Wydział Filologiczny UG: jakość w ilości, czyli największa i najlepsza filologia na PomorzuUniwersytet Gdański to największa uczelnia na Pomorzu, studiuje na niej 27285 studentów. Ogromną jej część, bo prawie 1/5, stanowi Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Studiuje tu prawie 5 000 studentów na wszystkich latach, stopniach i trybach studiów. W tym roku dla kandydatów na studia stacjonarne przygotowano aż 2090 miejsc, na studia niestacjonarne zaś 620 miejsc.

Jakość w ilości
W strategii nie chodzi jednak o ilość, ale o bardzo wysoką jakość kształcenia i praktyczną stronę zdobywanej na Wydziale Filologicznym w Gdańsku wiedzy i umiejętności. Ofertę edukacyjną cechuje przede wszystkim różnorodność kierunków od filologicznych, neofilologicznych, kulturoznawczych po artystyczne i menedżerskie. Z 73 kierunków, które możesz studiować na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Filologiczny prowadzi aż 23. Co więcej większość z nich, jak np.: Skandynawistyka, Zarządzanie instytucjami artystycznymi, Filologia angielska, Sinologia, Iberystyka, Studia wschodnie (język rosyjski z językiem chińskim), Studia bałkańskie oraz nowy 4-letni licencjat Język, kultura i gospodarka Finlandii (specjalność na Skandynawistyce) to najbardziej popularne kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim.

Jeśli myślisz zatem o studiach filologicznych, humanistycznych czy artystycznych to na Wydziale Filologicznym UG na pewno znajdziesz to, czego szukasz. Profil artystyczny mają tutaj kierunki związane z aktorstwem musicalowym, filmoznawstwem praktycznym, teatrologią i zarządzaniem instytucjami artystycznymi.

23 prowadzone na Wydziale Filologicznym UG kierunki studiów skupiają się w trzech głównych obszarach wiedzy:
  • filologicznej – kierunki: Filologia klasyczna (języki łaciński i starogrecki) i Filologia polska – język ojczysty,
  • neofilologicznej –12 kierunków: Amerykanistyka, Etnofilologia kaszubska, Filologia angielska Filologia germańska, Filologia romańska, Filologia rosyjska, Iberystyka, Lingwistyka stosowana, Sinologia, Skandynawistyka, Slawistyka oraz Studia wschodnie (specjalność język rosyjski z językiem chińskim),
  • kulturoznawczej – 8 kierunków: Kulturoznawstwo, Rosjoznawstwo. Studia bałkańskie. Studium humanitatis-tradycje cywilizacji europejskiej. Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (filmoznawstwo praktyczne, prowadzone we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową), Wiedzę o teatrze i Teatrologia oraz Zarządzanie instytucjami artystycznymi (we współpracy ze Studium Wokalno-Aktorskim przy Teatrze Muzycznym w Gdyni).

Na bardzo wysokim poziomie jest na Wydziale Filologicznym Logopedia – międzyuczelniany kierunek filologiczno-medyczny prowadzony we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.
Koło Naukowe Logopedów w projekcie „Uniwersytet Malucha” w Galerii Bałtyckiej.Koło Naukowe Logopedów w projekcie „Uniwersytet Malucha” w Galerii Bałtyckiej

Indywidualizacja kształcenia – tutoring i nowe specjalności
Na Wydziale Filologicznym w Gdańsku możesz indywidualnie kreować swoją ścieżkę kształcenia. Wybierać spośród 100 specjalności, z których niezwykle ciekawie zapowiadają się dwie nowości:
Kultura mediów elektronicznych i edycja stron internetowych to nowa specjalność na kierunku kulturoznawstwo. W przyszłym roku akademickim otrzymasz możliwość wyboru na studiach licencjackich nowej specjalności, oferującej możliwość kształcenia w zakresie praktycznej znajomości problematyki tak zwanych nowych mediów, w szczególności mediów społecznościowych. Specjalność Kultura mediów elektronicznych i edycja stron internetowych przybliża zagadnienia gier komputerowych oraz konsekwencje masowej digitalizacji życia i sztuki. Zdobędziesz umiejętność opracowania profesjonalnej witryny internetowej, zgodnej z obowiązującymi standardami technicznymi oraz pożądanym w dzisiejszych czasach wysokim estetycznym poziomem przekazu internetowego. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych informatyków, ludzi zajmujących się promowaniem własnej działalności artystycznej oraz przedsięwzięciami biznesowymi w Internecie. Przygotowanie własnej, profesjonalnej witryny internetowej będzie warunkiem zaliczenia tej specjalności.
Spektakl „Poza czasem” międzynarodowej grupy teatralnej kół naukowo-artystycznych: Wielokulturowych Źródeł Teatru oraz Teatrologów BrikolażSpektakl „Poza czasem” międzynarodowej grupy teatralnej kół naukowo-artystycznych: Wielokulturowych Źródeł Teatru oraz Teatrologów Brikolaż

Przetwarzanie języka naturalnego to międzyobszarowe studia II stopnia, realizowane na kierunku Filologia angielska w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki przy współpracy z Instytutem Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Najlepsi specjaliści z dziedziny językoznawstwa oraz informatyki wprowadzą Cię w tajniki tej wiedzy. Interesujesz się tym, jak działa język, lubisz analizować materiał językowy i rozumiesz potrzebę rozwoju nowych technologii z użyciem języka naturalnego to propozycja dla Ciebie. Jeśli jesteś po licencjacie i chcesz rozszerzyć zakres swoich kompetencji, wybierz specjalność Przetwarzanie języka naturalnego. Musisz tylko zdać pisemny egzamin wstępny z języka angielskiego na kierunek Filologia angielska II stopnia na Wydziale Filologicznym UG. Nauczysz się wykorzystywać podstawowe zasoby i narzędzia lingwistyczne do przetwarzania języka naturalnego. Specjaliści z Instytutu Informatyki zadbają o to, abyś poznał podstawy programowania i narzędzia współczesnej informatyki, ze szczególnym naciskiem na praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności. Jako absolwent tej specjalności jesteś przygotowany pracy z nowymi technologiami, których kluczowym elementem jest język naturalny (m.in. syntezatory mowy, programy wykorzystujące język naturalny jako środek w komunikacji pomiędzy „komputerem” a jego użytkownikiem). Otwiera to szerokie możliwości ciekawej pracy w firmach, które pracują nad rozwojem nowych technologii, gdzie specjaliści informatycy współpracują z lingwistami w procesie tworzenia oprogramowania.

Na Wydziale Filologicznym UG wdrażany jest także tutoring, czerpiąca z najlepszych anglosaskich oxfordzkich wzorów metoda, polegająca na indywidualizacji procesu kształcenia. Certyfikowani tutorzy pracują ze studentami nad indywidualnymi lub grupowymi projektami naukowymi, których efektem mogą być m.in. badania terenowe w mniej lub bardziej egzotycznych krajach świata np. Ekwador czy Łotwa lub doskonalenie umiejętności translatorskich i komunikacyjnych np. w projekcie audiodeskrypcji (opowiadania filmów osobom niewidomym).
Konferencja wieńcząca projekt wdrożenia tutoringu na Wydziale Filologicznym UG „W trosce o jakość w ilości – program interdyscyplinarnego wspierania studenta filologii obcej w oparciu o metodę tutoringu akademickiego”.
Konferencja wieńcząca projekt wdrożenia tutoringu na Wydziale Filologicznym UG „W trosce o jakość w ilości – program interdyscyplinarnego wspierania studenta filologii obcej w oparciu o metodę tutoringu akademickiego”

20 obcych języków nowożytnych
Na Wydziale Filologicznym UG prężnie działają koła naukowe o naukowym i artystycznym profilu. Studenci czynnie uczestniczą w życiu naukowym Wydziału – organizują i uczestniczą w konferencjach naukowych i w przedsięwzięciach artystycznych – multijęzykowe przedstawienia teatralne na profesjonalnej scenie (w salę teatralną z 400-osobową widownią wyposażony jest najnowocześniejszy w Polsce budynek Neofilologii). Silna Neofilologia, na której kształcimy w zakresie 20 obcych języków nowożytnych (angielskiego, białoruskiego, chińskiego, chorwackiego, duńskiego, fińskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, norweskiego, portugalskiego, rosyjskiego, serbskiego, szwedzkiego, tureckiego, ukraińskiego, włoskiego oraz regionalnego języka kaszubskiego, a także w miarę zapotrzebowania litewskiego i łotewskiego) przyciąga młodych ludzi, którzy opuszczają mury naszego Wydziału z biegłą znajomością co najmniej dwóch języków obcych.
Hiszpańskojęzyczna grupa teatralna Koła Naukowego Iberystów.
Hiszpańskojęzyczna grupa teatralna Koła Naukowego Iberystów

Często, dzięki stojącej na bardzo wysokim poziomie translatoryce m.in. na anglistyce, amerykanistyce, skandynawistyce (języki szwedzki, norweski, fiński, duński), rusycystyce, lingwistyce stosowanej, już podczas studiów bez trudu zdobywają certyfikaty tłumaczy przysięgłych, a po ich zakończeniu często „wchłaniani” są przez firmy i centra biznesowe, które w ostatnich latach skupiły się wokół Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. Pracodawcy szczególnie cenią bardzo wysokie kompetencje językowe i translatoryczne oraz umiejętność komunikacji międzykulturowej naszych absolwentów.

Szczegółowej oferty edukacyjnej szukaj na oficjalnej stronie Wydziału Filologicznego oraz na stronie poświęconej rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->