Przewodnik po Wydziale Filologicznym Uniwersytetu GdańskiegoZapraszamy Cię na krótką wirtualną wycieczkę po Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Tu spotkasz rzeszę 5 tys. osób takich, jak Ty, pełnych zapału, ciekawych świata, śmiało planujących swoją przyszłość, ale przede wszystkim zainteresowanych językami obcymi, kulturami Europy i świata, a także posiadających zdolności lingwistyczne oraz artystyczne. Właśnie 5 tys. studentów studiuje na najlepszej filologii i najnowocześniejszym Bałtyckim Kampusie Uniwersytetu Gdańskiego w Polsce Północnej. Mieści się na nim największy i posiadający najbardziej zróżnicowaną ofertę dydaktyczną Wydział Filologiczny.

Kandydaci na studia na Wydziale Filologiczny w Gdańsku mają do wyboru 3 grupy kierunków studiów:

12 kierunków neofilologicznych: Amerykanistykę, Filologię angielską, Filologię germańską, Filologię romańską, Filologię rosyjską, Etnofilologię kaszubską, Iberystykę, Lingwistykę stosowaną, Slawistykę, Skandynawistykę (o 4 ścieżkach językowych: szwedzkiej, norweskiej, duńskiej i fińskiej), Studia wschodnie (o specjalności język rosyjski z językiem chińskim) oraz filologię chińską czyli Sinologię.

Studenci kierunków neofilologicznych (filologia języków nowożytnych) mają do dyspozycji znakomicie wyposażony liczący 13 tysięcy metrów kwadratowych najnowocześniejszy w Polsce Północnej budynek dla studiów filologicznych. Znajdują się w nim profesjonalna scena teatralna z widownią na ponad 400 miejsc oraz fortepianem marki Yamaha, 4 duże aule wykładowe, 6 pracowni komputerowych oraz 60 sal dydaktycznych standardowo wyposażonych w tablice interaktywne i rzutniki multimedialne.
wydzial ug budynek
Zapraszamy na studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego

Osobną grupę kierunków do wyboru stanowią kierunki filologiczne: Filologia klasyczna, Filologia polska, a także powiązany z nią unikatowy w skali kraju kierunek Etnofilologia kaszubska.

W 2016 roku na Wydziale Filologicznym UG powstał Instytut Sztuki, który kształci studentów kierunków kulturoznawczych, artystycznych oraz związanych z managementem artystycznym. Instytut Sztuki prowadzi studia z zakresu: Kulturoznawstwa, Wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej (filmoznawstwa praktycznego) oraz Wiedzy o teatrze i Teatrologii. Osobny kierunek artystyczno-menedżerski pod nazwą Zarządzanie instytucjami artystycznymi kształci, władających biegle językiem angielskim, aktorów scen musicalowych oraz menedżerów instytucji kulturalnych, na których rośnie zapotrzebowanie w świecie sztuki. Pozostałe kierunki kulturoznawcze, które prowadzimy to Studia bałkańskie, Studium humanitatis – tradycje cywilizacji europejskiej oraz Rosjoznawstwo.
20160422 123636
Święto Szekspira na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Parada w wykonaniu studentów unikatowego w skali kraju kierunku pod nazwą Zarządzanie instytucjami artystycznymi.

Wspomniana już Sala Teatralna służy teatrom studenckim m.in.: Maybe Theatre Company, szwedzkiemu Teater aUGust oraz teatrom kół studenckich: hiszpańskojęzycznemu Teatrowi Koła Naukowego Iberystyków czy Koła Teatrologów Brikolaż, studentom kierunków o profilu artystycznym np. Zarządzania instytucjami artystycznymi, a także Akademickiemu Centrum Kultury „Alternator”, Dyskusyjnemu Klubowi Filmowemu „Miłość Blondynki” czy Zespołowi Pieśni i Tańca „Jantar”.

Osoby zainteresowane kulturą żywego słowa oraz terapią mowy i jej zaburzeń mogą zdecydować się na studia na Logopedii – międzyuczelnianym kierunku filologiczno-medycznym prowadzonym wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

Repertuar Wydziału Filologicznego - 23 kierunki studiów na prawie 100 specjalnościach!

Translatoryka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego stoi na bardzo wysokim poziomie, kształcimy znakomitych tłumaczy języków obcych, znawców kultur związanych z 23 wykładanymi tu językami, specjalistów od komunikacji międzykulturowej. Na każdym kierunku neofilologicznym można wybrać specjalność translatoryczną (jedną ze 100 prowadzonych na naszym Wydziale). Na doskonałe efekty dydaktyczne pozwala nowoczesna infrastruktura budynku Neofilologii, który posiada 2 laboratoria do nauki języków obcych wyposażone w system Sanako, 2 sale z kabinami do nauki tłumaczeń symultanicznych oraz 3 specjalistyczne sale do kształcenia tłumaczy języków obcych. Nowy budynek służy zatem kształceniu absolwentów o bardzo wysokich kompetencjach językowych (biegle władających co najmniej dwoma językami obcymi), którzy są przygotowani do podejmowania zadań na rynku pracy wymagających od nich wielu różnych kompetencji, a przede wszystkim zaawansowanej umiejętności komunikowania się z ludźmi różnych branż zawodowych oraz obszarów kulturowych na całym świecie.
IMG 9090
„Babel – rekonstrukcja” – spektakl w 9 językach obcych na Dni otwarte Funduszy Europejskich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego

Nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna Wydziału Filologicznego, nawiązującego do akademickiej tradycji sztuk wyzwolonych, pełni funkcję międzynarodowego centrum naukowo-kulturalnego. Tu organizowane są konferencje naukowe o zasięgu międzynarodowym, wykłady otwarte, sympozja, dyskusje panelowe oraz wydarzenia teatralne, muzyczne i kulturalne, integrujące naukowców i twórców z Pomorza (szczególnie młodych stojących u progu swoich poczynań twórczych) w celu prezentacji swojego dorobku naukowego i kulturalnego w regionie, w Polsce i na świecie.

Wydział Filologiczny zapewnia wysoki poziom nauczania 23 języków obcych: angielskiego, białoruskiego, chińskiego, chorwackiego, duńskiego, fińskiego, francuskiego, hiszpańskiego, japońskiego, łacińskiego, niemieckiego, norweskiego, portugalskiego, rosyjskiego, serbskiego, starogreckiego, szwedzkiego, tureckiego, ukraińskiego, włoskiego oraz regionalnego języka kaszubskiego, a także w miarę zapotrzebowania litewskiego i łotewskiego.

Zajrzyj koniecznie na oficjalną stronę internetową www.fil.ug.edu.pl i zapoznaj się z Ofertę kształcenia.


Tekst dr Anna Malcer-Zakrzacka
Zdjęcia A. Malcer-Zakrzacka i A. Orłowski

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->