Dlaczego warto studiować na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-BiałejWydział Budowy Maszyn i Informatyki AT-H w Bielsku-Białej to jeden z najbardziej dynamicznych wydziałów technicznych w Polsce. Dzięki nowoczesnym programom studiów i ścisłej współpracy z lokalnym środowiskiem biznesowym absolwenci znajdują pracę w różnych sektorach i branżach współczesnej gospodarki. Jeśli zależy Ci zatem na zdobyciu wiedzy i umiejętności cenionych przez pracodawców, to wybór tej uczelni będzie doskonałym wyborem! Zapraszamy do lektury wywiadu z prof. dr. hab. inż. Jackiem Stadnickim, Dziekanem Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki AT-H.

Co można studiować na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej?

Kształcimy na czterech kierunkach studiów, tj. Mechanice i budowie maszyn, Automatyce i robotyce, Informatyce oraz Zarządzaniu i inżynierii produkcji. To bardzo popularne kierunki studiów politechnicznych, ale co ważniejsze, to kierunki, których absolwenci są poszukiwanymi specjalistami w firmach regionu Bielska-Białej i nie tylko. Jako wydział o pełnych prawach akademickich prowadzimy studia inżynierskie, magisterskie i doktoranckie, w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Jednak kandydat interesujący się takimi studiami na południu Polski ma do wyboru większe uczelnie prowadzące te kierunki studiów. Dlaczego miałby przyjeżdżać właśnie do Bielska-Białej?

Bo z faktu, że jesteśmy mniejszym wydziałem, mocno związanym z regionem, uczyniliśmy z tego nasz zasadniczy atut - przecież mniejszy nie znaczy gorszy! To, że studiuje u nas mniej studentów niż na politechnikach w dużych ośrodkach akademickich, powoduje, że pracujemy ze studentami w mniejszych grupach, przez co relacja wykładowca – student jest w większym stopniu spersonalizowana, a dobra i bliska współpraca z firmami regionu pozwala nam lepiej dostosowywać kompetencje zawodowe naszych absolwentów do oczekiwań pracodawców. Region Bielska-Białej jest mocno uprzemysłowiony, przy czym oprócz dużych przedsiębiorstw z przemysłu maszynowego i motoryzacyjnego działa bardzo wiele małych i średnich firm o innowacyjnych charakterze i zróżnicowanym profilu działalności. Powoduje to odporność gospodarki regionu na wahania koniunkturalne i daje długoletnią dobrą prognozę na związanie swojej kariery zawodowej z naszym regionem. W końcu poziom bezrobocia w Bielsku Białej, wynoszący aktualnie 6,5%, jest o połowę niższy od średniej krajowej a prognozy rozwoju regionalnego dla makroregionu południowej Polski wskazują Bielsko-Białą jako jeden z dwóch ośrodków gospodarczych, których populacja i gospodarka będą rosły.

A jeśli dla kandydata liczy się prestiż uczelni?

Zależy co przez prestiż rozumiemy. Proszę pamiętać, że każdą uczelnie tworzą wydziały, a nawet te najbardziej rozpoznawalne uczelnie mają wydziały mocne i słabsze. Patrząc z tego punktu widzenia, wśród wydziałów mechanicznych politechnik, jesteśmy wydziałem o ugruntowanym potencjale i pozycji, zwłaszcza w tych obszarach, które są naszymi specjalnościami. Niech ilustracją tej tezy będzie fakt, iż nasz Wydział regularnie lokuje się w gronie laureatów prestiżowego Konkursu o Nagrodę Fiata z liczbą nagród porównywalną z Politechniką Warszawską czy Politechniką Śląską. Podobne sukcesy odnosimy w rywalizacji w zakresie budowy i programowania robotów czy programowania aplikacji mobilnych. Mówiąc o prestiżu Wydziału warto wziąć pod uwagę opinie pracodawców o naszych absolwentach, tu również mamy dobrą markę o czym świadczy gotowość zatrudniania inżynierów - naszych absolwentów.

Jak wykorzystują Państwo tak bliską współpracę wykładowców ze studentami?

Staramy się inspirować studentów i mocno angażować w realizowane na Wydziale projekty już od pierwszego roku. Chociażby w oparciu o koła naukowe. Działa ich u nas na Wydziale aż sześć - interdyscyplinarne KN "Inżynier na miarę XXI wieku", KN Podstaw Konstrukcji Maszyn, KN Studentów Informatyki, Zarządzania i Inżynierii Produkcji TRYBIK, KN Grafiki Inżynierskiej CAD oraz MES, KN Informatyki RESET oraz Koło Naukowo-Techniczne ZDERZAK. Warto wspomnieć o realizowanym na Wydziale w ostatnich latach projekcie "Inżynier na miarę XXI wieku", który obejmował trzy spośród prowadzonych kierunków studiów jako tzw. studia zamawiane. W końcowej ocenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju projekt został wpisany do katalogu dobrych praktyk jako jedyny projekt dotyczący kierunków technicznych spośród 47 tysięcy finansowanych ze środków unijnych w ramach programu PO KL (Kapitał Ludzki).

Czy program studiów w ATH różni się czymś od analogicznych programów prowadzonych przez duże szkoły wyższe?

Aktualnie program studiów konstruuje się uwzględniając osiągnięcie tzw. efektów kształcenia w obszarach wiedzy, umiejętności i kompetencji. Osiąganie założonych efektów kształcenia podlega sprawdzaniu przez Polską Komisję Akredytacyjną i dotyczy to każdej uczelni, niezależnie od wielkości czy tzw. prestiżu. Kształtując programy studiów w zakresie prowadzonych specjalności, wydział może uwzględnić swoją specyfikę lub zapotrzebowanie na absolwentów o poszukiwanych przez pracodawców kompetencjach zawodowych. W tym właśnie aspekcie, jako Wydział mocno związany z gospodarką regionu, kształtujemy i ciągle dostosowujemy ofertę specjalności a przez to prowadzone w ich ramach plany studiów do wymagań przyszłych pracodawców. Dlatego nasi absolwenci nie muszą się obawiać, iż w przypadku zatrudnienia w innych regionach kraju, ich kwalifikacje będą odbiegać od kwalifikacji absolwentów innych uczelni.

Jaki wpływ ma związek branży motoryzacyjne ze studiami na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki?

Istotnie, branża motoryzacyjna dominuje w regionie Bielska-Białej. Jednak taka właśnie branża skupia producentów komponentów pojazdów o bardzo dużej różnorodności ich rodzaju i przeznaczenia. Można śmiało powiedzieć, że we współczesnym samochodzie mamy typowe części i urządzenia mechaniczne, elektronikę a także oprogramowanie, które sprawia, że samochód bezpiecznie i komfortowo transportuje ludzi i ładunki. Każda część czy urządzenie wymaga realizacji odpowiedniej technologii, ustawienia i zarządzania procesem wytwarzania. Widać z tego, że wszystkie prowadzone na Wydziale kierunki studiów z powodzeniem realizują się w branży motoryzacyjnej.

Czy program studiów, praktyk i staży prowadzony jest wspólnie z pracodawcami?

Już wspomniałem o ścisłej współpracy np. z koncernem Fiat, jednym z największych pracodawców w regionie oraz z wieloma mniejszymi firmami, producentami komponentów dla motoryzacji. Jednak naszych absolwentów można spotkać na stażach, praktykach, a potem w pracy także w innych sferach produkcji materialnej, przetwórstwa surowców, budownictwa i transportu. Współpracujemy ściśle m.in. z AVIO Polska, BELOS-PLP, Instytutem Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL, Valeo Electric and Electronic Systems, Nemak Poland, GE Power Controls, REKORD Systemy Informatyczne. Praktyczne sprofilowanie studiów i bliska współpraca z potencjalnymi pracodawcami sprawia, że nasi absolwenci znajdują zatrudnienie zgodne ze swoim wykształceniem.

Studiowanie to także życie studenckie. Jak mieszka się zatem studentom w Bielsku-Białej?

Przyjezdni są czasem zaskoczeni, że Bielsko-Biała to całkiem spore miasto aczkolwiek nie metropolia, która stwarza wiele uciążliwości w życiu codziennym. Jest podobnej wielkości, co niektóre stolice województw - jak Rzeszów, Olsztyn czy Opole. Zatem infrastruktura kulturalna czy rozrywkowa, a także warunki bytowe nie powinny rozczarować studentów. Jednak moim zdaniem największym atutem Bielska-Białej jest jego położenie u podnóża Beskidów. Dlatego coraz więcej przyjeżdża do nas kandydatów, którzy chcą zdobywać wykształcenie inżynierskie i są zakochani w górach. Trudno im się dziwić. W samym Bielsku-Białej mamy trzy wyciągi do nartostrad na Szyndzielnię, Dębowiec i Klimczok. A zaraz za progiem Szczyrk, Brenną, Ustroń i wiele innych. Dlatego na miejscu naszych nowych studentów od razu zapisałbym się do sekcji narciarstwa alpejskiego i snowboardu uczelnianego AZS albo do Koła Turystycznego PŁATEK. Opinie o Bielsku jako atrakcyjnym mieście do studiowania wyrażają także studenci zagraniczni, którzy studiują u nas albo przyjeżdżają na krótsze pobyty w ramach programu wymiany studentów ERASMUS.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->