Dlaczego warto studiować na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki PWr?Absolwenci Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki mają bardzo szerokie możliwości podjęcia pracy zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Są doskonale przygotowani do rozwiązywania dziś jeszcze niezdefiniowanych problemów. Chcesz studiować nowoczesny kierunek i zdobyć cenioną na rynku pracy wiedzę i umiejętności? Przeczytaj wywiad z prof. dr. hab. inż. Andrzejem Dziedzicem, Dziekanem WEMiF PWr i przekonaj się, że studia tutaj to świetny wybór!

Są Państwo jedynym w Polsce Wydziałem Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, a na samej Politechnice Wrocławskiej funkcjonuje też Wydział Elektroniki. Z czego to wynika?
prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic, Dziekan WEMiF PWr: Spróbujmy po inżyniersku przeanalizować poszczególne składowe naszej nazwy, jednego z najmłodszych Wydziałów Politechniki Wrocławskiej. Wydział “Elektroniki”, gdyż jest ona naszym głównym obszarem dydaktyki i działalności naukowej. Powstaliśmy poprzez wydzielenie z większego Wydziału Elektroniki obszaru związanego z nowoczesnymi technologiami wytwarzania najmniejszych z układów elektronicznych. Wydział “Mikrosystemów”, bo schodzimy do bardzo małej skali mikro, aż do niedostrzegalnych gołym okiem wielkości mikrometrów. A nawet jeszcze mniejszej, do skali nano. Prowadzimy prace prowadzące do nanoelektroniki i nanosystemów (nanomaszyn). Wydział “Fotoniki”, ponieważ w tak małej skali i przy tak olbrzymich porcjach przekazywanej informacji, najlepszym jej nośnikiem jest światło, czyli fotony. Na przykład w nowoczesnych łączach telekomunikacyjnych strumienie pędzących fotonów są wstrzykiwane do tysięcy nitek światłowodowych.przez niezmiernie małe lasery.

Jaki wpływ ma taki obszar zainteresowań Wydziału na program prowadzonych studiów?
Koncentrujemy się nad praktycznym łączeniem różnych obszarów elektroniki, informatyki, optoelektroniki, mikrosystemów oraz telekomunikacji. Dotyczy to zarówno naszego flagowego kierunku studiów - elektroniki i telekomunikacji jak i mechatroniki. Mechatronika to kierunek interdyscyplinarny, połączenie elektroniki i mechaniki. Prowadzimy go jaki studia międzywydziałowe wraz z Wydziałami Mechanicznym i Elektrycznym PWr. Nasi studenci poznają różne technologie i zasady funkcjonowania systemów mikroelektroniczych i optoelektronicznych. Uczą się jak budować, wytwarzać i stosować przyrządy półprzewodnikowe, układy scalone, mikroczujniki, ogniwa słoneczne, a także urządzeń mikromechaniczne. Nasze studia są sprofilowane mocno technologicznie, praktycznie. Dlatego sporo zajęć odbywa się w oparciu o nowoczesną infrastruktutrę. Na przykład wydziałowe laboratorium nanotechnologii i struktur półprzewodnikowych jest unikatowe w skali kraju.

Jakie specjalności można wybrać w ramach prowadzonych na Wydziale kierunków?
Na elektronice i telekomunikacji podczas studiów inżynierskch można specjalizować się w elektronice cyfrowej oraz inżynierii elektronicznej i fotonicznej. Na studiach magisterskich mamy trzy specjalności: mikrosystemy, optoelektronika i technika światłowodowa oraz
Elektronika, fotonika, mikrosystemy. Na mechatronice studia pierwszego stopnia są bez specjalizacji, a na drugim stopniu można wybrać mechatronikę w systemach wytwarzania lub mechatronikę maszyn i pojazdów.

Co można robić po studiach na Państwa Wydziale?
Najbardziej oczywista branża to przemysł elektroniczny oraz ICT czyli telekomunikacja i informatyka. Wydaje się nie mieć granic postępujaca tam miniatauryzacja i zwiększanie efektywności sprzętu elektronicznego i fotonicznego. Zatem nasi absolwenci znajdują pracę w przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych, sieciach telewizji kablowej, firmach zajmujących sieciami komputerowymi, sprzętem elektronicznym, urządzeniami elektronicznymi i telekomunikacyjnymi. Pracują przy projektowaniu, produkcji, marketingu, sprzedaży, instalacji, serwisowaniu i obsłudze takich rozwiązań.

A poza obszarami elektroniki oraz ICT?
Jednak podobne trendy występują także np. w przemyśle motoryzacyjnym, budownictwie, energetyce, a także w technice medycznej i technologiach dla ochrony środowiska. To czujniki związane z ochroną obiektów, inteligentne karty kredytowe, miniaturowy sprzęt medyczny. W zasadzie nie ma dziedziny, w której nie rozwijałyby się nowoczesne technologie.Takie, w których mikrosystemy i fotonika są podstawą. Najbliższe dekady XXI wieku będą w dodatku wiązały się z dynamicznym rozwojem inżynierii kwantowej, w tym biologii molekularnej, informatyki kwantowej, inżynierii genetycznej czy też spintroniki. To stwarza kolejne możliwości rozwoju dla naszych absolwentów.

Jakie Państwa zdaniem są najważniejsze trzy argumenty, żeby studiować właśnie na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki PWrElektroniki Mikrosystemów i Fotoniki PWr?
Jest ich wiele, ale może warto wspomnieć o argumencie merytorycznym, prestiżowym i geograficznym. Po pierwsze prowadzimy interesujące programy studiów inżynierskich. Na specjalistów od mikrosystemów i nośników informacji wykorzystujących światło będzie rósł popyt i w kraju i za granicą. Po drugie nasi studenci studiują na Politechnice Wrocławskiej, jednej z najlepszych uczelni nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Nasz dyplom to prawdziwy skarb na obecnym rynku pracy. I wreszcie wybierając nasz Wydział studiujesz we Wrocławiu, Trudno o ośrodek akademicki bardziej otwarty, przyjazny studentom i wręcz stworzony nie tylko do studiowania, ale i życia studenckiego w czasie wolnym.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->