Studia w PilePiła jest ostatnim ośrodkiem akademickim na mapie województwa wielkopolskiego. Mimo, że liczba mieszkańców tego miasta nie przekracza 80 tys., to kandydaci na studia mają do wyboru zarówno jedną uczelnię prywatną, jak i dwie państwowe, które w sumie oferują kształcenie na kilkudziesięciu zróżnicowanych kierunkach studiów i specjalnościach.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

PWSZ w Pile to jedna z największych państwowych wyższych szkół zawodowych działających w kraju. Uczelnia prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie i inżynierskie) na kierunkach medycznych, inżynierskich, humanistycznych oraz ekonomicznym - a od 2014 roku także studia II stopnia w Instytucie Humanistycznym.

Oferta kształcenia pilskiej PWSZ dostosowana jest do dynamicznych zmian zachodzących na rynku pracy, a za stale rosnący poziom jakości kształcenia odpowiedzialna jest doświadczona kadra dydaktyczna z najbardziej renomowanych ośrodków akademickich w kraju.

Rozwijana jest ponadto współpraca międzynarodowa w ramach programu ERASMUS+ oraz współpraca ze środowiskiem biznesowym, która przynosi wymierne korzyści zarówno uczelni, jak i studentom i absolwentom uczelni, którzy mogą liczyć na bogatą ofertę staży i praktyk w firmach partnerskich. Zatrzymajmy się jednak przy aspekcie zdobywania doświadczenia zawodowego przez studentów. Wielkim atutem studiów w PWSZ w Pile są obowiązkowe, wielotygodniowe praktyki, dzięki którym studenci mają możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych jeszcze w trakcie nauki – ułatwia im to podjęcie pracy bezpośrednio po zakończeniu studiów.

Szeroka współpraca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile z przedsiębiorstwami krajowymi i międzynarodowymi, umożliwiła także wprowadzenie do oferty kształcenia studiów dualnych, które są innowacyjnym projektem edukacyjnym, zakładającym równoczesne zdobywanie wiedzy akademickiej i doświadczenia praktycznego. W ramach studiów dualnych, student kilka dni w tygodniu spędza na uczelni, a pozostałą część w firmie partnerskiej. Jeszcze w trakcie studiów zdobywa zatem bezcenne doświadczenie zawodowe oraz certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę.

Aktualna oferta studiów prowadzonych przez PWSZ w Pile:

Studia magisterskie
 • Praca socjalna (specjalność: zarządzanie projektami socjalnymi, specjalność: wsparcie społeczne i rehabilitacja w pracy socjalne)

Studia licencjackie
 • Ekonomia (specjalność: informatyka w biznesie i administracji, specjalność: inwestycje i nieruchomości, specjalność: rachunkowość i skarbowość, specjalność: turystyka i hotelarstwo, specjalność: zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami).
 • Filologia (specjalność: filologia angielska, specjalność: lingwistyka stosowana)
 • Politologia (specjalność: administracja europejska, specjalność: bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe)
 • Praca socjalna (kierunek: Fizjoterapia, kierunek: Pielęgniarstwo, kierunek: Ratownictwo medyczne, kierunek: Kosmetologia)

Studia inżynierskie
 • Budownictwo (specjalność: budownictwo energooszczędne, specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie)
 • Elektrotechnika (specjalność: odnawialne źródła energii, specjalność: systemy automatyki i elektroniki)
 • Mechanika i budowa maszyn (specjalność: inżynieria produkcji, specjalność: metody komputerowe w projektowaniu maszyn, specjalność: pojazdy i maszyny robocze)
 • Transport (specjalność: logistyka transportu, specjalność: transport drogowy)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pile

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UAM w Pile położony jest na obszarze 13 ha dawnego lotniska wojskowego. Utworzenie Ośrodka na pograniczu północnej Wielkopolski i Pomorza to jego największy atut, ponieważ stanowi on swoistą bramę do Pojezierzy Pomorskich a ekosystemy wodne są podstawowymi obiektami badań na kierunkach przyrodniczych prowadzonych w ZODzie.

Podstawowe zalety? Nowoczesna infrastruktura, zróżnicowana oferta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doświadczona kadra wykładowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz stale aktualizowane i uzupełniane programy kształcenia.

Lista kierunków studiów, które aktualnie prowadzone są w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UAM w Pile:
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalności: Dziennikarstwo oraz Promocja i reklama - studia dzienne i zaoczne)
 • Ochrona Środowiska (specjalność: wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery)
 • Gospodarka wodna
 • Pedagogika (specjalność: Doradztwo zawodowe i personalne - studia dzienne)
 • Turystyka i rekreacja (studia dzienne)


Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

Wyższa Szkoła Biznesu w Pile jest uczelnią prywatną, której podstawowym celem jest kształcenie kadr z rozmaitych dziedzin życia gospodarczego i społecznego na najwyższym poziomie teoretycznym i praktycznym na potrzeby lokalnego rynku pracy. Swoją działalnością uczelnia przyczynia się do upowszechniania wiedzy ekonomicznej, prawnej oraz administracyjnej w społeczeństwie oraz otwiera absolwentom drogę do kariery zawodowej w tych obszarach.

Lista aktualnie prowadzonych kierunków studiów:
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi licencjackie (6 semestrów)
 • Administracja i Zarządzanie Publiczne licencjackie (6 semestrów)
 • Transport, Spedycja, Logistyka licencjackie (6 semestrów)
 • Bezpieczeństwo Publiczne licencjackie (6 semestrów)
 • Logistyka Inżynierska inżynierskie (7 semestrów)
 • Informatyka w Zarządzaniu licencjackie (6 semestrów)
 • Logistyka i Ekonomika Transportu magisterskie (4 semestry)
 • Gospodarka i Administracja Publiczna magisterskie (4 semestry)
 • Ekonomia Menedżerska magisterskie (4 semestry)

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->