politechnice Śląskiej proponowany jest program mentorski. Podstawowym zadaniem jest rozwijanie potencjału intelektualnego studentów, przy jednoczesnym wspieraniu ich rozwoju osobistego oraz przygotowania do rozpoczęcia pracy. Studenci biorący udział w programie są objęci jego działaniami przez cały czas okres studiów I stopnia.

Z kolei maturzyści, którzy osiągnęli najlepsze wyniki, mają szansę dostać się na kierunek studiów bez postępowania rekrutacyjnego. Wystarczy wziąć udział w konkursie „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”. Dwuetapowy konkurs prowadzony jest w czterech dziedzinach: chemia, fizyka, informatyka i matematyka.
Politechnika Śląska jest uczelnią kształcąca realnych ludzi sukcesu. Świadczą o tym nie tylko liczne rankingi, ale również elitarny raport przeprowadzonego przez firmę Sedlak&Sedlak. Z badania wynika, że co dwunasty prezes w naszym kraju ukończył studia właśnie śląskiej uczelni, zaś absolwenci PŚ zarabiają najwięcej spośród absolwentów wszystkich szkół wyższych w całym województwie.

Politechnika Śląska Serdecznie zaprasza
Wszystkich głodnych wiedzy i chcących rozwijać własne pasje i zainteresowania, uczelnia pragnie zaprosić do zapoznania się z ofertą i podjęcia najlepszej decyzji w swojej naukowej karierze. Wszelkie informacje dostępne są za pośrednictwem uczelnianego portalu rekrutacyjnego.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->