wydz fil noweZ nowym rokiem akademickim 2015/2016 studenci Wydziału Filologicznego – trzynastu kierunków neofilologicznych rozpoczną studia w nowym budynku Neofilologii. Nową siedzibę zasiedli rzesza ponad 3200 studentów i doktorantów. Rekrutacja jeszcze trwa, możesz tu studiować aż 21 języków obcych.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego to 13 kierunków neofilologicznych: Amerykanistyka, Filologia angielska, Filologia germańska, Filologia romańska, Filologia rosyjska, Iberystyka, Lingwistyka stosowana, Slawistyka, Skandynawistyka (o 4 ścieżkach językowych: szwedzkiej, fińskiej norweskiej i duńskiej), Studia bałkańskie, Studia wschodnie o specjalności język rosyjski z językiem chińskim, Rosjoznawstwo i Zarządzanie instytucjami artystycznymi oraz Instytuty: Anglistyki i Amerykanistyki, Filologii Germańskiej, Filologii Romańskiej, Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej, Filologii Wschodniosłowiańskiej, Katedra Slawistyki oraz Katedra Sztuk Scenicznych.
 
filo ug inauguracja 

W związku z powstaniem nowego budynku dla neofilologii Wydział Filologiczny ma obecnie aż trzy siedziby. Studenci 8 kierunków polonistycznych, kulturoznawczych i artystycznych czyli Filologii polskiej, Kulturoznawstwa, Etnofilologii kaszubskiej, Filologii klasycznej, Wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej, Wiedzy o teatrze, Teatrologii oraz Sinologii będą studiowali w historycznym budynku Wydziału Filologicznego zwanym przez studentów Humanką, a studenci kierunku Logopedia w budynku Parlamentu Studentów

W jednym z najnowocześniejszych budynków uniwersyteckich w Polsce, Neofilologii, liczącym 16 tysięcy metrów kwadratowych znajdują się: sala teatralna na 408 miejsc, 59 sal dydaktycznych wyposażonych m.in. w tablice interaktywne i rzutniki multimedialne, 4 aule (3 aule na 108 miejsc, 1 aula na 200 miejsc), 124 gabinety dla pracowników naukowych oraz 5 pokoi dla pracowników Dziekanatu.
 
wydz.filo.ug 

Nowy budynek Wydziału Filologicznego posiada 2 laboratoria do nauki języków obcych wyposażone w systemem Sanako, 2 sale z kabinami do nauki tłumaczeń symultanicznych, 5 sal komputerowych oraz 3 przygotowane do kształcenia tłumaczy języków obcych. Dzięki temu będzie on służyć kształceniu absolwentów o bardzo wysokich kompetencjach językowych (biegle władających co najmniej dwoma językami obcymi), którzy będą przygotowani do zadań na rynku pracy wymagających od nich kompetencji z zakresu komunikacji międzykulturowej.

Salę teatralną (408 miejsc) za pomocą ruchomej ściany można podzielić na dwie sale wykładowe po 204 miejsca. Scena wyposażona jest w nowoczesną aparaturę oraz fortepian marki Yamaha. Będzie ona służyć kierunkom o profilu artystycznym, takim jak Zarządzanie instytucjami artystycznymi, teatrom studenckim oraz Akademickiemu Centrum Kultury „Alternator”, Dyskusyjnemu Klubowi Filmowemu „Miłość Blondynki” czy Zespołowi Pieśni i Tańca „Jantar”.

Nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna Wydziału Filologicznego, nawiązującego do akademickiej tradycji sztuk wyzwolonych, będzie pełnić funkcję międzynarodowego centrum naukowo-kulturalnego. Tu organizowane będą konferencje naukowe o zasięgu międzynarodowym, wykłady otwarte, sympozja, dyskusje panelowe oraz wydarzenia teatralne, muzyczne i kulturalne, integrujące naukowców i twórców z Pomorza (szczególnie młodych stojących u progu swoich poczynań twórczych) w celu prezentacji swojego dorobku naukowego i kulturalnego w regionie, w Polsce i na świecie.
 
filo ug dziewczyny 
Fot. Joanna Gruca

Wydział Filologiczny zapewnia wysoki poziom nauczania 21 języków obcych: angielskiego, białoruskiego, chińskiego, chorwackiego, duńskiego, fińskiego, francuskiego, hiszpańskiego, japońskiego , niemieckiego, norweskiego, portugalskiego, rosyjskiego, serbskiego, szwedzkiego, tureckiego, ukraińskiego, włoskiego oraz regionalnego języka kaszubskiego, a także w miarę zapotrzebowania litewskiego i łotewskiego.

Do 12 października można jeszcze wybrać filologię klasyczną na Wydziale Filologicznym UG. Szczegóły na stronie rekrutacji: ug.edu.pl/rekrutacja oraz na 13 rodzajów studiów podyplomowych: podyplomowi.irk.ug.edu.pl.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->