Zarządzaj własną karierąWydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego to miejsce tętniące życiem. Spotkania, konferencji, szkolenia, targi pracy czy eventy są przykładem umiejętnego łączenia teorii z praktyką. Przy Wydziale funkcjonują Rada Biznesu oraz Rada Menedżerów Publicznych, zrzeszające przedstawicieli firm i instytucji. Programy studiów przygotowane wraz z praktykami biznesu i reprezentantami instytucji publicznych pozwalają studentom zdobywać kompetencje niezbędne do wykonywania określonego zawodu.

Nowoczesne formy zajęć i metody uczenia się ukierunkowane są na rozwój analitycznego myślenia, szybkiego uczenia się i samodzielności. Dzięki temu absolwenci już na starcie posiadają umiejętność zarządzania własną karierą zawodową. Na absolwentów czeka nowoczesna i praktyczna wiedza rynkowa spod znaku MBA - działające od 20 lat Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania wykształciło już ponad 400 menedżerów.
Projektowanie własnej przyszłości poprzez rozwój postawy przedsiębiorczości.

Jednym z najnowszych projektów na uczelni jest interdyscyplinarny kierunek studiów I stopnia Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, który jest, jak podkreśla dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ, Dziekan WZ UŁ, „w pełni poświęcony przygotowaniu młodych ludzi do prowadzenia własnej działalności”. Dzięki współpracy z uniwersytetami z Niemiec, Hiszpanii czy Włoch, studenci mają możliwość nawiązania kontaktów i zdobywania umiejętności współpracy w środowisku międzynarodowym.
Zarządzaj własną karierą - Wydział Zarządzania UŁ

Zarządzanie biznesem w języku angielskim

W ofercie studiów na Wydziale Zarządzania UŁ są dwa kierunki prowadzone w języku angielskim: Business Management (studia I i II stopnia) oraz Management and Finance (studia I stopnia). Program kierunku Business Management został opracowany w taki sposób, aby studenci potrafili stosować techniki organizatorskie w już funkcjonujących strukturach, identyfikować problemy organizacyjne oraz wdrażać rozwiązania usprawniające pracę w firmie. Zajęcia prowadzone w języku angielskim zapewniają słuchaczom stały kontakt z językiem specjalistycznym i możliwość pracy w przedsiębiorstwach międzynarodowych w przyszłości – tym bardziej, że jednym z obowiązkowych elementów programu studiów jest realizacja projektu w realnym przedsiębiorstwie. Studia Management and Finance kształcą specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie zastosowania metod i narzędzi organizatorskich oraz finansów i rachunkowości, niezbędnych do wspomagania procesów zarządzania. Absolwenci tego kierunku znajdują pracę jako specjaliści ds. konsultingu, specjaliści ds. zarządzania i organizacji, księgowi, specjaliści ds. finansów, analitycy finansowi.
Sala wykładowa WZ UŁ

Przyjemne z pożytecznym

Na Wydziale Zarządzania działa bardzo aktywnie 10 kół naukowych, które zrzeszają studentów z różnych kierunków. Dzięki wzajemnej wymianie doświadczeń i entuzjazmowi, budują się trwałe więzi w relacjach studentów. Jak podkreśla Monika Gralak, studentka Logistyki, „zaangażowanie w działalność dodatkową jest świetnym uzupełnieniem i szansą na weryfikację umiejętności pracy w zespole, uczy odpowiedzialności i organizacji czasu, a także kształtuje umiejętności przywódcze”.


Absolwenci Wydziału Zarządzania UŁ

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->